Programajánló!

Bernád Ilona,
a híres székely népigyógyító
előadása


Szülés - születés - gyermekáldás

Szülés előtt így imádkoztak egykor az asszonyok:
"Mennynek és földnek teremtője, az első ember vétkiért igaz ítéleted szerint azt akarád, hogy azon fáradtsággal és fájdalommal szülné magzatját. Szent és igaz mindenekben a szent akaratod, ki az örök kárhozatot, melyet első szüleimben érdemlettünk az ideig való kínra és fájdalomra választottad, haragodban és megelégedvén irgalmasságodról: könyörgök, Uram, te néked, te szent Fiadért és szeplőtlen Szűz Máriának teher nélkül való hordozásért, és fájdalmaimban bátoríts engem szent lelkeddel, hogy békességeddel szenteljem fájdalmas szülésnek nyavalyáját. Vigasztalj meg engem e nekem adott gyermeknek ép és egészséges hozására. Oltalmazd meg, Uram, a te szolgálód magvát minden veszedelemtől, bénaságtól, illetlen és éktelen, ábrázattól, hogy a te hasonlatosságodra teremtett gyermeket minden tárgyainak illendõ szerivel hozza a világra. Szentkeresztség által megtisztíttassék, néped közébe írassék, az Anyaszentegyházban áldassék. Őrizz meg engem és bennem való ajándékodat, mert csa k a Te kezedre bízom magamat, ki a teljes Szent-Háromságban élsz és uralkodol, most és mindörökkön örökké Ámen."

Az otthon szülés hagyományáról, a gyerekáldás fontosságáról és arról hogy hogyan szültek és hogyan születtek eleink a népihagyományban. Van ma ennél fontosabb és időszerűbb téma?


Előzetes helyfoglalás és helyszín: Két Hollós Könyvesbolt, Bp. Kenyérmező u. 3/a. telefon: 299-0032
Kezdési idõpont: 2010. november 25. csütörtök, 18 óra

Belépőjegy: 1000 Ft

Ne hagyja ki! Soha vissza nem térő alkalom attól tanulni, aki még éli a hagyományokat!

Nincsenek megjegyzések: