72 éve történt - Berlin-Róma tengely létrejötte


1936. október 25-én kötötték meg a Berlin-Róma tengelyt.

Berlinben Konstantin von Neurath német és Galeazzo Ciano gróf, olasz külügyminiszter írta alá a német-olasz megállapodást. Magát a tengely kifejezést Mussolini a milánói Dóm téren mondott beszédében használta először, 1936. november 1-n.
Az ötpontos jegyzőkönyvben Németország hivatalosan elismerte Abesszínia Olaszország részéről történt elfoglalását és az etiópiai olasz császárságot, Olaszország rögzítette Ausztriával kapcsolatos érdektelenségét, megállapodtak a londoni Benemavatkozási Bizottságban követendő közös német-olasz irányvonalban, megerősítették a Franco-kormány elismerésére vonatkozó előzetes megállapodásukat és a neki küldendő katonai támogatást, végül megegyeztek Olaszország és Németország gazdasági érdekszférájának elhatárolásában a Duna-medencében és a Balkánon.
Az együttműködéshez 1940. szeptember 27-n Japán is csatlakozott, s megszületett a háromhatalmi egyezmény.

1 megjegyzés:

sat. írta...

a Guardian közlé egy történ ész kutatási eredményit /a Múlt-koron olvasám): Mussolini a britek által pénzelt ügynök vo't az I. v.h. idejin, hogy odahasson: nehogy kilépjen az országa az öldöklésbül s föladják a monarchiaellenességet