Ki hallott a Velseni Szerződésről?


Ugyanazon a napon amikor Lisszabonban hivatalosan megszületett az ún. Lisszaboni Szerződés, azaz 2007. október 18-án, létrejött párhuzamosan egy másik szerződés Velsen holland városában, az ú.n. Velseni Szerződés.

Ezt akkor helyben és diszkréten aláírták az európai kormányok bankárseggnyaló képviselői és szó sem volt népszavazásról, vagy akár csak arról, hogy az országos parlamentek elé legyen terjesztve ez a Velseni Szerződés, ami arról szól, hogy az EU létrehoz egy úgynevezett "European Gendarmerie Force" szervezetet, azaz "Európai Csendőrség"-et.
A Velseni Szerződés pontosabban arról szól, hogy olyan utcai zavargások esetében bármelyik európai országban és különösen azok ellen, amelyek az Európai Unió intézkedései ellen irányulnának, a helybeli kormány "segítségül" hívhatja a tömegoszlatásra szakosodott Európai Csendőrséget.
Hieronymus Bosch: Pokol

Jelenleg Európában a nemzeti alkotmányok nem engedélyezik az országos kormányokat idegen rendfenntartó erőket bevetni saját népük ellen, és ezért is vette eddig körbe ekkora csend a Velseni Szerződést; ez nyomban meg fog változni, ha a Lisszaboni Szerződés bevezetésre kerül, mert akkor az országos belügy, és rendészeti intézkedések törvényszerűen is Brüsszel irányítása alá kerülnek.
Jelenleg az Európai Csendőrség francia, holland, olasz, portugál, spanyol és... román csendőrökből áll. Katonai szervezés jellemzi az alakulatot és nem csak a szokásos tömegoszlató fegyverekkel (gumibot, könnygáz, vízágyú...) vannak felszerelve, hanem éles lőfegyverekkel is.

Az Unió elképzelése szerint, polgári zavargások esetében hatékonyabban lehet fellépni a tömeg ellen, ha az oszlató erők idegen tagokból állnak. Ezt már jól tudták és alkalmazták is annak a másik "Unió" idejében, amit Szovjet Uniónak neveztek, és amit ugyanazok az immár több, mint két évszázados és világuralomra törekvő bankárdinasztiák hoztak létre a huszadik század elején, mint később az Európai Uniót...

(Forrás: BD)

Vélemények az internetről:

http://postaimre.euroweb4you.eu/print.php?news.86

Önök közül senkit sem zavar, hogy Orbán Viktor Gyurcsánnyal egyeztette Bajna hatalomra juttatását tavasszal azért, hogy a „nagy ellenzékiség” álarca alatt teljesen eladják az országot? Orbán Tel-Aviv-i 2005-ös látogatásán is ígéretet kapott a miniszterelnöki székre, ha az izraeli érdekeket maximálisan kiszolgálja! Gyurcsány, háta mögött az Apró (Klein) – Dobrev klánnal ugyanezt tette korábban, de Bajnai első külföldi útja is Izraelbe vezetett!
Orbán Viktor a Lisszaboni – és Velseni Szerződés szerinti terrorállam létrehozása mellett kampányol Bajnaival karöltve!
A Szovjetunió mintájú terrorállam létrehozása az utolsó lehetőség a bankárkaszt számára, hogy elkerülje a felelősségre vonást! A Lisszaboni EU -t az erőszak fogja összetartani, a nemzetközi terrorizmusra hivatkozó állami terrorizmus.
Az USA - szépen fogalmazva - belehalt a parazita bankárok működésébe, ezért a háttérhatalomnak új gazdatest kellett. Hogy az EU mennyire felel meg erre a feladatra, az erősen kérdéses. Ugyanis a 27 tagállamból mind a 27 el van adósodva, számottevő termelés nem folyik, hiszen a bankárok által meghatározott világgazdaság nem a termelésre, hanem a spekulációra alapozott virtuális gazdasági rendszer, ahol egy szem borsóból kifejlett tököt lehet csinálni!
Erőszakos és diktatórikus mű országban, éhező nép!
Az EU hosszú távú fennállása a tagországok egyéni érdekein fog elbukni. Ezt akár borítékolni is lehet.
Éppen ezért ideje lenne megszabadulni a helytartóinktól és új kapcsolatokat kellene létrehozni...

Ha valaki nem tudná, Vaclav Klaus Cseh kormányfő állt már csak a Lisszaboni szerződés ratifikálása útjában, de rendkívüli külön kiegészítésben biztosították a Benes-dekrétumok szerinti német és magyar kollektív bűnösség elvének alkalmazásával kitelepített, elüldözött és legyilkolt németek és magyarok rehabilitálásának és kárpótlásának „végleges” elmaradását!
Klaus kifogásolta a 2011-es földmoratórium megszűnését, mert álláspontja szerint a Cseh földek nem eladók, valamint kifogásolta, hogy a Cseh Alkotmány és a Lisszaboni Szerződés nem egyeztethető össze!
Ez az, az Orbán és Bajnai (és a háttérben Gyurcsány) által képviselt "sikerrel érvényesítettük a magyar érdekeket” címmel futó „játék” Magyarország lakosságának a bőrére, illetve annak árán is!
A Lisszaboni szerződés felülírja a nemzeti Alkotmányokat! Törvényben rögzíti, hogy a tagállamok nem korlátozhatják a tőke szabad be és kiáramlását (EUM 63. cikkely)! Az EU tagállamaiban minden eladóvá válik, a korlátozott jogkörű kormányok nem akadályozhatják meg a felvásárlásokat. A 2011-es földmoratórium megszűnésével kivásárolják alólunk a még megmaradt állami tulajdonú földeket is! A Lisszaboni Szerződés értelmében tilos korlátozni a behozatalt és kivitelt (EUM 34.-35. cikkely), elveszítjük nemzeti termékeink védelmét! Elveszítjük a pénzügyi (EUM 282), kereskedelmi (EUM 106), belügyi (EUM 88), vám (EUM 28), önálló adó (EUM 110), külügyi, hadügyi (EUM 18), jogalkotási (EUM 288), közigazgatási (EUM 7), belbiztonsági (EUM 88), igazságszolgáltatási önrendelkezési jogunkat (EUM 19.)!
Az EU-n belüli bevándorlás nem korlátozható (EUM 49.) az EU tagállamokból, és a bankárkaszt irányította „Világkormány” létrehozásának célja (EUM 21.)!
Magyarország elvesztésének 13 stációján kívül a +1 –es, az EU-ban a tagállamok közül adható legalacsonyabb minimálbér (ami a jelenlegi Lett, a magyar minimálbér fele) megállapítása!
A Lisszaboni Szerződéssel párhuzamosan a Velseni Szerződés is életbe lép. Az EU csendőrséget elsősorban az EU határozatai ellen lázadó országok tüntetőinek leverésére hozták létre a másik, általunk már jól ismert unió, a Szovjetunió mintájára!
Az eredményeket mindannyian jól ismerjük (1956 Magyarország, 1968 Csehszlovákia)!

Izrael többszöri EU felkérésre sem fogadta el a felkínált EU tagságot. Ezt az indokolta, hogy magára nézve a mai napig nem fogadja el az ENSZ emberjogi határozatait, az Atomsorompó Egyezményt, az atomenergia felhasználás és atomfegyver ellenőrzési nemzetközi egyezményeket!
EU tagsága valószínűleg azért nem indokolt, mert az izraeli elit betelepítése Magyarországra folyamatban van!
A 2010 elejére tervezett Irán elleni háborújukba így is belerángatják az egyesített EU haderőt, amire a szintén 2010-re prognosztizált USA polgárháború okozta USA részvétel hiánya miatt tartanak szükségesnek!

Ui.: A 2005-ös költségvetési hiány, az EU jelentések meghamisítása, az ország valódi gazdasági állapotának eltitkolásával, és a becsapott választók félrevezetésével jutott hatalomra 2006-ban Gyurcsány Ferenc kormánya! A költségvetésből 2005-ben ellopott több mint 1000 milliárd az EU-nak is feltűnt, ezért nem fogadta el az elszámolást! Gyurcsány Ferenc és Veres János hazugságaival és csalással nyerte meg a választásokat az MSZP, ami ellen az „ellenzéki” FIDESZ, bár tisztában volt vele (és részese is) nem emelt kifogást!
Az illegitim Gyurcsány-kormányt az illegitim Bajnai-kormány követte.
Nincs joguk, felhatalmazásuk, megbízásuk az ország nevében nemzetközi szerződéseket aláírni, egyezményeket megkötni, ahogy a bűnpártoló, és társ-tettes FIDESZ-nek sem!
A korrupciós és megvesztegetési ügyekkel kapcsolatban a Nemzetközi Bűnügyek Osztálya is nyomozást folytat!
Minden Magyar Állampolgárnak jogában áll az Alkotmány szerint feljelenteni a parlamenti korrupt rabló elit tagjait a Hágai Nemzetközi Bíróságon!
(Nem csak állampolgári jogunk és kötelességünk, de érdekünk is, mert minden, az illegitim álkormányzat elleni fellépést, akár a Bajnai, akár az Orbán-kormány, a Lisszaboni -és Velseni Szerződés ratifikálása után, az EU csendőrség behívásával és a „lázadás” leverésével fog megtorolni!)

www.mno.hu/portal/666901
Balogh Roland: Úniós rohamosztag?

Jól szervezett, erőteljes és bárhol azonnal bevethető; a rendőrségi és katonai jelleget – a kialakuló krízishelyzetek miatt – egyesítő gyorsreagálású rendőrségi különítmény – így határozza meg bevezetőjében egy 2007. október 18-án aláírt velseni szerződés az új, kialakításra váró uniós csendőrség feladatköreit. A lisszaboni szerződés előtt két hónappal Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia és Portugália által elfogadott, a hollandiai Velsenben megkötött szerződés értelmében – francia javaslatra – egy olyan csúcsszerv létrehozásáról döntöttek, amelyik a schengeni határokat kihasználva bárhol és bármikor bevethető, paramilitáns egységei pedig különösen krízishelyzetek, zavargások esetére az adott ország rendfenntartó erőit segítve, katonia osztagokként működve beavatkozhatnak az aktuális eseményekbe.
A Párizs által még 2004-ben megálmodott uniós csendőrség – European Gendarmerie Force (EGF) – feladatkörei, jogosítványai azóta is nagy vitatémát szolgáltatnak az Európai Unió több tagállamában. A velseni szerződéshez az elmúlt két évben csak Románia csatlakozott, ugyanakkor megfigyelőként a programban részt vesz Lengyelország és Törökország is. A Tony Blair vezette brit munkáspárti kabinet fontolóra vette ugyan a csatlakozást, ám akkora társadalmi ellenállás övezte, hogy végül lemondtak a tagságról.
A szervezet leginkább problematikus pontja az, hogy a szerződés értelmében a katonai jogosítványokkal felruházott különleges rendőrségi alakulatok tulajdonképpen bármit megtehetnek egy-egy krízishelyzet kezelése, elfojtása érdekében. (Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy például az EGF-en keresztül román vagy francia – speciális jogkörrel felruházott – rendőrök verhetnének szét egy esetleges budapesti tüntetést, illetve léphetnének fel az azon részt vevő magyar állampolgárokkal szemben – a szerk.) A brit sajtónak emellett különösen az szúrja a szemét, hogy ennek értelmében az EGF munkájában szerepet vállaló – uniós állampolgársággal nem rendelkező – török rendőrök az EU schengeni zónáján belül katonai műveletet hajthatnának végre brit állampolgárokkal szemben.
A jelenleg az olasz Vicenzában székelő EGF feladatairól az elmúlt két évben nem sok minden került nyilvánosságra. A tagállamonként ezer-ezer fővel operáló uniós csendőrség – amely a franciák szerint az amerikai szövetségi nyomozó hivatal (FBI) mintájára létrehozott uniós csúcsszervként működik/működne – saját honlapja szerint 2007. november 22. óta részt vesz Bosznia-Hercegovinában az EUFOR Althea elnevezésű rendfenntartói, rendőrségi munkájában. Sőt tavaly december elején a katonai alakulatok vezetésével az olasz Stefano Castagnotto vezérőrnagyot bízták meg. Az Althea progam EGF-missziója mellett azonban semmi egyéb rendfenntartói munkában való részvétel nem ismert. Így az sem, hogy a franciák által gründolt EU-csendőrség egyáltalán részt vesz-e, együttműködik-e az Europollal. Egyes vélemények szerint az egyezményt – a várható felháborodás miatt – tudatosan választották le a lisszaboni szerződésről. A brit Anne Palmer az üggyel kapcsolatban írt több cikkében arra figyelmeztetett, a velseni szerződésben felvázolt multinacionális rendfenntartó hatóságot csak a lisszaboni szerződés elfogadása után kezdik el kialakítani. Noha a hivatalos EGF-honlap egy 2007. december 14-i bejegyzése szerint Magyarország fontolgatta az uniós csendőrség munkájába való bekapcsolódását, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium lapunk megkeresésére közölte, hazánk nem tagja az European Gendarmerie Force elnevezésű, jelenleg hat európai államot tömörítő együttműködésnek.

2 megjegyzés:

Szabóné Ági írta...

Ez ellen a dekrétum ellen az egyetlen megoldás az, amit Borbély József Kormányzó tett. Visszaállította Magyarország máig is egyetlen és legális államformáját a Királyságot !!! Mivel a Királyság nem vállal jogfolytonosságot a köztársasággal, ezért nem vonatkoznak rá ezek a dekrétumok, az Eu. csatlakozás, és semmilyen szerződés, megállapodás, ami a Köztársaságban létrejött. Ezért kell mellé állni és támogatni őt mindenben, hogy a Királyság minél hamarabb át tudja venni a hatalmat!!! Csak akkor lesz Magyarország, és a Magyar emberek újra szabadok!!! Addig csak a foltos köpenyt toldozzuk, foltozzuk, és érdemi megoldás nem fog születni!!! A Királyságban az 1222-es Aranybulla az Alkotmányunk, ami teljességgel kizárja az idegen hatalmat úgy a hivatalokban, mint a földvásárlásban is. Ezzel ki lehet zárni az Eu-t a csendőrségével együtt! Érdemes tanulmányozni Borbély Jószef munkáját, ő feljelentette a 24 év alatti kormányokat népirtás vádjával. Több mint 800 oldalas bizonyítékot szedett össze ellenük. A per természetesen áll, mivel az ördögöt az anyjánál hiába panaszoljuk !!! Ahelyett, hogy a korrupt, és maffia szerveződésben tömörül vezetőket vizsgálná a bíróság, ahelyett Borbély Józsefet szerették volna elmebeteggé nyilvánítani, és ellene folyik egy rágalmazási per. Ebből is látszik, hogy a Köztársaságban nem fogunk eredményre jutni!!! Borbély József további munkáit itt lehet megnézni: http://issuu.com/tempohirek Az Apostoli Magyar Királyág weboldala: http://apostolimagyarkiralysag.hu Gyertek és álljatok a Királyság mellé, azaz saját magatok mellé!!! Álljunk ki magunkért, ne hagyjuk, hogy idegenek uralkodjanak fölöttünk !!!

Kati írta...

Sok sikert és kitartást és jó egészséget kívánunk a Kormányzó Úrnak.Köszönjük amit eddig értünk tett.Reméljük hamarosan a győzedelmet ünnepeljük.Kati és Sándor Gulyás.