1959. március 21-én végezték ki Mansfeld Pétert


Mansfeld Péter (1941. március 10.–1959. március 21.) az 1956-os forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozata, a forradalom mártírja.

Általános iskolai tanulmányait a Medve utcai Általános Iskolában végezte – itt emléktábla őrzi emlékét –, majd a csepeli Rákosi Mátyás Tanintézetben lett esztergályostanuló, 1956-ban a MÁVAG-nál dolgozott. A forradalom idején a “Szabó bácsi” vezette Széna téri ellenálló csoporthoz csatlakozott.

Tetteiért halálra ítélték, 1959. március 21-én, tizenegy nappal a 18. születésnapja után, kivégezték.Mansfeld Péter 11 nappal halála előtt töltötte be tizennyolcadik életévét.
Bűne az volt, hogy 1956 dicsőséges napjaiban a Széna téri felkelők soraiban teljesített futárszolgálatot, majd 1958 februárjában barátaival lefegyverezett egy rendőrt, hogy felszítsák az ellenállás lángját.
Mansfeld Péter mindent magára vállalt, mert fiatalkorúként bízott abban, hogy őt nem ítélhetik halálra, viszont megmentheti a kötéltől idősebb társait, kik között családos ember is volt.
A szinte még gyerek Mansfeld Péter hősiesen helytállt a bíróság előtt, s amikor mégis halálra ítélték, nem kért kegyelmet.
A hóhérok - talán nem véletlenül - az 1919-es vörösterror évfordulóján akasztották fel.
Kivégzési jegyzőkönyv fiatalkorú Mansfeld Péter ügyében.

A Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnb.I.8084/1958/6.

Jegyzőkönyv.

Készült a népi dem. államrend megdönt. irányuló szervezkedés vezetése és egyéb bűntettek miatt Blaskí József és társai ellen indított bűnügyben a Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanács Tnb.I.8084/1958/5. sz. elsőfokú és a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnbf.IV.13./1959/3.sz. ítéletével megállapított fk. Mansfeld Péter elítélt, - 1959. március 21-én de. 9 órakor történt halálbüntetés végrehajtásáról.

Jelen voltak:

f.k.Mansfeld Péter elítélt
Guidi Béla a tanács elnöke
Dr.Balogh János fogalmazó
Dr. Doktor János ügyész
Dr.Fáber Viktor bírósági orvos
Dr.Szabó Erno börtön orvos
Sárközy Tibor orsz. börtön pság részéről
Csúcs Mátyás ítéletvégrehajtó
Karácsony Sándor
Fülöp István ítéletvégrehajtó segédei

A tanács elnöke megállapítja, hogy a megjelenésre kötelezettek valamennyien megjelentek.
A tanács elnöke az elítéltet elővezetteti.
A tanács elnöke megállapítja, fk. Mansfeld Péter személyazonosságát, majd felolvassa a Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa 1959. nov. hó 21. napján kelt Tnk.I.3084/1958/5.sz. elsőfokú és a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnbf.IV.13./1959/3.sz. másodfokú ítéletének rendelkező részét, valamint a kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyvet, mely szerint a halálos ítélet elítélten végrehajtható.
A tanács elnöke az elítéltet az ítélet végrehajtása céljából átadja az ítéletvégrehajtónak azzal, hogy teljesítse kötelességét.
Az ítéletvégrehajtó és segédei a kivégzést 9 óra 22 perckor megkezdték, és annak befejezését a tanács elnökének jelentették.
A tanács elnöke felhívja az orvosokat, hogy a halál beálltáról győződjenek meg.
Az orvosok jelentik, hogy fk. Mansfeld Péter elítélt szíve 9 óra 35 perckor megszűnt dobogni.
Az ítélet végrehajtásánál jelenlevők félórára visszavonultak.
Félóra múlva a tanács elnökének utasítására az orvosok fk.MansfeldPéter, kivégzett elítéltet újra megvizsgálják és ismételten jelentik, hogyannak haláláról meggyőződtek.
A tanács elnöke az ítéletvégrehajtási eljárást befejezettnek nyilvánítja azzal, hogy az ítéletvégrehajtás során felmerült 100,-Ft orvosi költség - Ft uti költség a pótköltségjegyzék tétele alatt nyert feljegyzést."

Kmf.
a tanács elnöke
fogalmazó
ügyész
bírósági orvos
börtön orvos az orsz. börtön pság részéről
.......


Egyedül Havas Szófia szavazott nemmel 2008-ban a Fővárosi Közgyűlés egyik ülésén arra a kezdeményezésre, hogy a II. kerületi Világifjúsági parkot Mansfeld Péter parknak nevezzék át. Mint ismert, Havas Szófia az 1956-os forradalmat korábban antiszemita, nyilas zavargásoknak minősítette, szavaiért bocsánatot nem kért, s a katyini mészárlás emlékművének felállításáról szóló közgyűlési határozat elfogadásakor tüntetőleg kivonult az ülésről.

Nincsenek megjegyzések: