Magyarnak lenni

Magyarnak lenni (Czeke Andrástól)

Mit tesz az, hogy valaki Magyar?
Erre a kérdésre a válasz olyan, mintha feltennénk magunkban, hogy választ adunk a kérdésre, - mi az, hogy megszentelt Élet?
Teremtő ISTEN-tudattal kell rendelkezzen az az Ember, aki véghetetlen nyugalommal és bizalommal ŐRZI meg REMÉNYSÉGét és Emberségét, emberfeletti megpróbáltatások közepette is.

Az ÉG-i Törvények, a Mennyei Rend hordozója az, aki a hármas EGY-ségben épít lakó-közösségének települést: Alsó Világ, Középső Világ és Felső Világ, - KÖR alaprajzzal, - s házának oszlopát, középen BoldogAsszony-nak híjja. Múlt, jelen és jövő folytonosságát EGY-ben tudja, s tisztelvén, megtartja őseit, ÁLDÁSNAK hívja gyermekeit.
ISTENben ÉLő az az Ember, aki Test-Vérének ismeri minden Embertársát, családban, Nagy-családban, Törzsben, Nemzetségben és Nemzetben látja magát az EGY részeként, miközben Gondviselője a rábízott állatoknak és növényeknek, s a Szent AnyaFöldnek.
Kozmikus tudattal rendelkező lehet csak az az ember, aki a csillagos ég és a Nap- Hold járásából tudja, méri az IDŐt.
Aki a TERET maga körül folyók, hegyek, nyitott alföldek és felvidékek, zárt medencék élő egységeként kezeli, s annak ERŐ-pontjait és erővonalait ÉG-I csillagképek levetüléseiként látja. Megszenteli ezeket, megadva az áhitatos TISZTaÉLET-et a HELY-nek, s nevezi azt névvel.
Aki a környezetével oly tökéletes összhangban él, hogy ahelyett, hogy azt megzabolázni igyekezne, inkább annak gondviselőjeként igyekszik minél jobban belesimult-, szervesült Részévé válni. Amit kap FöldAnyától, azt ajándéknak köszöni, s visszaadja a földnek, ami az övé.
Az az ember, aki így beszél: SZERELMETES hugom, -öcsém, -néném, -bátyám,ÉDES- Anyám, -Apám, KEGYELMES uram, csecsennö-vőjét BABBA-nak hívja, s aki NEVÉN nevezi minden házi állatját,aki Föld Anyát és Nap Apát tisztel, akinek MENNYekASSZONYA van, s a PÁRT tudja EGÉSZnek, mert az egyikük benne csak “fele-ség”.
Írását jobbról balra, s balról jobbra is lehet olvasni, s jelentésük így is összefügg, kiegészít. Betűit jelentéssel bíró képekből RÓJA. A szavak NÖ-vekedni tudnak, s így éledvén szóbokrok nyílnak ki. Szavai a teremtő lényeget hordozzák, nem felszíni, de lényegi tartalmat jelölnek (FEL-hő, KÉP-es, KIS-értés, FÉL-elem).
A várandós Anyát megszentelt-nek, ÁLDOTT-nak tudja, s tiszteli.
Aki gyermekeit az ősi MAGos Tudással neveli MÁG-us mondókákkal. (TE – N – TE , BaBBa, TE – N – TE ).
Őrzi gyermeki tisztaságát. Felnőttként mond MESÉT felnőtteknek, ekképp TANÍT, s meséiben azt a Világot festi le, amelyet TÚLnanról ismer, benne a HAZA-térés utáni Világ elevenedik meg. TÜNDÉR-világ ez, ahol a SZER-elem a TÖRVÉNY, s a REND az ÖRÖK IGAZ-ság.
Eredet-mondájában ezt őriző TESTVÉR PÁR nemes versengése van, nem egymás legyőzése, hanem az emberi gyengeségek, a földi kisértések felett aratott győzelem a cél. Ismeri a testvériség NEMES minőségét, melyben földi ÉLETet ÁLDOZNI az IGAZságért, a SZERETETért a legnemesebb cselekedetnek számít.Gyakorolja a testvérré fogadást, s e kapcsolatot síron túl tartónak ismeri.
Tudatában nem ér véget a HALÁLlal az ember útja, s ismeri a “síron túli” szerelmet. Halottait ÁTKISÉRI, s vígad a TOR-ban, mert az “jobb LÉT-re” csendesült, azaz SZENTÜLT oda, a MÁS-Világba. Ekkor FEHÉR ruhát ölt.
VISELETE van, s nem ruhája, amely működő szimbólumokkal készül, s a korral, s élethelyzettel változó. Azt VISEL-ni tudja.
Hadviselése a delfinek módszere: legyőzni az ellenfelet, de megadni neki a TISZTELET-et, mint legyőzött, s TILOS megalázni, emberségében, becsületében sérteni. Harc előtt, de még közben is (!) FELKÍNÁLNI ellenfelének a TISZTES meggondolás-, elvonulás lehetőségét.
Nos,…….kérlek, gondold tovább, mire mond NEM-et a MAGYAR, - ha NEMES ?Mert nálunk aki NEM-es, csak AZ lehet ÚR. (….ÁR ÉR ÍR ŰR ŐR….)Mert MAGYAR ANYA-nyelvünkben az ÚR ISTEN neve !!!Jól VÉSD az eszedbe BE …..

TE – N – TE Te Is éN éN Is TE az Mi EGYütt EGY, az az ISTEN ….ha MAGYAR vagy

Nincsenek megjegyzések: