Ki Hunyadi Mátyás nagyapja?

Szántai Lajos művészettörténész, a középkori krónikák és iratok tanulmányozásával, a Kárpát-haza szent helyeinek kutatásával foglalkozik. Nagy királyaink és szentjeink életén és tettein keresztül mutatja meg a magyarság mindenkori feladatát. Az alábbi írás egy több mint három írás előadás rövid kivonata, mely február 24-én, Mátyás napján hangzott el a MAG Program keretében rendezett előadáson.

Rugaszkodjunk el a mai történelemkönyvektől, és nézzük meg, mit válaszolt erre Hunyadi Mátyás. Azt, hogy Zsigmond király. Palotája udvarán édesapja szobra mellett ott állt Zsigmondé is, őt tartotta tehát elődjének. Nem törvényes, de mégis királyi leszármazott volt. Ereiben ott volt egy szikrányi az ősök véréből, is ez elég volt.Mint tudjuk, Zsigmond felesége Mária áldott állapotban halt meg. (Kissé ugyan zavaros a kép, hogy 8-9 hónapos terhesen a királyné a budai hegyekben vadászik, de felbukik a lova, így ő és magzata is életét veszti.)

Az özvegy király élhetett azzal a joggal, hogy házasságkötés nélkül is szabadon választhat, de csakis régi nemesi, kipróbált erkölcsű családból származó hajadon lányt. Így történt, hogy Luxemburgi Zsigmond szerelembe esik Morzsinai Erzsébettel. A nász után Zsigmond egy gyűrűt adott a lánynak azért, hogyha Erzsébet fiút szülne, hozza fel Buda várába, és a gyűrű legyen a bizonyság arra, hogy a gyermek az ő vére. (Ez a gyűrű kerül bele aztán a Hunyadiak címerébe!)Erzsébet megszüli a gyermeket, majd felviszi a királyhoz, és Zsigmond onnantól kezdve vele törődik. Megáll a diplomáciai élet, a király még a követeket sem fogadja. A király gyermekeként foglalkozik vele és taníttatja, ugyanakkor Morzsinai Erzsébet jövőjéről is kötelességének érzi, hogy gondoskodjon. Kiházasítja a megözvegyült Vajkhoz, akit megajándékoz a Hunyadi birtokokkal. (Innen kapják a nevüket.)

Ma az olvasható a tankönyvekben, hogy Hunyadi János apja egyértelműen a román Serbe fia Vajk udvari vitéz. De van egy hatalmas nagy bökkenő. Vajknak van egy másik fia is. S hogy őt hogy hívják? János!Hogyan is adhatná egy apa két fiának ugyanazt a nevet?! Egészen más dolog, ha meghal az első gyermek, születik egy másik, és a halott nevét kapja a második. De itt él mindkettő, és mindkettőt Jánosnak nevezik. Vajk nem törődik Hunyadival, a másik Jánossal viszont igen. Hunyadi János nem azt a nevelést kapja, amit Vajk eredeti gyermeke, János. Miért ez a megkülönböztetés? Hunyadi Jánost már fiatalon Zsigmond király udvarában találjuk. János pedig, miután az apródi iskolát kijárja, fényesen bizonyítja, hogy nem akárki.

A Hunyadiak származása máig rejtély. Zrínyi Miklós azt írja: „minden magyar forrás azt mondja, hogy Zsigmond volt az atyja Jánosnak”. A magyar forrásokról pedig azt kell tudni, hogy nem ismerik a hazudozást, mert mindig nagyon pontosan ügyelnek arra, ki honnan jött, és kik a felmenői. De Hunyadi János olyan nagy talentumokkal érkezik, hogy lenyűgöz mindenkit. Azt mondja Zrínyi, ha a régi időkben élt volna János, bizony az „apjának Jupitert tették volna, mert ember ennyi jótettet végrehajtani nem tud”. Ez az a hatalmas megújító erő, amit a holló a szent királyok várából átment.

Miért nem az idősebb?

Szilágyi Mihály leírásából tudjuk, hogy ha Hunyadi János megjelent a fiaival, jobbján volt a nagyobbik, László, baloldalon Mátyás. Természetesen a templomban is így ültek. Történt egyszer, hogy Kapisztrán Szent János, Hunyadi jó barátja miközben tartotta a misét, hátrafordult a tömeg felé, és annyit mondott: - A két fiú cseréljen helyet. és folytatta tovább: - Mert a nagyobb úgy tűnik, hogy meg fog halni. A kisebbik pedig ha megéri, egyszer magyar király lehet. És Hunyadi szól a két fiúnak, cseréljenek helyet. Ekkor csodálatos erkölcsi példát mutat László. Elfogadja a cserét, „feláldozza” magát.
Az ő áldozata nélkül Mátyás soha nem kerülne trónra.V. László király és emberei erről a „cseréről” nem értesülnek, csak azt tudják, hogy a Hunyadi fiú - joggal gondolhatták, hogy az idősebbik - a trón várományosa. Benne látta a király legnagyobb ellenségét. Neki kellett hát meghalni. De hogyan? Hisz V. László Hunyadi János halála után templomi esküvel fogadta testvérévé Hunyadi László
és Mátyást, az özvegy Szilágyi Erzsébetet pedig anyjává.Hunyadi László nem tisztázott körülmények között megöli Cillei Ulrik grófot, aki a király rokona, így az ok megvan. Megszületik a döntés: le kell fejezni Hunyadi Lászlót.Az idősebb Hunyadi fiú meghal. De működött az isteni igazságszolgáltatás. A hamisan esküdő V. László az esküre pont egy évre szintén halott.

Oda az igazság

Hunyadi Mátyás neve még azok számára is ismerősen cseng, akik a magyar történelmet csak felszínesen ismerik. Amikor Mátyás királyról van szó, még a gyermekeknek is felcsillan a szeme. Mert ő tényleg varázslatos uralkodója volt Magyarországnak. Mintha nem is történelmi személy lenne, sokkal inkább a népmesék hőseihez hasonlítható. Mindezekhez képest viszont Mátyásról nagyon keveset tudunk azon túl, amit a Vélekedések Mátyás királyról, az utolsó magyar "sámánkirályról" című emlékből:
"Közepes magasságú volt, de a csatában megnagyobbodott a teste, mikor harcolt.""A kisujját nem tudta kiegyenesíteni - mármint a 6. vagyis a „többlet” kisujját ."Természetesen forrott össze a lovával /táltos ló/.""Oroszlán-nézésével nagy erőt sugárzott. Órákig nem is pislogott. Tekintetével irányította beosztottait ő csak a legvégső esetben kezdett beszélni. Mindegyik vitázót név szerint ismeri."„Oláh Miklós esztergomi érsek szerint a török követet így megzavarta Mátyás tekintete, hogy zavarában nem tudta átadni a szultán üzenetét.”„Katonáinak tiltotta, hogy idegen területeken nők kísértésének engedjenek ő maga sem tette. Idegen ország zsoldosai ingyen szegődtek mellé, csupán a dicsőségért."Jól ismerte a csillagokat - Bécs ostrománál 3 napot vért a bevonulással a csillagok kedvező állására. A Mars /harc/ és a Vénusz /szeretet, megbocsátás/ bolygókat különösen figyelte. Nem is vesztett csatát életében.""Az egynyelvű, egyszokású udvar esendő" - vallották Attila, I. István király és Mátyás király is. Nem az ország az udvar! Ez azt jelenti, hogy sokan kíváncsiak messzi országokból az uralkodóra. Mert különleges és kiemelkedő képességű. Mindenki elhozza a tudományát az uralkodónak. Mátyás önmaga is több nyelven beszélt.

Forrás: Szántai Lajos: Mátyás király

Nincsenek megjegyzések: