Nyílt levél Fra' Matthew Festing nagymesternek

Tisztelt Uram!
A magyarság humanitáriusan érzékenyebb része, megdöbbenéssel fogadta azt a hírt, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szuverén Máltai Lovagrend Nagykeresztjét adományozta Gyurcsány Ferencnek.


"Tuitio fidei et obsequium pauperum - A hit védelme és a szegények istápolása", így szól a Máltai szervezet jelmondata. Ennek szellemében tevékenykednek sokszáz éve, ami igen tiszteletreméltó teljesítmény, megbecsülésre ad okot. Nyilván bokros teendőik közepette nem mindig marad idejük, hogy tájékozódjanak egy adott ország belső viszonyairól, csupán a sajtóból merítik az információt. Valószínűleg ennek tudható be, hogy olyan ember kaphatta meg ezt a kitüntetést, aki arra is méltatlan, hogy Magyarországnak az állampolgára legyen. Ez az ember hazugság révén került abba a pozícióba, ahol jelenleg van, lett annak a kormánynak a vezetője, amelynek most Önök megköszönik a „következetes és kiemelt támogatást”.

Tisztelt Uram!Gyurcsány Ferenc nem a saját pénzéből adományozott szervezetüknek (akkor nem a magyar kormány segítőkészségét méltatták volna), hanem a mi, magyar emberek által befizetett adónkból, amiért is érthetetlen, miért személyesen őt tüntették ki ezért. Ennél sokkal megdöbbentőbb az a tény, hogy Ön nincsen tisztában a kitüntetett eddigi tevékenységével, illetve a keresztény erkölcsiséghez fűződő viszonyáról.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 900 éves Szuverén Máltai Lovagrend keresztény szellemiségű magyarországi segélyszervezete. „A hit védelme és a szegények istápolása”- megismétlem jelszavukat. Gyurcsány Ferenc közismerten és saját maga által is bevallottan ateista. Húsz éve még az Istentagadó kommunista ifjúsági szövetség, a KISZ egyik vezetője volt, majd politikai befolyását gazdasági haszonra váltotta, így lett a magyar viszonyokhoz képest igen gazdag ember,a hithez fűződő viszonya ezen idő alatt nem változott.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelten kezeli a határon túli magyarság ügyét. A szervezetük által kitüntetett egyén kihasználva politikai súlyát, 2004-ben arra bíztatta a magyar embereket, hogy szavazzanak nemmel a külhoni nemzettársaik megsegítésére kiírt kettős állampolgárságot törvénybe iktató népszavazáson. Ezzel a tettével tehát arra bíztatta a magyarokat, hogy tagadják meg a szégyenletes trianoni diktátum által az anyaországtól elszakított területeken élő (túlélő) magyar testvéreiket, és ehhez nem átallott hazudni az egyre elszegényedő anyaországi polgárok megélhetési gondjaira apellálva (23 millió román beözönlése).

Gyurcsány politikai tevékenysége kimerül saját hatalma megtartásában, ennek köszönhetően ma Magyarország életszínvonala tragikus mélységekbe van. A néhány éve még biztos jövedelemmel, tiszta erkölcsökkel bíró büszke polgári réteg ma napi megélhetési gondokkal küzd, csúszik lefelé az elszegényedés felé, rövid időn belül pedig kuldusbotra jut. A jelenlegi miniszterelnök és pártja a szegénységet gyarapítja, nem pedig a felszámolja azt, a szegényeket pedig nem istápolja, hanem politikai céljaira fordítja, kihasználva kiszolgáltatottságukat (választások előtt lejárt szavatosságú élelmiszerek osztogatása).

Tisztelt Uram!
Mindezek tudatában még mindig Gyurcsány Ferencnek adományozná a Szuverén Máltai Lovagrend Nagykeresztjét?Kérem tisztelettel, hogy a fent leírt információk megerősítését követően az egész magyarság nyilvánossága előtt vonja vissza döntését, Gyurcsány Ferencet pedig szólítsa fel, hogy szolgáltassa vissza szervezetüknek a kitüntetést, hogy azt valóban a hit védelmében és a szegények istápolásásában nyújtott szervezet vagy egyén vehesse át.

Tisztelettel:
Törőcsik Attila

Polgár InfoKelt: 2008. február 9.

Nincsenek megjegyzések: