Hervay Tamás: Félrevezetettek karácsonyfája


1458, Mátyás trónralépése óta, az 550. évbe lépünk 2008-ban.
Mátyás koronázásának körülményeiről és annak jelentéstartalmáról Szántai Lajos beszél legszebben, nem is veszem el tőle a szót, tessék meghallgatni, vagy elolvasni!
Azt azonban tudni illik nélküle is, hogy Mátyás koronázása nem dicsőséges menetet, hanem áldozatot, másokért szenvedést, vállaló sorsot jelölt ki, mert az isteni akarat, nem engedte a virágvasárnapi koronázást. Ahogyan Jézus Krisztus sem lett a zsidók világi királya, ezért utálja őt, minden világuralmi törekvésű "vezető", s ezért várják még ma is a messiást. Nekik a megváltó nem jó! Ők nem szeretni akarnak, ők uralkodni akarnak! Itt téveszt utat a zsidóság, holott a többség ott is Istent akarja szolgálni! Csak a farizeusok és írástudók, útját állják az igaz szolgálatnak, félrevezetve népüket! (Ezért nem zsidózni kell! Farizeusi gazember, és lelketlen írástudó a helyes megnevezés! Van ilyen minden nációból túl sok is!)
Nekünk azonban értük is, ahogy szeretetteinkért, áldozatot kell vállalnunk! Erre jel Mátyás, életével és halálával is!
Most, amikor a fény születése ünnepére készülünk, erről nem szabad megfeledkeznünk!
Jézus Krisztussal egyesül minden vállaltan magyar ember!
Mert a magyarság vállalás kérdése, nem születési előjog. A magyar kultúrába születés csak segítség azoknak, kik ezt vállalva születtek le, hogy felmutassák azon értékeket, melyek legközelebb vihetnek Istenhez.
Mert a teremtő gondolkodás csak a magyar nyelvet beszélőknek nyilatkozik meg TELJESSÉGÉBEN, ám csak akkor, ha azt helyesen használják, nem a Magyartalanító Ákádémia finnugráltató tanítása szerint!
Hiszen ha nem tudom, hogy a fenyőfát azért állítom, mert az a fénynek fája, semmit nem ér az egész! Hiába mondják, hogy a fenyőfa állítás a németektől átvett szokás, és csak 1605-től van rá adat, sőt magyar karácsonyfát csak 1824-ben állított Brunswick Teréz. Ha a FeNyő és a FéNy kapcsolata nincs meg a nyelvben, csak úgy, ránézésre nem jön létre az "asszociációs lánc"! Márpedig a Tannenbaumnak mi köze a Licht-hez? Hangalakilag még köszönő viszonyban sincsenek! Lehetne még a Weinacht-ot idecitálni, de nem találni úgy sem kapcsolatot. Az önmagában szép és dicséretes, hogy a fény születését egy örökzöldhöz kötik. Ám mi, éppen nyelvi sajátosságunk miatt, ehhez még hozzá tudjuk adni a korábban említett kapcsolatrendszert! Vagyis feljebb tudjuk segíteni a fény útján járni szándékozót! És ki ne akarna ott járni, a törpe kisebbségen kívül, akik az anyagban akarják mindezt kiteljesíteni. Ám a fénynek az anyag éppen akadálya! Még a legátlátszóbb közegen átjutva is veszteség éri a fényt! Vagyis tökéletesen közvetíteni a fényt az anyagon át nem lehet!
Csak lélektől lélekig!
Ahhoz viszont szeretet, és ahhoz áldozatvállalás szükséges, ami érdekalapon, pénzalapon nem megy!
Csak az ÖNZETLENSÉG nyitja a szeretet ajtaját!
Az anyagiasság viszont egy másik ajtót nyit, mely a félelem, az önzés, a gyűlölködés felé vezet!
Csilloghat a karácsonyfa, ami persze önmagában is anakronisztikus, mert a fenyő, maga a fény, minek azt fényesíteni? Teli lehet az alja ajándékok garmadájával! Ha nem tudja megidézni bennünk a fényt, akkor csak a félrevezetettek karácsonyfája lesz!
Ha bennünk feltámad a fény, megvilágosodik az is, mit is kell tennünk, hogy bennünk tovább világítson, hogy általunk világosság legyen köröttünk is!
Mindezt csak akkor tudjuk teljes mértékben valósítani, ha ismerjük hagyományainkat, és azok valós miértjét! Nem a folklórt! Nem a kiagyalt szimbolikákat! A valós, mert a teremtés nyelvi működéssel igazolt összefüggéseit felmutató, működést!
Ameddig ezt nem ismerjük meg, mármint a nyelvünk teljességben való működését, a teremtésen keresztül a Teremtő működését, és általa önönmagunkat, ezáltal feladatunkat a világban, mindezt pedig őseink hagyományával megsegítve, mihez kulcsot a csillagmítoszi keretrendszer ad, addig úgy vezetnek félre minket, ahogy akarnak.
S Fényfa helyett a félrevezetettek karácsonyfája alatt állunk még sokáig!
A magyarságismeret alapjainak széles körben való ismerete nélkül ez így folytatódik!
A mindössze 40 órányi ismeretanyag elsajátítása olyan nagy elvárás, hogy a magát deklaráltan magyarnak vallók közül, a budapesti milliókból néhány fő kíváncsi minderre, s országos szinten is alig van jelentkező?
Pedig az előadások ingyenesek! Én pénzt nem kérek!
Hol vannak hát a milliók?
Ja, hogy a megtanultakkal élni is kellene? Ettől féltek?
Akkor maradtok a félrevezetettek karácsonyfája alatt!
Masnival átkötve, hercigen! Ti lesztek az ÚJ VILÁG a NEW AGE biorobotjai! Jó munkát elvtikék!
De ne várjatok szeretetre, megbecsülésre, megértésre! Ahová titeket vezetnek, ott ilyesmi nincs, mert nem gazdaságos!
Mert többet kell belefektetni, mint amit ki lehet anyagilag venni belőle! Sőt! Egyáltalán nem lehet kivenni belőle semmit! Mert nem azért teszünk bele! A szeretet nem vár ellenszolgáltatást!
De hogy ez miért így van, és egyáltalán hogyan van, azt csak a tanfolyam után lehet megérteni igazán, teljes mélységében! Ha mindent megteszünk érte! Ha áldozatot vállalunk, már a megismerésért is!
Jelentkezni a hervay@freestart.hu e-mail címen, illetve a 06305610931 számú mobilon lehet.
Ha valaki magasabb szinteket is be akar járni, egyetemünkön azt is megteheti:A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme tanulmányi osztályának telefonszáma: 06 46 332 228
nemes "álmosházi" lőgérpatonyi Hervay Tamás, lélekemelgető táltospap, a magyarságtudomány magisztere, a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme tanára

Nincsenek megjegyzések: