István király intelmei Imre herceghezSenkit se hajts szolgaságba.
Senkit se nevezz szolgának.
Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik és hogy semmi sem emel fel csakis az alázat, és semmi sem taszít le csakis a gőg és a gyülölség.
Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak.
Ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak szeresd az igazi ítéletet.
Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.
A királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívben.
Ne terjessze a bolondok szelessége.
Ha ugyanis bölcsekkel jársz bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk.
Ennek okából hát szerelmetes fiam kérlek, hogy mindenütt és mdenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz, és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy a gazdagokhoz, a szomszédokhoz és az itt lakókhoz légy kegyes.
Hanem még a külföldiekhez, is sőt mindenkihez, aki hozzád járul.
Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz.
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz.
Őrizd szívedben mindig az isteni intést:Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.
Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen és a balsors letaszítson.
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess, vagy kárhoztass.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.
Imádkoz azért is hogy valamennyi alatvalóddal együtt gondtalanul ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

Nincsenek megjegyzések: