A magyar gén

A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és melyik az a génfajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, több millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita gént találják meg, mint ilyen felsőbbrendű gént. Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet! KETTŐT!
Megállapították eme KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan - akár évszázadokon, generációkon át - el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán vagy néger elsenyved, eltűnik.
Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a másikat agyonnyomhatja, össze is házasodhatnak, de a 3., 4., 5. generáció után feltör egyikük, és kizárólagosan fog uralkodni.
A Wilder Penfield-féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik ilyen fölényes gént is, amelyiknek nincs neve.
Erről a másodikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ennek legtisztább képviselője a Közép-Európában élő és ma magyarnak nevezett náció, de hozzátette végső jelentésében, hogy földgömbünk öt teljesen szétszórt pontján ugyancsak megtalálható ugyanez a második gén. Ez - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte a támogatását. Megvonta a szubvencióját, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. (Erősen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát.)
„Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés. A Bizottság szakértői jelentésében megadott 5 pont, „folt”” - ezt teszi hozzá Árkay - egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön, ahol a pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE létezik. De most jön még a java!
„Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve” folytatja beszámolóját Árkay” „egy nem mindennapi telefonbeszélgetésem. Ekkor ezeket mondta nekem Tibor”: „ő nem ismeri a népdalt, nem zenész. Van neki egy világtérképe, amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve akármilyen ősmagyar, vagy bármilyen más nyelven olvasható, megfejthető feliratokat. De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva.”
Erre elkezdtem hegyezni a fülemet.
„Melyik öt helyen?” – kérdeztem. „Hát” – mondta Tibor – „1. Magyarországon és Közép-Ázsia Ural környékén, de nem a szláv területeken; 2. a Távol-Keleten Kínában és Japánban; 3. Közép-Afrikában; 4. az amerikai indián vidékeken és 5. Skóciában.” Hát majdnem leültem! „Ezek a foltok ugyanis hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság-féle vércsoport foltokkal!”
Ez három egymástól teljesen külön irányból, a népzene-kutatás, a népcsoport-kutatás és az ősrégészet teréről származó bizonyítékok adatait hozza egy nevezőre!
„Hát akkor miért vagyunk begyulladva?” - kérdezi Árkay. „Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! Miénk a jövő!”

forrás: www.magyarhon.net

Nincsenek megjegyzések: