Hervay Tamás: Buta gondolatok vannak a világban!

Nem a lélek betegsége okozza a test betegségét! A magyarság ismeretei az ezoteriára is kiterjednek!
Számoljunk már le azzal a sületlenséggel, hogy a betegségeknek lelki okai vannak! Ezoterikusaink, mert nem ismerik sem Isten, sem a magyar nyelv valódi működését, ezért félrevezethetők, azok által, kiknek már a gondolkodása sem lehet teljes, ha nem ragozó és mellérendelő nyelvet beszélnek. És még ők beszélek teremtésről! Azt sem tudhatják, mi az! Nem tudnak folyamatokat átélni azok, akik gondolkodásában az állapotszerűség a meghatározó! Akik csak birtokolni tudnak, csak az én szempontjából látják a világot! Nem arról van szó, hogy nem hallottak már másról, sőt! Szeretnék elérni azt! De gondolkodásuk, míg vissza nem térnek az isteni nyelv, az ősnyelv, melyhez ma a magyar áll legközelebb, használatához, addig semmi esélyük valóban átélni, s ezáltal megérteni, e fogalmakat: élet, szeretet, folyamatok. Addig csak lét, érdekkapcsolat, állapotok gyors egymásutánban szorosan egymásmellé állítása, amivel kiváltják e fogalmakat!
A lélek, mert Istenből való részünk, piciny fénymag, mely a szeretetfényt sugározza, s sem elromolni, sem megváltozni nem tud, csak a sugárzás erőssége változhat, annak függvényében, hogy milyen Isten szeretetfényével való kapcsolata, mondjuk úgy mekkora Istentől való távolsága. Ezt pedig a szellem tudati működésén, melynek az agyi idegi folyamatok csak következményei, múlik.
Megbetegíteni, a tudatban lévő helytelen gondolatok következtében létrejövő érzelmi reakciók tudják a testet. Ami persze tudati problémákhoz is vezet, vagyis visszahat a tudatra! A testi probléma kialakulása éppúgy érzelmi reakciót vált ki!
Tehát a tudatra kell hatni, nem a lélekre! Akkor miért mondom, hogy a lélek betegedik, vagy betegít? Mert a tudatomban vannak a gondok! Nem értem a működésrendet! És addig nem is fogom, míg nem tudom élni azt!
A régiek ezért igyekeztek életüket a fizikai, anyagi síkon is az isteni törvények alá helyezni! Ezért vették körül magukat olyan jelekkel, melyek folyamatosan figyelmeztették őket, adott időben, és helyen, adott jellemű, szellemiségű valakinek, hogyan kell viselkednie ahhoz, hogy a leginkább a teremtés erőivel működjék együtt!
Mai helyzetünkben, mert a sötétség korában (Káli juga) vagyunk, és még nem is a legmélyén, a sötétség térnyerése törvényszerű.
Ám ha a sötétség tért is nyer, a világosságnak szellemi intenzitását lehet és kell fokozni, de ez csak belső munkával lehetséges!
Ezért sem a tüntetés a megoldás! Nem az utcán dőlnek el a dolgok! De nem is a parlamentekben! Sőt, nem is a harctereken!
Csakis BENNÜNK!
Ezért igyekszik a sötét mindent elkövetni, hogy nehogy befelé forduljunk! A média állandó hanghatásai, mert zenének ezt nem lehet már nevezni, mindenütt gondoskodnak arról, ne tudjál még beszélgetni sem másokkal, nemhogy belső csendet létrehozni!
Természetesen ha valaki valamilyen spirituális úton magasabb szintre jut, az képes bármely körülmények között befelé fordulni, de akkor meg az a gond, hogy belül mi van?
Tehát először ismerd meg a teremtést! Ezáltal megismered a Teremtőt, vagyis az Egyet, vagyis az Istent! Ezáltal megismered magad, hiszen Isten képére és hasonlatosságára vagy teremtve!
Ezután meg kell ismerkedj azzal a gondolkodással, ahogy Ő gondolkodik! Mivel tudományos tény, hogy nyelven gondolkodunk, ezért az Ő nyelvét is meg kell ismerned! Ez ragozó és mellérendelő nyelv lesz!
Ragozó, mert folyamatokat csak elágaztatással, mint a növények gyökere és ága, mint az állatok közt a szarvas agancsa, lehet leképezni.
Aki RaGoZ az RaGaSZT is, vagyis RöGZíT, s így RüGYeZTeT. Hogy csak kis szemelvényt hozzak nyelvi működésünk teljességéből! Tessék ezt így elmondani angolul, németül, farnciául, szanszkritul, héberűl, oroszul, latinul, görögül…stb! Nem lehet, ezt az összefüggést semmilyen más nyelv nem tudja felmutatni! Akkor melyik a szakrális nyelv? Melyik a mágikus nyelv? A sötét megtévesztő működése például, hogy helyettesít!
Elhiteti, hogy a részlegességgel leírható, és ezáltal megismerhető a teljesség!
Nem igaz!
A harmadik, amit meg kellene ismerni mindenkinek, a csillagmítoszi, vagy asztrálmítoszi keretrendszer, és annak működtetése! Erre azért van szükség, mert ezáltal lehet kozmikus szintű közléseket továbbadni, illetve kiolvasni azok üzenetét.

Amíg ezt, elsősorban azok, kik ajándékul kapták, hogy e rendszernek mindhárom elemét birtokolják, vagyis a magyarok, nem sajátítják el, legalább alapjaiban, addig semmiféle lényegi változás nem történhet a világ állapotában!
Szellemvilág ide, szellemvilág oda, ez így van! Ha egy szellem is ezen soraimat megcáfolja, nem Istentől való amit tesz! Őt küldjétek hozzám! Elbírok vele! Vagy helyes útra terelem, vagy kizáródik (egyenlőre) a működésből!
Ez az egész világra érvényes! Ameddig mindenki nem lesz újra azon ősnyelvet beszélő, azon gondolkodó, erkölcsileg magas szinten álló, mert Isten valóban ismerő, addig nem változnak a dolgok globális szinten! Illetve csak romlanak!

Én ezen ismeretek alapjait, Molnár V. József, Pap Gábor, Szántai Lajos, Varga Tibor, Végvári József, és mások a felsőbb szinteket, és azok részletesebb mélyebb rétegeit tanítják!

Tessék jönni tanulni! A keményebb fogalmazás az idő (ami nincs) hiány miatt van! A dolog ugyanis sürgős!

Nincsenek megjegyzések: