1957. január 29-én létrehozzák a munkásőrséget


Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. január 29-én hozott határozatot `munkásőrség` elnevezéssel polgári fegyveres karhatalom létrehozásáról. Célja: segítségnyújtás a közrend védelmében a rendőrségnek és a katonaságnak, a párt és más szervezetek gyűléseinek, épületeinek és intézményeinek védelme, segítségadás a lakosságnak elemi csapások estén. Az MSZMP politikai milíciájaként működött. Tagjait önkéntes jelentkezés alapján, 18 éven felüli férfiakból és nőkből a pártalapszervezetek javaslatára vették fel, de a testületbe pártonkívüliek is bekerülhettek. Egyenruhaként a munkásőrök vörös karszalagos kék overallt és vörös csillagos, ún. Lenin-sapkát viseltek. A fegyverzet pisztolyból, géppisztolyból, karabélyból, golyószóróból és géppuskából állott. A fegyvereket a munkásőrség fennállás alatt csak gyakorlatozásra és díszfelvonulásra használták. Az országgyűlés 1989. október 20-i ülésén fogadta el az 1989. évi XXX. törvénycikket a munkásőrség megszűntetéséről.


Az alábbi cikket a barikad.hu oldalon olvastam:

A Munkásőrség Csongrád megyei összejövetelén felszólalt Vastagh Pál, akkori megyei első titkár, később MSZP-s parlamenti képviselő, jelenleg Magyarország Kanadába akkreditált nagykövete.(!) Koczkás elvtársat örömmel tölti el, hogy tovább bővültek az állomány utánpótlásának bázisai. A politikához nem elég a program, hit is kell, nagyon, mert az ország ma (1989) bizalomhiányban szenved. 1989=2009: semmi sem változott.

Baráti összejövetelre leshetünk be a Munkásőr Filmstúdió jóvoltából, ezúttal Csongrád megyében gyűltek azok, akiknek a fegyverükkel egy az életük.

Vastagh Pál megyei párttitkár a házigazda, aki 1983 és 86 között Moszkvában volt aspiráns a Szovjet Kommunista Párt Társadalomtudományi Osztályán. Ebben a parlamenti életrajzában az szerepel, hogy a Szovjetunióból való hazatérése idején a reformkommunistaság határán lévõnek vallotta magát. Közel két év alatt fokozatosan jutott el annak felismeréséig, hogy a szovjet típusú politikai rendszer nem reformálható, ezért gyökeres átalakítására van szükség. 1988 decemberében válaszották Csongrád megyei párttitkárnak. Azért még ekkor is fejlődési szakaszban lehetett, a Szabad Európa Rádió egyik híre szerint ebben a minőségében nem tanácsolta a nyomdának, hogy kinyomtassa az SZDSZ újságját, mert "ki tudja, hogy ami most jó, nem lesz-e rossz néhány hónap múlva", és/vagy a nyomda könnyen úgy járhat, mint az újévi üzenet ismeretlen nyomdásza, akit ugye, keres a rendőrség.

A fejlődési szakasz bizonyítéka ez a beszéd is 1989-ből, amiből kiderül, hogy a Munkásőrség nem a párt, hanem a nép hadserege, a Munkásőrség és a párt között a kapcsolat elszakíthatatlan. Az nem igaz, hogy nem hallotta volna meg a Munkásőrséget ért bírálatokat, hiszen közli is, hogy a munkásőrök sokféle kritikát kapnak, mégis örömének ad hangot, hogy erre a társadalom megfelelő választ ad, mégpedig olyat, "amit a Munkásőrség mellett megalakukló baráti körök fejlődésének folyamata jellemez". És "ez egy olyan társadalmi önszerveződés, állampolgári mozgalom, ami ellentétben más hasonló kezdeményezésekkel, egy olyan eszmerendszer mellett teszi le a voksát, ami a szocialista társadalmi rendünk alapjait is magába foglalja egyben". Vastagh arról biztosítja a munkásőröket, hogy a párt és a társadalom józanabb részének a támogatását élvezik.Vastagh Pál 1990-ben parlamenti képviselő lett, az Országgyűlésnek 2006-ig volt tagja, a mandátumáról lemondott, mert nagykövet lett Kanadában.

Az éles szeműek a videón észrevehetik, hogy a megyei párttitkár az anyag megvágásánál megelőzte a mellben kitüntetésekkel erősen dekorált megyei munkásőrparancsnokot, nyilván fontos a protokoll, mindenesetre a parancsnoknak jó hírei voltak, például egyre több nő csatlakozott a szervezethez. De az igazi gyöngyszem azért a következő videó, az elvtársi fraternizálásnak semmivel sem összetéveszthető hangulatával. A hangulatfelelős maga Borbély Sándor, országos parancsnok, aki biztatni is tud: a Munkásőrség szellemisége a magyar társadalomban benne van, a társadalom megújulása ezt a szellemiséget nem tudja nélkülözni, ezért volt, van és lesz Munkásőrség.
(Nagyon köszönjük olvasónknak, hogy felhívta a "remekre" figyelmünket.)

vakbarat.index.hu - barikád.hu

Nincsenek megjegyzések: