Az Éjjeli menedék című műsor - Echo Tv

A trianoni diktátum után megjelent egy könyv, amely a háború utáni újabb vörös diktatúra alatt tilalmi listán szerepelt. Kosztolányi Dezső: Vérző Magyarország. Alcíme: Magyar írók Magyarország területéért. Írók, költők emelték fel szavukat e könyv lapjain az országcsonkítás ellen. A szerzők között szerepel többek között Babits Mihály, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Tóth Árpád. A magyar irodalom nagyjai. A kötetben természetesen szerepel Kosztolányi Dezső is, méghozzá egy olyan remek elbeszéléssel – Égi jogász -, amely a Kádár-korszak cenzurális viszonyai között nem jelenhetett meg Kosztolányi összegyűjtött elbeszéléseinek kötetében.

A Vérző Magyarország című kötet beköszöntő szövegét Horthy Miklós írta.
A kormányzó sorai:

„Hazáért: e szó fogalmának jegyében álljon csatasorba minden magyar író és költő. A háború fegyverei elhallgattak, szólaljanak meg a múzsák. Lelkesítsenek, acélozzák meg a lelkeket, az elszakított magyar földekre vigyenek reményt és kitartást, a megmaradt magyar földeken élesszék a hazaszeretet tüzét. Az eszmék és gondolatok harca, ha az a legnemesebb érzés, a hazaszeretet szárnyán lendül a magasba, ellenállhatatlan, annak tere végtelen. Eszmének, gondolatnak, hazaszeretetnek nem lehet mesterséges határt vonni, az minden határon át és mindenekkel szemben diadalmaskodik.”

Nincsenek megjegyzések: