135 éve (1875) született Klebelsberg Kunó

Magyarpécskán született, majd Budapesten, Müchenben, Párizsban tanult. Az első világháború előtt Tisza István híve, majd a Nemzeti Munkapárt egyik országos szervezője.

Végigjárta az állami hivatalok különböző fokozatait: előadó, majd osztálytanácsos, 1910-től közigazgatási bíró, 1914-től vallás- és közoktatásügyi minisztériumi államtitkár volt. 1917-től a Hadigondozó Hivatal elnökeként, majd a Miniszterelnökség politikai államtitkáraként tevékenykedett. 1919 februárjában Bethlen Istvánnal létrehozta a Nemzeti Egyesülés Pártját.
1921-től belügy-, 1922-31 között vallás- és közoktatásügyi miniszter és közben, 1930-ban ideiglenesen népjóléti és munkaügyi miniszter is volt.

Nevét híressé az 1922-31 közötti vallás- és közoktatásügyi minisztersége alatt végzett munkája tette.
A magyar kultúrfölény koncepció kidolgozása és elfogadtatása után kiemelkedő részesedést (10,5 százalék) tudott biztosítani az állami költségvetésből kulturális és oktatási célokra: ennek keretében kb. 5000 népiskola építését szervezte meg elsősorban az alföldi tanyavilágban. Megreformálta a polgári iskolát és leányközépiskolát, patronálta a Szegedre és Pécsre költöző elcsatolt egyetemeket.
Létrehozta a Testnevelési Főiskolát, Tihanyban Biológiai Kutatóintézetet nyitott meg.
Külföldről hazahívta Szent-Györgyi Albertet, s kutatásaihoz minden feltételt megteremtett, így a Szegeden dolgozó tudós eljutott a Nobel-díjig.
A tudományos kutatás összehangolása érdekében akkor hozták létre a Gyűjteményegyetemet, a tudósképzés korszerűsítése érdekében felállították a bécsi, berlini és római kultúrcentrumokban működő Collegium Hungaricumokat.

Tevékenységének köszönhetően az 1930-as évek derekán a hat éven felüli lakosság 90 százaléka írt, olvasott, s az országban rohamos csökkent az analfabétizmus. 1932. október 11-n halt meg Budapesten.
Temetésén Kossuth Lajos gyászszertartása óta nem vett részt ennyi ember.

A szegedi Fogadalmi Templomban nyugszik.

Sírján a felirat:
"Nagyot alkotni, nemesen szenvedni magyar tulajdonság."

Nincsenek megjegyzések: