1956. november 3.


A mai nap eseményei

– Átalakul Magyarországon a Nemzeti kormány, bekerül a kisgazda B. Szabó István, a parasztpárti Bibó István és Farkas Ferenc, valamint a szociáldemokrata Fischer József és Kelemen Gyula, a honvédelmi miniszter Maléter Pál lesz.
- A parlamentben megkezdődnek az szovjet csapatkivonásról szóló tárgyalások.
- Király Bélát választják meg a Nemzetőrség parancsnokának. szovjet csapatok lezárják az osztrák-magyar határt.
- A fogságból szabadult Mindszenty József hercegprímás rádióbeszédet mond.
- Tökölön letartóztatják Maléter Pál honvédelmi minisztert.
- Kádár János és Münnich Ferenc Moszkvában megalakítják a magyar ellenkormányt.
- Josip Broz Tito és Nyikita Szergejevics Hruscsov a Brioni-szigeten megegyeznek a magyar forradalom elleni katonai fellépésről, és új magyar vezető (Kádár) személyéről. Hruscsov tájékoztatja Kádárt a megegyezésről.
- Zsukov marsall megkapja a felkelők elleni támadási parancsot.

Nincsenek megjegyzések: