Kivégzik Bilkey-Papp Zoltánt

1951. március 21-én kivégzik a hatodik éve raboskodó Bilkey-Papp Zoltánt, a Vannay-riadózászlóalj elhárítórészlegének volt tagját, aki 1945-ben, 21 éves orvostanhallgatóként Magyar Front néven ellenálló szervezetet hozott létre többedmagával, és „Zsidó világ Magyarországon” feliratú röpcédulákat terjesztett.
Miután 1946-ban halálra ítélték, Tildy Zoltán köztársasági elnök – Ries István igazszágügyminiszter és Rajk László belügyminiszter véleménye ellenére – kegyelemben részesítette.
A kommunista hatalomátvétel után azonban Molnár Erik igazságügyminiszter újra elővette az ügyét, és megerősítés végett a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjesztette a korábbi halálos ítéletet, amely Rónai Sándor elnökletével 1951. június 24-én helyben hagyta azt.
Az ítélet megsemmisítése érdekében egykori vádlott-társa, az ugyancsak halálra ítélt Homolay Zoltán által benyújtott semmisségi kérelmet a Legfelsőbb Bíróság Domokos Jenő tanácselnök vezette tanácsa 1996. június 25-én elutasította.

Bibó István: Válogatott tanulmányok I-IV.
A magyar demokrácia válsága cikk vitája (részlet)

A politikai rendőrség 1945 októberében tartóztatta le dr. Kádár Mihály orvost, Bilkey Papp Zoltán egyetemi hallgatót és társait (kb. 40 személyt), az új demokratikus rend elleni szervezkedés vádjával. Merényletet terveztek politikusok, mindenekelőtt a munkáspártok vezetői (pl. Rákosi Mátyás), a politikai rendőrség és a népügyészség irányítói, valamint a SZEB szovjet beosztottjai ellen. A budapesti községi választások előtt (1945. okt. 7.) Magyar Front aláírással Rákosit és a kommunistákat gyalázó röpiratot terjesztettek, s antiszemita jelmondatokat írtak a falakra. A népügyészség 1945 decemberében vádat emelt ellenük, de 13 gyanúsítottat, bizonyítékok hiányában, szabadlábra helyezett. Az MKP (személy szerint Rákosi Mátyás) és a demokratikus sajtó tiltakozására Ries István közbelépett. 1946 januárjában új vádirat készült, s május 18-án a népbíróság Bilkey Papp Zoltánt és egy társát halálra ítélte. Bilkey Pappnak azonban Tildy Zoltán köztársasági elnök megkegyelmezett. (Társának büntetését már korábban mérsékelték.) Az ötvenes évek elején az akkori igazságügy-miniszter kezdeményezésére Bilkey Papp ítéletét önkényesen és törvénytelenül megváltoztatták, s 1951-ben kivégezték. (Dr. Zinner Tibor közlései alapján.)

Nincsenek megjegyzések: