Interjú Joshua Shapiro és DasyRainbow kristálykoponya felfedezőkkelA


A kristálykoponyák rejtélye régóta foglalkoztatja az emberiséget. Sok találgatás került napvilágra e témában, biztosat senki nem tud róluk. Egy viszont tény. A téma mellett elmenni nem lehet érintetlenül.
Ha bárkinek lehetősége akad valaha is egy kristálykoponyát tartania a kezében, örökre meghatározó élményben lesz része, mely hatására akár egész élete megváltozhat. Elmúlhatnak az addig fennálló lelki és fizikai problémái és az életét egy teljesen más szemüvegen át fogja szemlélni.
Ezt a lehetőséget a magyarországi közönségnek a magazin szerkesztősége szeretné felkínálni, helyet adva egy olyan házaspárral való megismerkedésnek, akik több mint 20 éve tanulmányozzák a kristálykoponyák működését és maguk is rendelkeznek jó néhány darabbal.
A velük készült jelenlegi interjú teljes terjedelmében a Mas Alla nevű spanyol magazinban jelent meg.
Mit is takar a kristálykoponya elnevezés és milyen vállfajaik ismertek?
A kristálykoponya, amint az nevében is benne foglaltatik, egy hegyikristályból elkészített emberi koponya formájú különböző méretekben fellelhető formáció. Időnként más féldrágakőből is készítenek koponyát, de a legelfogadottabb a hegyikristály változat.

A Nemzetközi Kristálykoponya Társaság három kategóriába sorolja a kristálykoponyákat.
1. Új vagy jelenkori kristálykoponyák, melyeket ma élő mesterek, a hagyományos gyémántcsiszolási technikával készítenek. Napjainkban is több ezer készül belőlük.
2. Régi kristálykoponyák-melyeket több száz évvel ezelőtt, de inkább 1000-1500 évvel megelőzően készítették az akkori csiszolási eljárásokkal. Régmúlt kultúrák és civilizációk hagyatékai.
3. Ősi kristálykoponyák, melyek kora minimum 2000 évvel ezelőttre tehető, de leginkább több százezer vagy több millió éves darabok tartoznak ebbe a kategóriába.Egyetlen olyan modern kori tudományos teszt sem ismert, mely képes volna a kristálykoponyák korát pontosan meghatározni.
Személyes tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy egy jellegzetesen megnyilvánuló energia azonban az erre érzékeny személyek számára érzékelhető az ősi kristálykoponyák esetében. Sokkal erőteljesebben, mint a jelenkori társainál. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyik kristálykoponya lényegesen különbözne a másiktól, csupán a rezgéseinek minősége különféle. Valamennyi új és régi vagy ősi darab egyenkénti tanulmányozásra szorul, mivel különféle feladatok leképzésére materializálódott. Amennyiben lehetőség adódik együtt dolgozni egy ilyen darabbal, hihetetlen tanításokat oszt meg az arra érdemes személyekkel.

Önök rengeteg visszajelzést kaptak a koponyákkal kapcsolatba lépő személyek tapasztalatairól. Meg tudnának osztani néhányat velünk is?
Kétféle visszajelzésünk van. Az egyik olyan személyektől származik, akiknek tulajdonukban van kristálykoponya, a másikfajta tapasztalat azoké, akiknek életük során megadatott találkozni ilyen darabokkal, de ők maguk nem rendelkeznek velük.
Manapság bárki, aki erre érdemesnek találtatik, megtalálhatja a módját annak, hogy saját kristálykoponyával rendelkezzen. Ezekben az esetekben amint a kristálykoponya megérkezik tulajdonosához, rövid időn belül felveszi annak tudatalattijával a kapcsolatot, bejelentkezik, tudatja nevét és nemét majd az ottléte alatt segítséget nyújt tulajdonosának, hogy megtalálja helyét a világban, lelki és spirituális fejlődését hatékonyan befolyásolja és tevékenyen részt vesz az emberiség pozitív átalakulásában, a szeretet útjára való rátalálásban.A személyt, akinek tulajdonában van a kristálykoponya védelmezőnek nevezzük, mert ez a szó jelzi legpontosabban a személy és a koponya közötti kapcsolatot.Attól a pillanattól, ahogy a koponya legelőször megnyilvánul védelmezője előtt, további folyamatos kommunikáció történik, melynek eredményeképp egy teljes entitás bontakozik ki érzelmekkel, kívánságokkal és vágyakkal telítve. Akár az is előfordulhat, hogy kéri védelmezőjét, szállítsa őt olyan helyekre, ahol kapcsolódni tud feladatát leginkább elősegítő energiákkal. Elmondható tehát, hogy a védelmező élete ettől a pillanattól tele lesz hihetetlen, csodálatos eseményekkel,melynek során részese lehet a harmónia, béke és szeretet rezgések kisugárzásának.A másik csoportba tartozó személyek, életük egy bizonyos periódusában találkoznak egy ilyen kristálykoponyával, amikor arra épp a legnagyobb szükségük van.
Ennek következtében csodálatos oldások jöhetnek létre, melyek felszabadítják őket a múltban bekövetkezett negatív események hatása alól,lelki és fizikai gyógyulást idézve elő.Egyeseknek nagyon mély álomképei keletkeznek, melynek során nagyon messziről érkezett információk birtokába kerülhetnek. Energetikailag feltöltődnek és kreatív energiájuk felszínre kerül. Mások telepatikus úton a múltból kapnak üzeneteket, melyek segítenek megérteni jobban önmagukat és tudatosítani bennük életfeladatukat.
Ha pontosak az információim, akkor az ősi kristálykoponyák Atlantiszból, Lemúriából vagy a maja civilizációból erednek?Ismét csak a saját és hasonló helyzetben lévő emberek tapasztalataira tudunk hivatkozni, mivel ezt valójában nehéz lenne pontosan megmondani.
Az biztos, hogy nagyos sok esetben hasonló tapasztalatokról számolnak be a koponyákkal dolgozók, mely információknak kivétel nélkül Atlantiszhoz, Lemúriához és a maja kultúrához is köze van.
Azok az emberek, akik némi információval szolgálhatnak e témakörben, az egyes bennszülött törzsek, akik viszont tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy a kristálykoponyákban rejlő energiát nem szabad bármikor megosztani az emberiséggel, mert még talán nem elég érettek annak befogadására.
A maya papok szerint több koponyát saját embereik őriznek és mivel az emberiség halhatatlanságának ősi titkai, a béke és egyensúly fenntartása a fő feladatuk, nagyon meg kell gondolni, kinek a kezébe kerülnek ezek az információ.
Miben is rejlik pontosan tehát a kristálykoponyák fontossága?Miért kell az emberiségnek hallani felőlük? Mi várható velük kapcsolatban a jövőben?
Nos, mi azt gondoljuk, hogy a kristálykoponyák az ősi,rég letűnt civilizációk számítógépei voltak. Ebben őrizték valamennyi, számukra fontos információ lenyomatát. Tulajdonképpen épp úgy kell elképzelni ezt, mint a mai CD vagy DVD felvételeket.
A kristálykoponyákban rejlő üzenetek egyaránt szólnak az egyes személyekhez, felszabadítva őket a bennük rejlő negatív blokkok alól, ugyanakkor pedig az emberiség egészére vonatkozó fontos üzenet hordozói is. Egyes elképzelések szerint ha egy pár fontos kristálykoponya egyszer majd, egyidőben kerül elő és fejti ki hatását, akkor annak eredményeként az emberiség egy újfajta tudatosság állapotába kerül,mely spirituális fejlődésben egy nagy ugrást fog jelenteni.Ezzel magyarázható az a tény is, hogy az utóbbi 10 évben miért nőtt meg ennyire a kristálykoponyákkal való együttműködés.
http://www.aranybuddha.hu/

Nincsenek megjegyzések: