A MAZSIHISZ rejtélye

Írásommal megpróbálom megvilágítani a lehetetlent; bemutatni, hogy a magyar zsidóság nem azonos a magyar zsidóság vezetőivel, tehát hibát követ el, ki általánosít.

Az alább szerepkők hosszú évtizedek óta használják ki a magyar zsidóság egykori tragikus megaláztatását, jogos félelmét a történelem szörnyűséges megismétlődésétől, állandóan ezt felemlegetve, esetleg fel-felszítva az éppenséggel elcsitulni látszó indulatokat - félelemben tartják saját hittestvéreiket. Természetesen ebben hibásak maguk a szenvedő alanyok is, mert hiszékenyen, birkamódjára bólogatva reagálnak a hitközségi vezetők, valamint a baloldali médiaszemélyiségek által sugallt egyetemes vádra, miszerint az egész magyar társadalom antiszemita! Ezek a zsidó vezetők, akik múltjukat és jelenlegi életformájukat tekintve Magyarországon kívül sehol sem tölthetnének be hitközségi pozíciót, valójában rendszerességgel önmagukat válasszák. Sajátságos módon a hitközség tagjainak, tehát a magyar zsidó állampolgároknak nincs beleszólásuk abba, kik irányítsák őket a vallási területen, képviseljék kárpótlási ügyekben.

A MAZSIHISZ egy olyan szervezet, amely állam az államban. Sztálinista gyökerekkel rendelkezik, átívelve a Kádár-rendszeren, tulajdonképpen lehetne a régi elvtársak, párttagok, ávósok, munkásőrök, titokszolgák és zöldségesek szövetsége is. Érdekes megközelítés, de így van, és akkor még a rabbikar - korábban pártállamhoz, ma pedig az MSZP-hez fűződő viszonyáról nem is beszéltünk.
1987-ben került a Hitközség kötelékébe "Zoltai-munkásőr Gusztáv", aki hithű párttagként, majd szürke egyenruhába bújva, fegyverrel az oldalán szolgálta ki a kommunista rendszert és jelenleg is szolgálja a bolsevik eszmét. Sokaknak emlékezniük kell arra, hogy akkor, amikor az Állami Egyházügyi Hivatal nemcsak békepapokat, hanem szinte kivétel nélkül minden egyházból megfelelő embereket tartott a kezében, csak úgy nem lehetett a zsidó hitközséghez ajánlók nélkül odakerülni! Zoltai már korábban is igen megbízható volt, hiszen Komlós János, korábbi ÁVH-s tiszt titkáraként tevékenykedett a Mikroszkóp Színpadon. Mi sem jellemzőbb az akkori rendszer fiaira, Zoltai semmiféle végzettséggel nem rendelkezett, mint ahogy semmiféle nyelvismerettel sem. A politikai elkötelezettség szinte követelmény volt (de ma is az!) a zsidó hitközségeknél, így nem meglepő, hogy Fixler Herman, a Magyar Ortodoxia előző vezetője 1945 után, mint mátészalkai rendőrkapitány szolgált, ő saját bevallása szerint Rákosiék utasítására megszakította kapcsolatait Izraelben élő rokonságával, amikor már a zsidóságot szolgálta. No comment....
Mások is érkeztek különböző fegyveres testületektől, így a már több éve elhunyt Bakos Lajos, aki elhárító-tisztként szolgált a hadseregben, ezután az Emmanuel Alapítvány vezetője lett.

Térjünk vissza azonban Zoltaira, aki begyűjtötte saját maga számára a létező összes kitüntetést, mára számos szervezet elnöke és ügyvezetője, de odáig merészkedett, hogy néhány évvel ezelőtt az 1956-os emlékéremmel is kitüntettette saját magát. Ő az örök nagy túlélő, akinek hatalmával soha senki nem mert ujjat húzni, pedig sokminden kiderülhetne zavaros magánéletéről, ügyleteiről, és át/nem/világításáról.
1991-ben az az ember, aki egykor fegyverrel védte a munkáshatalmat, természetesen az "izraeli agresszortól" is, a rendszerváltás után Izraelben kötött házasságot, szintén magyar állampolgárságú választottjával. Majd ezek után felvette az izraeli állampolgárságot úgy, hogy soha egy percet sem élt ott. (Igaz, rajta kívül is vannak még olyanok, akiknek korábban semmilyen kötődésük Izrael Államához nem volt, de még csak nem is zsidók, valamilyen fondorlatos módon, vélhetően valamilyen előny reményében sikerült megszerezniük az ország állampolgárságát.)
Így tehát Zoltai, mint a magyarországi zsidó egyház feje, nemcsak magyar, hanem izraeli állampolgár is, de magyar diplomata útlevéllel is rendelkezik. Vajon melyik lehet az igazi énje? Óriási karrier amit befutott a valamikori zöldséges-standtól.

De nézzük tovább a munkásőrök, ávósok, zöldségesek hadát:
Lazarovics Ernő külügyi vezető, a Francia Becsületrend tulajdonosa, a Máltai Lovagrend tagja, aki korábban természetesen munkásőr is volt, egy egységben szolgált Zoltaival. Korábban rokoni szálak fűzték Németh Péterhez, a pártállami Magyar Hírlap párttitkárához, aki jelenleg a Népszava főszerkesztője, ő is tevékeny rész vállal a magyarországi zsidóság körüli jelenlegi hisztériakeltésben. Csak megjegyzendő, hogy a Népszavánál dolgozik nyugdíjasként az a Várkonyi Tibor, aki szintén lelkiismeretesen kiszolgálta a pártállamot.
Andrassew Iván, aki ugyan nem tartozik a MAZSIHISZ kötelékéhez, de a hisztériakeltés nagymestereként vált ismertté: ha kell teleeresztve fürdőkádját vízzel azt képzeli ez a Duna, és ha kell saját magát kíséri a fürdőkád szélére. E lapnál írogat a korábban a Magyar Televízió hírműsoraiban ismertté vált Sebes György, akinek apja az '50-es években kiebrudalta Bárdi Magdát Székesfehérvárról, ahol saját házában élt férjével és gyermekével együtt. Mint ismeretes, ezután Bárdi Magda férjét az ávón agyonverték.
De térjünk vissza a MAZSIHISZ zöldségeseire. Tordai Péter budapesti karrierjét zöldségesként kezdte, majd ruhakereskedő lett. De mindezeket megelőzően az Élelmiszeripari Főiskola KISZ-titkára volt. Mára milliárdos, sokszáz ingatlan bitorlója, behálózva az egész országot, gátlástalanságára jellemzően MAZSIHISZ elnöksége idején megvásárolta a Hitközség székháza melletti házakat (Síp u. 8-10, és a Dohány utcai zsinagóga melletti lakóházat - Dohány u. 10.), a sorozatos támadások sem befolyásolták erkölcstelen cselekedetét, mára ugyan már - csak némi tulajdoni hányadot megtartva - megvált az ingatlanoktól, de cselekedetét csak a még nagyobb haszonszerzés motiválta.
Mindezt Zoltaiék nélkül, vagy ha úgy tetszik a többi valamikori zöldséges és pártkatona nélkül nem tehette volna meg, de a díszes társaságból senki sem próbálta megakadályozni, hogy MAZSIHISZ elnöki pozícióját felhasználva anyagi előnyre tegyen szert. Természetesen mindehhez kellett Erzsébetváros polgármesterének hathatós támogatása is, aki Zoltaiékkal együtt, kölcsönösen tüntetgetik ki egymást..
Feldmajer a jelenlegi elnök, aki igaz, hogy nem volt zöldséges, csak ügyvéd, de feleségén, Botka Erzsébeten- keresztül igen erős szálakkal kötődik az MSZP-hez. (szegedi és szolnoki Botka-család mint polgármesterek) Feldmajer testvére a Szerencsejáték Zrt. nagyhatalmú főnökének, Székely Gábornak a helyettese.
De jöjjenek tovább a zöldségesek: a Kozma utcai zsidó temető vezetője, (főállásban rokkantnyugdíjas) Karádi Gábor, aki strómanon keresztül sírkőüzemet üzemeltet, korábban szintén zöldséges volt. Mint ismert, az elmúlt 20 évben több alkalommal történtek sírkőrongálások a Kozma utcai temetőben, sok-sokmilliós kárral, de mivel a sírkövek fájdalmukban sem tudnak megszólalni, a tettesek után kiabálni, így ezidáig az aljas gyalázkodók ismeretlenek.
És már el is érkeztünk a következő valamikori zöldségeshez: Szeszler György, aki ugyan néhány hónapos volt a nyilas uralom alatt, most a MUSZOE (Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete) vezetője. Annak ellenére, hogy még élnek egykori munkaszolgálatos túlélők. Sok-sok titok tudója, mint a MAZSÖK Kuratóriumának tagja, és mint a MAZSIHISZ Számvizsgáló Bizottságának tagja. Sok-sok milliárd sorsáról dönthetett zöldséges barátaival együtt, mindenféle képzettség nélkül. Természetesen ő is rendelkezik diplomata útlevéllel. Persze a lényeges összetartó erő mindannyiuknál az egykori MSZMP-s tagság.
Kálmán Tamás, aki kántori teendői mellett a közelmúltig fontos gazdasági pozíciót töltött be most a temetésekkel kapcsolatos ügyeket intézi, de magától értetődően korábban zöldségesként dolgozott, majd egy ideig a KÖZÉRT Vállalatnál, mint raktáros tevékenykedett. A társaságra jellemzően senkinek sincs megfelelő végzettsége, hacsak az MSZMP tagságot nem tekintjük hivatásnak.
És még nincs vége! A kecskeméti hitközség vezetője, Grósz Andor dandártábornok, helyettese a "kiemelt" kórházban Szilvási István, akiről mint tudjuk Szilvási György testvére. A Zsidó Múzeum korábbi igazgatója, jelenleg kuratóriumi tagja B. Turán Róbert, akinek apósát megtaláljuk az ávósok listáján. B. Turán saját elmondása szerint a rendszerváltáskor ismerte föl saját zsidóságát. A MAZSÖK Kuratóriumának a MEASZ (Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége) és a NÜB (Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága) képviseletében vesz részt a pénzek elosztásában dr. Szenes Iván Antal egykori ÁVO-s tiszt. Neve megtalálható az ávósok listáján. Korábban ebbe a társaságba tartozott Ungár Lajos, aki édesapja annak az Ungár Klárának (SZDSZ-es képviselő), aki éles kirohanásokat intézett a Turul-szobor lebontása mellett érvelve. Az, hogy korábban apja milyen szervezeteknek volt tagja, nem sértette érzékenységét. (ÁVH, Honvédség, Munkásőrség)
Micsoda változás a rendszerváltás óta! Ha ehhez még hozzávesszük Vas Sándor ügyvédet, aki korábban MSZMP tag, hivatásos rendőrtiszt és munkásőr volt, ma a zuglói templomkörzet elöljárója, könnyen adhatjuk meg a magyarázatot ebben a közegben semmi sem változott.
A pártállami időkben természetesen a rabbikar tagjai is kötelezettséget vállaltak, azaz együttműködésükről biztosították az ateista rendszert. Természetesen a rendszerváltást követően mindegyikük arra hivatkozott, kényszerítették erre, különben nem gyakorolhatta volna hivatását, de valljuk be, nem egy közülük igencsak szívesen működött együtt!
A rabbikar tagjai, élükön Fröhlich Róbert dandártábornokkal, kinek felesége a rosszemlékű Marosán György rokona, mint tudjuk, nevéhez nemcsak a megtorlások, de a Szociáldemokrata Párt elárulása és szétverése is kapcsolódik. Milyen erkölcsi alapon teszi be a lábát a világ egyik legcsodálatosabb zsinagógájába, a Dohány utcaiba!?
Kardos Péter zuglói rabbi, aki emellett az Új Élet főszerkesztője, korábban idegenvezetőként szolgálta a párthatalmat. Amint az ma már mindannyiunk előtt ismeretes, az idegenvezetőknek is megvolt a beszámolási kötelezettségük. Rokoni kapcsolatban áll Arató Andrással (Dejkó ügynök), aki egy elhíresült felvételen Gyurcsány Ferenc kezét csókolgatta, egykor saját bevallása szerint hazafias alapon szolgálta a III/III-as ügyosztályt.

Sokat hallani arról, bárki zsidó lehet, csak pénz kérdése. Bárkit lehet temetni a zsidó temetőbe, ami szintén pénz kérdése. A lényeg, ezek a dolgok sokszor kerültek már napvilágra minden következmény nélkül, azonban Izrael Állama sem betérési papírokat, sem egyéb más MAZSIHISZ-től származó igazolásokat nem igazán fogad el a magyar rabbikar (tisztelet a kivételnek, ami nagyon kevés!) zavaros tagjaitól. Állítólag így lett nem olyan régen a Cionista Szövetség főtitkára Novák Attila is zsidó papírokkal felszerelve, aki rendszeresen publikál a Szombat c. havilapban, melyet Gadó János jegyez (megjegyzendő: Gadó Béla katonai vérbíró volt a nagyapja, aki több mint 20 főt küldött a bitófára, apja pedig Gadó György korábbi SZDSZ-es képviselőként a Parlamentben ült egy rövid ideig, majd miután zavaros múltja kiderült, távoznia kellett onnan).
Ne feledkezzünk meg Olti Ferencről, aki korábban a MAZSIHISZ alelnöke volt, egyben a Medgyesi-féle Intereurópa Bank igazgatója, jelenleg, a BKV vezérigazgatója, és Demszky Gábor 4-es metróprojektjének egyik felelős vezetője.
A MAZSIHISZ Székháza nem tudni milyen megfontolásból kiemelt védelmet élvez. Az egykori munkásőrökön, pártmunkásokon kívül, a VII. kerületi rendőrkapitányság egy egysége is védi az épületet a MAZSIHISZ biztonsági szolgálatán kívül. Meglepő módon kívülről semmiféle jel nem utal erre. De mivel olyan jogállamban élünk, ahol előfordulhatott, hogy azonosító jel nélkül verhettek rendőröknek látszó egyedek tömegeket, miért ne működhetne mindennemű utalás nélkül egy konspiratív rendőrörs a MAZSIHISZ-en belül? Ha valaki gyanútlanul bemegy, szembetalálja magát az udvaron és a kapun ki-be járkáló rendőrökkel. Vajon miért ilyen fontos ennek az objektumnak a védelme, és kiknek a pénzéből fizetik a fegyveres testület tagjait a hivatásos félelemkeltők?

Írásunk természetesen nem teljes. Biztosan vannak olyanok, akik kimaradtak belőle, de feltétlenül el kell gondolkozni az olvasónak, hogy a rendszerváltás óta egyetlen egyházi intézmény van, melynek szekrényéből mindeddig nem hullottak ki csontvázak, ez pedig a MAZSIHISZ. Sok-sok gyanús ügyről lehetett hallani a Síp utca környékéről, azonban vizsgálatot, nyomozást senki sem indított Zoltaiékkal szemben. Tényleg ennyire erősek lennének ők, vagy ennyire gyávák és erőtlenek lennénk mi? Joggal tehetjük fel a kérdést az igazsággal szemben mert igenis ki kell mondani a magyar zsidóság nemcsak ezekből az indok- és titokzsidókból áll, akik egyéni meggazdagodásukra használják fel a magyar zsidóság több évtizedes félelmét!
Kinek az érdeke a hallgatás?

Egy magyar zsidó


1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Nagyon erdekes dolgokat tudtam meg itt. En ugy talaltam ezt a bejegyzest hogy beirtam azt hogy " Kozma utcai zsido temeto" es Karadi Gabor.. Ugyanis ez a rokkantnyugdijas, sirkokeszito uriember ma egy nagyon undorito dolgot csinalt velunk. Amerikaban lakunk, es sajnos meghalt a nagymamam tegnap Budapesten, es megy haza Anyukam a temetesre. Nos, ez a talpig uriember azonnali hatallyal 300 ezer Ft-ot kovetelt hogy egyaltalan egy sirt assanak, egy olyan parcellaba amit mar ot eve megvett a csaladunk, hiszen ott nyugszik a nagyapam is.Vegul sikerult valakit keriteni aki odaadta neki a penzt meg ma. Mert amugy mondta hogy nem lesz kesz a sir mire hazamennek a temetesre. De mar ot eve is zsarolt minket, mindig tobbet es tobbet kovetelve. Ez tenyleg egy maffia, es undoritonak tartom hogy Magyarorszagon, ahol kb. 100 ezer zsido szarmazasu ember el, ilyen siralmas viszonyok legyenek.