Boldogasszony anyánk

Boldogasszony Anyánk,
régi nagy REGINÁNK!
Nagy ínségben lévén,
így szólít meg hazánk:
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek
kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja,
Szentlélek mátkája!
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket
sok kiáltásunkra,
Anyai palástod
fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel
tekints meg népedet,
Segéld meg áldásra
magyar nemzetedet.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Sírnak és zokognak
árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán
özvegyek lelkei.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el S
zegény magyarokról!

Vedd el országodról,
ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk.
Ó nyerj békességet.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

HOZD EL RÉGI HITÜNK,
Irtsd ki, édes Anyánk,
az eretnekséget,
Magyar nemzetedből
a hitetlenséget.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Hogy mint Isten Anyját
régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok
most is dicsérjenek.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szentek
örökségben hagyott,
Szent László király is
minket reád bízott.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Sokat Fiad ellen,
megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk,
s hozzája megtérünk.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Jézus Fiad előtt
hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszel
egy lábig elveszünk.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Dicséret, dicsőség
legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak
s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Nincsenek megjegyzések: