A holdcsomó horoszkóp


Az előző életek kutatása ma nagyon divatos, de ugyan mi célt szolgálhat?
A holdcsomó horoszkóp az előző életekből származó tapasztalatok összessége.
Fontos kihangsúlyozni, hogy nem az előző életé, hanem minden előző élet összegezve.
A holdcsomó horoszkóp kiszámítása nem ördöngösség. Az kiszámítás alapja a radix horoszkóp. A radix horoszkóp felszálló holdcsomóját vesszük a holdcsomó horoszkóp ascendensének és innen minden házat 30 fokosnak rajzolunk be.
Figyelem! A holdcsomó horoszkóp ellenkező irányba "halad" mint a radix. Az ellenkező irányba forgó holdcsomó horoszkópban tehát a radixban egy jegy elején található bolygó természetesen a jegy végére kerül, mert a radixban például egy jegy 7. fokán álló bolygó a holdcsomó 7. fokán annyi, mintha a radix 23. fokán állna.
Emiatt az aspektuskép akár teljesen megváltozhat, de minden esetre valószínű, hogy legalább irányban változik (általa elfoglalt negyedek tekintetében). A legkevesebbet változnak azok a horoszkópok, ahol a radixban a felszálló holdcsomó az ascendens közelében van és ahol a bolygók főként a jegyek közepén helyezkednek el.
A holdcsomó horoszkópot bátran személyesítsük meg, hiszen ez az árny- vagy tudattalan személyiségünket mutatja. A megszemélyesítésnél fontos, hogy archetípusokban gondolkodjunk.
A holdcsomó horoszkóp aspektusképe az eddigi összes élet tudattalan életmotivációját mutatja meg.
A holdcsomó horoszkópból a személyiségi bolygók (Nap,Hold és Szaturnusz) érdekel bennünket. A többi bolygóra csak akkor érdemes figyelmet fordítani, ha fényszögben állnak - különösen együttállásban vagy oppozícióban - a személyiségi bolygókra.
A holdcsomó horoszkóp házait mindig tengelyben értelmezzük, soha sem önmagában.
Ha például a Nap a 2. házban van, akkor a tudattalan mentális Én az enyém-tied kérdéseivel foglalkozott az előző életekben és még akkor is ez a tudattalan lenyomat kíséri ebben az életben, ha most a Nap a 7. házba került. Hogyan? A partnerség területén való tudatos viselkedés oka a régi (előző életekben) adok-kapok kérdésekre vezethető vissza.

Meg kell vizsgálnunk, hogy a személyiségi bolygók közül (tudattalan személyiség rész) a mai tudatos életben főként mely életterületeken érezteti nehezítő hatását, ahol a tudatosítás a jobb, szebb élet érdekében igen fontos.
Ha a fenti példa szerint a holdcsomó horoszkópban a Nap a 2. házban áll, a radixban pedig a 7.-ben, akkor a tudattalan mentális Énnek a közbe eső, tehát a 3., 4., 5., 6. és 7. házakban kell a személyiségi fejlődésen át tudatosítani önmagát.
Ha a holdcsomó horoszkópban és a radixban ugyanabban a házban "marad" a személyiségi bolygó, akkor ebben az életben nehezebb feladat az integráció, mert ez olyan, mintha osztályt kellene ismételni az iskolában. A lehetőség természetesen ilyenkor is megvan a tudatosításra.

A holdcsomó horoszkóp tengelyei minőségük szerint ok-okozati összefüggésben állnak egymással. Például: 2.ház problematika= túlzott óvatosság, bezárkózás, irigység következményei az 5. házban nehezítés a szerelmi kapcsolatokban, a 8. házban féltékenység és veszteségek, a 11.házban sikertelenség és ennek következtében rezignáció.

A holdcsomó horoszkópban tehát a személyiségi bolygók fényszögeit kell vizsgálnunk, első sorban azok egymás közötti kapcsolatát.

A személyiségi bolygók egymás közötti fényszög kapcsolatairól röviden:

Oppozíció sok életen át hurcolt konfliktus. Ha ugyanaz az oppozíció eltűnik a radixban, akkor ebben az életben nem kell már vele bajlódni. Ha a radixban megint ugyanarra a tengelyre kerül, akkor nevelő célzattal a konfliktus ebben az életben is velünk van.
Ha az oppozíció megmarad, de másik tengelyre kerül át, akkor az eredeti konfliktus megmarad, de másik két életterületen domborodik ki.

Teljesítmény háromszög
Automatikus, tudattalan törekvés, amely ebben az életben is hajtja a szülöttet.Kifejezetten életnehezítő.

Személyiségi bolygók
A személyiségrész tudatosítása, integrálása különösen nehéz ebben az életben.fényszög nélkül

Quadrát
Nagy kihívás, azonban magában foglalja a nevelő hatású lehetőséget.

A többi fényszög
Az integrálás relatíve könnyebben megy.

A holdcsomó horoszkópnak is van "életórája". Innen tudható meg, hogy egy adott aktuális jelen életi konfliktus milyen tudattalan, előző életekből származó konfliktusból ered. Az életóra technikájának ismertetése később következik, de tartsuk észben, hogy a holdcsomó horoszkópban is figyelnünk kell az életóra állását akkor, ha a radixból nem kapnánk megfelelő magyarázatot az aktualitásokra.
http://www.astro-line.hu/html/body/archivum/int_astro15.htm

Nincsenek megjegyzések: