Szentkoronázási jelképeink titkai: Miért szent a magyarok koronája? 1. rész

Sokáig nehéz volt olyan adatokhoz jutni, amelyek lehetővé tették volna azt, hogy a Szent Koronánkról bővebbet tudjunk, hiszen mindent elködösítettek, ami egy előző "átkos" rendszerről szólt. A vallásról, vagy a királyságról csak a történelemórán illett beszélni, de királyokért nem volt sikkes lelkesedni. Az klerikális, vagy reakciós valami volt. Újabban sok ismertető anyag jelent meg a koronánkról, de itt is csak a méreteiről szóló információk, és a koronaőri feljegyzések voltak valóban tudományosan is megbízhatóak. A többi emberi. Jók is, és kimondottan félrevezetőek is. De mégis megjelent valami, és ezek között néhány eléggé megbízható forrásmunka.
Ha ma valaki az igazságot valóban tudni akarná, akkor mai módszereinkkel invazív (károsító) vizsgálatok nélkül is megtudhatnánk néhány fontos dolgot a Szent Koronánkról. Így írom nagy kezdőbetűkkel, mert nem tárgy, hanem közjogi méltóság. Én elsőnek egy Röntgen-spektrográfiás mérést végezék el a koronánkon. A visszavert és az áteresztett spektrum hiteles mérési anyagokkal szolgálhatna a korona eredetéről, és egy ezt kiegészítő C14-vizsgálat, vagy egyéb radiometriai kormeghatározás is hasznos adattal szolgálna. Jó esélyünk van arra is, hogy az alapanyagként felhasznált aranyat faszénnel kohósították.
Az első az izgalmasabb, mert egy ilyen spektrogram utalást ad még arra is, hogy hol bányászták azt az ércet, amelyből a korona aranya készült. Ez nem közömbös, mert minden aranybányának eltérő és jellegzetes nyomelem jellege van, és ez lehetővé teszi egyéb, kiegészítő vizsgálódás elvégzését is, hiszen az sem közömbös, hogy a történeti feljegyzések szerint mikor és meddig művelték azt az aranybányát. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy a korona greca (alsó kör alakú pántrész), és az állítólag utólag rátett keresztpántok (corona latina) egykorúak-e, és/vagy ugyanabból a műhelyből való-e az anyaguk? A szegecsekre, és különösen a sebtében rágányolt hátsó 'Dukász' képre külön is figyelmet kell majd fordítanunk. Én a kalapos királyt sejtem a koronázási ereklyéink megrongálása mögött, akit a hun hagyományokhoz híven szándékosan nevezek egyszerűen csak 'kalapos királynak', mert sohasem koronázták ténylegesen magyar királlyá a magyarok koronájával, azt csupán fizikailag birtokolta. Ebből ugye az értelem szerint az következik, hogy nem is lehetett II. József. Emiatt törvényeket sem hozhatott, legfeljebb csak rendeleteket. Ez a cím csak királyként illette volna meg.
Különben József felvilágosult uralkodó volt, sok jó intézkedést is hozott, de halála előtt visszavonta ezeket, mert tudta, hogy a magyar koronatörvény értelmében amúgy is eltörlődnének a halálával. Jobbnak látta, ha ezt ő maga teszi meg. A koronára utólag rátett további két kép (Géza, Konstantin) is figyelemre méltó, mert ezek anyagi összetétele is érdekes. A fent ajánlott vizsgálatok semmiféle kárt nem tenne a koronában, de sok tudománytalan vitát döntenének el végérvényesen, ahol néha egészen együgyű vélemények is évszázados teret nyertek.
Tisztázzunk valamit!
A magyarok koronája minden jegyében közép-ázsiai jegyeket mutat. Ilyet abban az időben Rómában egyetlen ötvösmester sem tudott készíteni. Megkísérelték ugyan a technológia elorzását is, mert bizony nagyon tetszetősek, kívánatosak voltak a keleti mesterek munkái, de mester is kell az alapanyaghoz. A művészettörténészek és a történészek szerint az 1050-es évek után már keleten sem voltak ilyen stílust képviselő műhelyek. Európában ismerték ezeket az ékszereket és dísztárgyakat is, nagyon áhítoztak utána és többször ki is rabolták érte avar néptestvéreinket. Ők a határőrnép szerepét játszották az eurázsiai népszövetségi kagánság és a római birodalom akkori (eléggé stabil) határán. A törzsszövetségeket mindenki emlegeti, a vérszerződést is mindannyian tanultuk, de ez nem korlátozódott a honfoglalás aktusára, hanem elterjedt szokás volt a szavatartó hun fajoknál. Ha valakivel szerződtek, akkor még a saját rokonaikat is leverték, ha azok áthágták a becsület határát.
Európában és Ázsiában minden nép hunoknak mond minket, mostani, mai magyarokat. Hunniában -az akadémiai kutatók szerint- állítólag már nem élnek hunok. Ennek ellenére találtunk ilyet Rómában, hogy ; Mathias, Rex Szkiturum... A korabeli pápa még így írt Mátyás királyunknak, hogy 'Mátyás, a szkíták királya'. Úgy gondolom, hogy az akkori pápa sem volt alultájékoztatott, és tudta, hogy ki a szomszéd uralkodó. Ez a korszak szédületesen el lett kenve a történelmünkben. Atillától az egész világ reszketett, és a tankönyvekkel ellentétben még az unokájának is fizette a 'védelmi pénzt' a Kelet-római császárság. A Nagy Atillának még a Nyugat-római birodalom is fizetett, csak a szenátus előtt búzavásárlásnak álcázták a védelmi pénz fizetését. Megállíthatatlanul eljutott Rómáig is, de nem fosztotta ki. Állítólag ott meglátta az égen Péter és Pál apostolokat karddal a kezükben, és ettől megrettenve félelmében visszafordult. Pedig maga a római pápa hozta elé a város kulcsait. Ezt a jelenetet fel is festették a sixtusi kápolna falára. A gótokat meg valahogy lefelejtették onnan (mint veszedelmet), pedig nem sokkal Atilla után kétszer is lerombolták és kifosztották a szent várost. Attila ókeresztény uruki-Mani hitű uralkodó volt, Kínáig egész Eurázsia császára. Ezért nem fosztotta ki Rómát. Aetius a római vezér jó barátja volt. Váratlan halála (megmérgezése) nagy veszteség volt a hunoknak. Volt egy szépséges és fiatal gót felesége is. Bele is halt az elállíthatatlan 'orrvérzésbe'. Már a nászéjszakáján.
A Szent Koronánk császári jellege ma is megfigyelhető. Ezt felül pántos kivitele jelenti. Ezért van a 'pantokrátor-kép' a korona tetején. Az ilyen koronaalak ugyanis azt jelenti, hogy e fölött az uralkodó felett már csak az Isten áll. Az is érdekes, hogy Atillát az Isten ostorának nevezte az akkori világ, és nem pedig az 'ördög ostorának'.
Sokan ócsárolták azokat a kutatókat, akik Sumer vagy Egyiptomi vérségi-nyelvi, sőt vallási kapcsolatokat merészeltek feltételezni, de még sok meglepő bizonyítékot fogunk lapjainkon megmutatni olvasóinknak. Az élet is gyakran szolgál ilyenekkel.
Több mint elgondolkoztató, hogy minden lényegi jegyében hasonlatos képet talált tehetséges fiatal régészünk; Vörös Győző egy Théba melletti hegyi barlangban a menyezetre festve. Ebből azután nagy botrány is lett, mert a "Templom Théba koronáján" c. szenzációs könyvében ezt meg merte jelentetni (a ókorfelelős nagy mogulok tudta és beleegyezése nélkül!).
A "vezető magyarokat" (vagy a magyarokat vezetőket?) nagyon felzaklatta a dolog, mondhatjuk majdnem megütötte őket a szederjes guta. No igen! Sok évszázados aknamunkát tett nevetségessé munkájával. Az ominózus barlangban fényképezett freskón a pantokrátort látni egy mandorlában, 64 kis kerek dísszel keretezve, Jézus aurája, a kép stílusa, a Nap és a Hold a feje mellett, a trónus, és minden jegy azonnal a koronánkon lévő képre emlékeztet. Lehet, hogy valóban kopt eredetű, de akkor meg mi köze van a koronánknak a kopt hagyományokhoz? Mert a jogarunkban meg egy egyiptomi kvarc van...
A thébai pantokrátor. Egy mandorlában van ábrázolva, és ezt 64 "pötty" keretezi!
Atilla dolgainak ótörökül és az úz mondák és regék körében is utána lehet olvasni a hazai és a bizánci (akarom mondani isztambuli) könyvtárakban. Az avarok kirablásával szerzett sok szekérszám összeharácsolt kincset Nagy Károly később széthordatta (ajándékozta) az egész akkori katolikus Nyugaton, így még hispániai (spanyol) kolostornak is jutott belőle.
Azt még a gyenge elméjűek is tudták, hogy ez majd nem marad válasz nélkül, hiszen az avarok a hunokkal rokonságban és törzsi szerződésben voltak, és ezért "művelt nyugaton" sok ékszert durván (lemezollóval) daraboltak szét, és egy-egy látványos darabjukkal ruhadíszeket, könyvtábla díszeket kókányoltak, hogy a szépséges aranydíszeket ne kelljen beolvasztani, és abba a butaságba ringatták bele magukat, hogy a hunok így már biztosan nem fognak ráismerni. Ezekkel még most is tele van a "művelt" Nyugat. Atilla kardja is ki van állítva Bécsben, és a "megbecsülés jeléül" közvetlenül a klozet mellé tették a vitrint. Hja! A tudatalatti nagy úr. Még ma is félnek.
Nagy Károly kardjának keresztelték át. 1500 év múlva. Többek között ezeknek a rablott kincseknek a nyomdokain "kalandoztak" a későbbi hun "kommandók". Lényegében; a jogos tulajdonért. Ez volt az a bizonyos "kalandozások kora", de szerintem még a tatár és a török hadjáratok is ennek voltak köszönhetők, vagyis a dolog közelibb és élőbb, mint azt elsőre gondolnánk. Ez úgy volt kalandozás, ahogy a csángók "elcsángálása"...
A besenyők egészen idáig üldöztek minket, azután meg nem jöttek be ide a "tejjel-mézzel folyó" kánaánba. A kabarok az előörs, a besenyők a zárónép voltak? Ezért maradtak a Kárpáton túl a csángók? A honfoglalás után hova tűntek ilyen szokatlan hirtelenséggel a besenyők. Csak az idekergetés volt a feladatuk? A mondáink semmiféle kergetésről nem beszélnek. Itt is van egy kis úri huncutság? Túl sok a Besnyő nevünk. A besenyőket testőrként alkalmazták királyi udvarunkban a megbízhatóságuk miatt.
Hunor és Magor idáig - a Kárpátokon túlra - kergette a csodaszarvast, megtetszett nekik a hely, majd idevezették a népet. De mikor? Ennek bizony még sokkal Árpád atyánk előtt kellett megtörténnie, ami a fennmaradt uralkodólistánkból jól követhető.
A korona méretei arról árulkodnak, hogy a kereszt a tetejére utólagosan lett rászerelve egy sróffal. A lyuk már megvolt. A kereszt 60 mm magas. Ha rajta lett volna ez a kereszt, akkor annak nagyságára nézve 50,8 vagy 76,2 mm-nek kellett volna lennie. Szép kereszt, nekem mint kereszténynek nagyon tetszik, csak nem eredeti. Az egész korona minden méretrendszerében hüvelykben van (coll, hüvelyk; 25.2 mm) és ez sem csak azért van így, mert a mesternek éppen akkorát volt kedve levágni a bádogból. A méretek mindenhol céltudatosak. Ez az ókortól kezdve gyakran megfigyelhető úgy épületeken, mint ékszereken is. A koronánkon többek között a méretek mögé rejtett Fibonacci számokat, a természetfraktál arányszámait, az aranymetszés lecsengési sorát fedezhetjük fel. Felületesen vizsgálva méretek pontatlannak, érdektelennek gondolhatók, (mondjuk a mai metrikus rendszerben méregetve), és az összefüggés csak hüvelyben mérve válik szembetűnővé egy avatott szem számára; 1, 2, 3, 5, 13 hüvelyk.
Ez a logaritmikus spirál a Fibonacci-függvény mentén növekszik. Szerepel még a 10,12,15,26 hüvelyk is, de nem szerepel a 4, 6, 7, 9, 10, és 11 hüvelykes hosszúság a befoglaló forma arányait meghatározó méretek között. 26 hüvelyk a korona külső kerülete. A külső kerület fele 13 hüvelyk. Ekkora a pártarész hossza is. A hosszanti pántív belül mérve, és az előbbi párta hossza 13 hüvelyk, de ez még milliméterben is érdekes lesz; ez 315 mm. A magyar "renum 11" számmisztikában az 'élet' száma. A Csomor Lajos vezette ötvös és szakértői kutatócsoport mérte az adatokat 1978-ban. A Fibonacci összefüggéseket ők is konstatálták. (Erre ugyan már egy koronaőr (Gróf Lévay Péter) is utalt egy korabeli feljegyzésében, és jelezte, hogy a páros és páratlan számoknak és egyéb arányoknak nagy fontossága van).
A Fibonacci arány egyre jobban közelíti az aranymetszést. Ugyanez a Naprendszer bolygóira is igaz!A 315-ös szám azért is érdekes, mert a corona graeca kétsorban látható gyöngysorai több okból hiányosak, de a maradék hellyel együtt a két sorban 315 vagy 316 gyöngynek jutna hely. 3,16 (az előbbi szám százszorosa) nem más, mint az Univerzum egyik elengedhetetlen világállandója, a teremtő titkos száma. A teremtő forrás paraméterét takarja fénysebességben (mint alapmértékben), vagyis 3,16 c. Ez adja később a mai a templomtornyok titkos szögét is . Ettől működő egy katolikus templom is, és a tari vagy zalaszántói sztúpa is. Persze a mohamedán világ, de már az ókori Egyiptom szintén tele van ezzel a pontos szöget hordozó jelzéssel. A szög minden kultúrának ugyanazt jelenti. A sebesség egy szöget is jelent. Ugyanúgy, mint a szuperszónikus repülés képleteiben. Erről részletesen írunk az ABLAK - folyóiratban. De ez megfigyelhető a következő képen is. Ha rátalálsz írjál.
Ha megnézzük az 'égi pantokrátor' képét, akkor azon 4x3=12 vörös almandin követ láthatunk rajta. Ezek (kettő kivételével) cseppalakúra vannak csiszolva. Ez 12 Tűzjel. Ebből kettő csak kúpos jellegű. A kiindulási egy a pantokrátor feje felett található. Ez másmilyen. A másik értelmét még nem értjük. Ugyanígy találunk még 12 fehér gyöngyöt is. Ezek Vízjelek. Feltűnő, hogy mind ki vannak fúrva, de a foglalatukban "összevissza" állnak. Ezek a finomhangolók a korona inicializálásánál. Nem valószínű, hogy a megrendelő szegénysége miatt kerültek a koronánkra kifúrt gyöngyök, hanem tudtunkkal teljesen más okból. Eszerint ez szűz Mária gyöngysorából idekerült ereklye. Az időt 2x12 órában mérjük. Ha figyelmesen bejárja a lapjainkat, akkor majd rájöhet arra, hogy miért is hoztuk összefüggésbe a Pantokrátor képet az órákkal. A korona felső négy pántján, a látható pantokrátor képen összesen 72 gyöngy és 64 almandin van. A hitelveink szerint 72 kerub van, és 64 térdimenzió.
A kozmológiában az idő fejlődését mindig bináris felhasadásokkal ábrázolják. A superstringek is ilyen kettéágazóak. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.... Számítógépes kollégák! Ismerős valahonnan?
A 'buta" sámánok pedig éppen 66 térdimenzióról beszélnek, (és nem háromról, esetleg négyről), akkor, amikor a hullámelméleti matematikusok még megközekítően jó modellt sem tudtak kreálni 11 dimenzós tér alatt. (Az egyhiperteres térnek valóban 11 forráshelye, forrásdimenziója van! Ez jó eredmény volt a matematikusok részéről!). Ezzel szemben a sámánok dél-Amerikában vagy Szibériában is 66 térdimenzióról beszélnek. Mindenhol a világon. Itt sokszor úgy nyilatkoznak, hogy van -33 tól +33 ig terjedő 66 dimenzió, és van egy különleges semmi tér is! Ez fekete. Itt utaznak a sámánok a lelkükkel. Vagyis ők a kéthiperteres 16 forráshelyű téridőről beszélnek, amelynek minden forráshelye egy virtuális négydimenziós időrendszert generál. Már at időbeli kiterjedés miatt sem lehet semmilyen általunk ismert fizikailag létező dolog három dimenziós.
16x4 csak 64! (Jézus bűvös száma pedig éppen 66!)
Hol van hát a hiányzó kettő?
Ott van a képen, csak éppen "ciprusfának" gondolták. Amolyan "kultikus ciprusfának". Aki nem a mestere, az a hóhéra, mondja a régi mondás. Az a két kis csepp alakú "fácska" nem más, mint a magyarok ősi hitéből atya és anyó. EZ és AZ. Purusa és Prakriti, Atyatámbhava, és Anyónyámbhava. (Színessel kiemeltem a lényeget). Az almandinok is ezért cseppalakúak. Ugyanúgy Tűzjelek. Ez az a két alapdimenzió, amely alappal szolgál minden további dolog kialakulásához. A két szent ősidő. Magukat a forrásokat aranyatyának és aranyasszonynak nevezték. A vezető papjainknak és papnőinknek is ez volt a rangjuk. PUR-US-A. Pur tiszta, us a teremtési zóna, Az "A" pedig a Teremtő. Ő áll a Teremtés kezdetén. Minden további már csak "teremtmény".
A kereszt alakban kiterített pántok világosan mutatják, hogy ez a pánt sohasem lehetett hosszabb, mert világosan kivehető rajta, hogy "gyárilag" be lett szegve mind a négy pánt. Ezen a cifra életben sem volt tizenkét apostol. (Bár többen görcsöltek ezzel). A pantokrátor köldöke egyúttal a világ köldöke is. Itt bizonyosan nem a ma láthetó kereszt volt, mert mérete miatt kilóg a minden más elemében hüvelykben mérhető méretek közül is. Itt megszámolhatók a gyöngyök és a cseppalakok. Fontos a számuk.
A fenti adatokat mi nem akarjuk bizonygatni, hiszen a szakértők megvizsgálták, megszámolták, lemérték. Lelkük rajta. De olyan sok minden utal a tudatos tervezésre, hogy efelől semmi kétségünk nem meradt. Ami a méretekből durván kilóg, az nem is eredeti tartozék. Az már mindesetre felsejlett, hogy a koronánk több annál, hogy egyszerűen csak ékszernek, vagy tárgynak gondoljuk.
http://netudki.tar.hu/korona/korona01.html

Nincsenek megjegyzések: