Közeledik a választás!


Pázmány Péter: Fohászkodás a hazáért

Oh áldott Szűz!
Oh Magyarországnak kegyes Asszonya!
Tekints a mi sok fogyatkozásunkra: szánd meg a mi romlásunkat.
Csaknem megholt akit te szerettél; csaknem elfogyott a te országod nemes Asszonyunk.
Azért állj elő a te szent Fiadnál.
Mondd azt néki: Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igazi hit;
nincs igazság;
nincs isteni félelem;
nincs ájtatosság benne.
Vízzé vált az ő bora, nagyrészt tévelygésre fordult igaz vallása;
elpusztult szentegyháza;
megromlott ereje;
pogány rabságára adott szabadsága.
Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha a Boldogasszony tanácsát követed, és magadat
megeszmélvén, abban eljársz, amit az ő Szent Fia parancsol, foganatja lészen a Szűz könyörgésének.

Nincsenek megjegyzések: