Magyar népdalstílusok

Pentaton ereszkedő - kvintváltó stílus

A pentaton ereszkedő dallamok nagy tömegének befogadását a népzenekutatás a nagy ótörök népek hatásának tulajdonítja, akikkel a magyarság az I. évezred közepétől szinte a honfoglalásig politikai közösségben élt.
E dallamok nagy ambitusúak, melodikusak, kedvelik a kifejező nagyobb hangközlépéseket, hangzási keretük az oktáv; az ereszkedő dallamot szívesen osztják két szakaszra, két centrális hang köré rendezve a motívumokat ("diszjunkt pentatónia").Ebből az elrendezésből kristályosodhatott ki a kvintváltó stílus, mely a magyar nép hallásmódját oly nagymértékben befolyásolta, hogy még más stílusokat is magához idomított. A Volga-Káma vidékén gyűjtött dallamokban feltűnő magyar és cseremisz - csuvas dallam­párhuzamok - túl a zenei vonatkozásokon - őstörténeti kérdések felé vonzották a kutatók figyelmét. Az újabb kutatások azonban - a hatások irányával és korával kapcsolatban -óvatosságra intenek.Stílusrétegei:

A. A pentatónia hangjait egyenrangúan kezelő, nyomokban kvint­váltó, régi dalok, melyeknek legklasszikusabb alakja a négy-kvartos ( l-m, s-r, r-l, d-s ), "Páva" -csoport.


Példák:
"Röpülj páva, röpülj...
"
"Hol háltál az éjjel cönögemadár ...
"
"Béreslegény...
"
"Aranyos kis boros üvegem...
"
"Túr a disznó a verömbe ...
"
"Éva, szívem, Éva ..."B. A merevebben kvintváltó és pentatóniában is szegényedő (pien-hangokkal feltöltődő) csoportok.

Példák:
"Erre gyere amerre én ...
"
"Megházasodtam, te Miska...""
C. A kétütemes motívumok ismétlésével vagy szekvenciázó ismétlésével kibővített (hatsoros) - talán hangszeres eredetű - kvintváltó darabok, valamint a "Citrusfa" csoport
(1. sor g'-c 2. sor g'-d).

Példák:
"Kocsira ládát ...
"
"Szőllőhegyen keresztül ...
"
"A citromfa levelestől, ágastól..."
Kicsi lovam térdig megyen a sárba ..."
"Dunaparton van egy malom ..."


D. Szeszélyes dallamvezetésű, más (pl. pszalmodizáló) stílusok felé mutató csoport.Példák:
"Lóra csikós, lóra...
"
"Ködözik a Mátra. eső akar lenni..."
"Az hol én elmegyek ..."
"Imhol kerekedik ..."
"Kaszálómban van egy nyárfa..."


E. A pentatóniát már csak emlékként őrző ereszkedő tételek a legújabbak (18-19. század). Alkalmazkodó ritmusuk az új stílust készíti elő.

Példák:
"Elszaladt a lovam cédrusfa erdőbe..."
"Elveszett a lovam..."
"Azt hittem, hogy nem kellek katonának..."forrás: www.hagyomanyokhaza.hu

Nincsenek megjegyzések: