175 éve történt - megszületett Alfred Nobel


Alfred Nobel 1833. október 21-én született Stockholmban.

Apja és fivérei az ipar és a kereskedelem különbözô ágaiban tevékenykedtek, jelentős szerepük volt az oroszországi olajlelőhelyek kiaknázásában.
Alfred Nobel kivételesen tehetséges volt, és több jelentős találmány is fűződik nevéhez. Ezek legfontosabbika a dinamit volt, melyet "véletlenül", de jó megfigyelés alapján fedezett fel.

A nitroglicerint, ezt a rendkívül nagy hatású robbanószert 1843-ban fedezte fel az olasz Sobrero. Alkalmazását azonban akadályozta veszélyessége: már kis mechanikai hatásra, ütésre is robban, ami sok katasztrófát okozott. Nobel megfigyelte, hogy a véletlenül kiömlött niroglicerint az ott lévő kovaföld fölitta, és az így képződő, jól kezelhető anyag ütésre nem érzékeny, tehát biztonságosan szállítható, de gyutaccsal ugyanúgy robban, mint a nitroglicerin.
A dinamitot széleskörűen alkalmazták az ipari robbantásokra, de katonai célokra csak elenyésző mértékben használták.
Nobelt tehát nem valamiféle lelkifurdalás, hanem eredendô filantrópiája vezette a világbéke előmozdításának gondolatához.


Nobel nem nősült meg, és 1895. november 27-én kelt végrendeletében egész vagyonát egy alapítványra hagyta. A végrendeletet Nobel maga fogalmazta, az általa - enyhén szólva - nem különösebben becsült jogászok közreműködése nélkül. A jogi pontatlanságok azután később sok vitára adtak alkalmat.


A Nobel Alapítvány alapokmányát Stockholmban a Királyi Palotában mutatták be 1900. június 29-én.

A magyar, illetve a magyar származású Nobel-díjasok

Lénárd Fülöp
fizika 1905
Bárány Róbert orvostudomány 1914
Zsigmondy Richárd kémia 1925
Szent-Györgyi Albert orvostudomány 1937
Hevesy György kémia 1943
Békésy György orvostudomány 1961
Wigner Jenô fizika 1963
Gábor Dénes fizika 1971
Wiesel, Elie béke 1986
Polanyi, John C. kémia 1986
Oláh György kémia 1994
Harsányi János közgazdaságtan 1994

Kertész Imre irodalom /lásd. korábbi a bejegyzést/
Mivel 2009. októberében Kertész Imre megtagadta magyarságát, akár törölhető is.

Nincsenek megjegyzések: