Tömegmegmozdulással emlékeznek március 15-ére

1973. március 15.
Az 1970-es évek elején a kül- és belpolitikai események - a `prágai tavasz` elleni fegyveres beavatkozás, a magyar reform megakadása, az ún. munkásellenzék jelentkezése - az ifjúság körében is egyre nagyobb ellenállást váltott ki, melynek megnyilvánulási lehetőségét március 15. nem hivatalos nemzeti jelszavakkal való megünneplésében találták meg.
Ez jelentkezett már 1972-ben, és jelentősebb mértékű tömegmegmozdulás formájában 1973. március 15-én.

A hivatalos megemlékezések a Forradalmi Ifjúsági Napok ideológiai szlogenjeit követték. Most több ezer fiatal tüntetett a számukra valódi szabadság, az igazi nemzeti érdekek mellett.
A nacionalistának nevezett tüntetés ellen a rendőrség keményen fellépett.

A következő években a legveszélyesebbnek nyilvánított személyeket március 15. előtt rendőri felügyelet alá helyezik.


1986. március 15.
Ellenzékiek vonulnak fel a Lánchídon

Este 7 órakor 400-500 fiatal - fáklyával, mécsessel - ismét a Petőfi-szobornál gyülekezett. A spontán kis ünnepség után a Lánchíd felé indultak, amelyről a rendőrség már előre leterelte a forgalmat. Ekkor elölről-hátulról lezárták a hidat, majd a békésen haladó felvonulókat ütlegelték, és a budai hídfőnél mindenkitől elvették a személyi igazolványát; többeket megvertek és a rendőrségre vittek. A Clark Ádám térem vízágyúk álltak készenlétben.


/szerk. megjegyzése: egyik eseményről sem találtam fényképeket./

Nincsenek megjegyzések: