Szentkoronázási jelvényeink titkai: Az idő titkos koronája 2. rész

A koronánk nemcsak egy ősi ékszer, hanem főméltóság. Ez furcsa, hiszen a materialista világ ezt úgy is magyarázhatja, hogy mi magyarok valamiféle kultikus tárgyat imádunk, vagyis javíthatatlan fétisisták, vagy valamiféle bálványimádók vagyunk, miután nálunk egy tárgy a főméltóság. Ez azért van így, mert a koronánknak lelke van, mint egy embernek, vagyis a koronánk él. Godolkodik, dönt és tanácsol és ha kell, akkor királyt választ. Mi ezt nem elhisszük, hanem biztosan tudjuk. A magyarok Szent koronája mindenképpen előbb létezett Szt.István királyságánál. Nem utólag kapta (mint Mátyás, aki jópézért vette vissza nyugatról a koronát), hanem előtte. A sógorától származott vissza, aki nem akarta csak úgy simán visszaadni, mert az etikett szerint úgy tűnhetett volna, hogy Vajk ezzel a vazallusává válik. Ezért először a pápához került Aachenből, majd így a pápa már mint egyházi adományt küldte tovább barátjának, Istvánnak. (Vajk István "pogány" neve volt). Ő Németországban nevelkedett, és szelíd, hívő ember volt. A pápa a koronát apostolnak és nem egy főrangú embernek küldte! Felettesének mondta... DE! Hogyan mondhatott ilyet a pápa, hogy István apostoli fenség, amikor az apostolok évezrede meghaltak? A Szentszék néhány éve televizió felhívásban (amit saját szememmel láttam) újra kereste a Magyarországon élő prófétákat... Mégis van lélekvándorlás?
Ez a korona a magyarok mindenkori hűségét jelentette a birtokosának, és régóta állt tiszteletben. A mai napig is a korona uralkodik az országban, csak most éppen nincs alatta felkent uralkodó. Ezért került rá a köztársasági címerünkre is. A király meghalhat alóla, de a korona tovább uralkodik. A király csak végrehajtója a korona akaratának. Valódi misztikus ereje van, bár a materialista szkeptikusok gyakran rálegyintenek a koronánkkal kapcsolatos efféle információkra. Teljes meggyőződéssel hiszik azt, hogy minden a koronát körüllengő monda a babonás agyak szüleménye. Azért lenne néhány dolog, ami azért el kell hogy gondolkodtassa a legmegátalkodottabb szkeptikusokat is.
Legalább egy évig törtem a fejem azon, hogy mi is a jelentése a kissé nőiesen ható felső pártaelemeknek. Pontosan ezért női koronának is mondták a találgatók, de amikor szimpla dobozkartonból elkészítettem a korona modelljét, akkor már nem hittem ilyesmit, mert ki látott még 64-es fejű királylányt! A papírkorona az orromig csúszott, pedig 56-os a fejem. Ez még akkor is elég nagy méretű korona, ha bársony, vagy egyéb bélést teszünk bele.
Erre a bélésre különben szükség is van, mert amikor a korona "működésbe lép", akkor felettébb szokatlan dolgokat kell produkálnia. Nézegettem a koronáról szóló szépen illusztrált könyvemet, de a pártaelemeket minden képen grafitszürkének láttam. Elmentem megnézni a Nemzeti Múzeumba a valóságos koronát (akkor még nem a parlamentben volt), és jócskán elidőztem nála. Ráérős volt, mert akkor még kevesen nézegették. A párta így is szürkésnek látszott, és a kamerával és fényképezőgéppel rögzített képeimen is.
A (német nyelvű) koronás könyvemben bizánci koronának nevezik az egyébként magyar szerzők. Ebben volt egy kép, amelyiken -átvilágítva- gyönyörűen színesnek látszik az a speciális üvegzománc, amellyel a pártaelemek aranyból kialakított szegmentáló elemei fel vannak töltve, mondhatjuk be vannak üvegezve. Csak átvilágított pártán színesek a pártaelemek! A nagy kérdés, hogy; miért készült ilyen furcsán áttetszőre, ha a benne lévő valamilyen textilbetét miatt onnan (a király fejének irányából) nem is kaphat fényt? (Vagy mégis?)
A koronán lévő még mindig tüzes színű zománcok mutatják azt, hogy készíthette volna a mester másképpen is, mert a korona különleges rekeszes technikával készült zománcképein ezt meg is tette. Akkor pedig mi lehet a szerepe ennek a furcsa elemnek? Az alábbi képeken az említett jelenség látható. Emellett két kisebb és két nagyobb háromszögletű tűzelem van a pártarészen, de ezek "fényszögűek", ami tompább szög a Teremtő sebességi szögénél (31.6 fok). Az ABLAK ágon részletesen megmutatjuk a fizikáját. A speciális limitálási szög azt jelenti, hogy a fénykvantumokban ilyen kisebb sebességű tachionok vannak. Ez persze még mindíg sokkal gyorsabban mozog a fénysebességnél, és ezért negatív idejű, de Víz típusú belső időrendszerek keletkeznek a belső esszenciális világában. A hat félköríves motívumot jelentő "boltíves" elem Víz típusú jelzés, amelyekből a két legnagyobb elől és hátul van a koronán. A Víz pozitív kiterjedést (pozitív időrendszert) jelent, amire pártaelemek belső ellentett (fordított) színezése ad félreérthetetlen figyelmeztetést. Kék-zöld az egyik és zöld-kék a másik.
A másik "érthetetlen" dolog, hogy a koronán eredetileg két-két oldalsó függője miért lett további két-két függővel kibővítve? A szakszerűtlen felszerelési mód arra ad jelzést, hogy nem szépítési célból. A hátul lévő egyetlen függővel együtt eredetileg öt, jelenleg kilenc függő van a koronán. A kivitel nagyon hasonló, égy a pótfüggők származhatnak ugyanabból a műhelyből. Lehet, hogy egyfajta elektromos jelenség lép fel a korona működésekor? A palást aranyszálas szövésű. A király fején lévő koronának fémes kapcsolatban kell lennie a palásttal? Az egész avatási öltözet egyfajta "Faraday kalicka" is volt? Keressük tovább a dolgok értelmét!
Az utólag felszerelt függőknek nincsenek és sohasem voltak "gyári" tartógyűrűi, és ezek hiányában néhány gyöngyöt egyszerűen letörtek a hordozó huzalról. A felső sorban ma 147 gyöngy van, és még tizenegynek van hely, az alsó sorban ma 156 gyöngy van, és még kettőnek van hely. A kutatók szerint össesen 316 gyöngy lehetett a koronán. A felső pánton 72, a két szélső pártaelemen + 2 gyöngy van. A corona graeca hátsó részét további 9-9 nagyméretű gyöngy van, és van még egy gyanús gyöngy a Ducas kép keretének felső szélén is, ami eléggé szakszerűtlen utólagos ónnal való odabiggyesztést, odaforrasztást mutat. Vagyis a koronánkon ma öszesen 396 gyöngy van, de 409, pontosabban csak négyszáznyolc darab lehetett, mert a Ducas kép tetején a feljegyzések szerint egy arany liliom volt, amit egy nem magyar származású királynénk egyszerűen letört a koronáról, és egy rokonának ajándékozta. A Ducas kép felett lévő gyöngy eredetiségét a speciális, és sokféle lezáró mintára szegecselő beütőjel alapján lehet hitelesíteni, mert a tartóhuzalok vége 10 féle (4+1 megjelölt Vízjel), 1 hatos (egyik sugarán törvényszerűen sánta) és egy nyolcas (egyik sugarán szintén szándékosan hiányos) energia kvantum jelzés, és három féle spirális levegőjel található. A ráforrasztott gyöngyöt tartó huzal végén viszont nincs hitelesítő jel.
A betűket számként értékelő számmisztikának olyan ősi múltja van, mint az asztrológiának. Annak hiteles csillagászati adatok képezik az alapját, ameddig a számmisztikában az a játék, hogy begépelünk egy szót, és erre a gép összeadja a betűk rögzített (nem változó) számértékét, és berakja a számsorrendbe rendezett könyvtárába. A számmisztikai programomban már csak kíváncsiságból is megnéztem, hogy mi van a fenti számok rekeszeiben.
A 396-os (mai gyöngyszámot jelentő) rekeszben a következő szavakat találtam; orvostudomány, összecsavar,VAGYOK A KI VAGYOK, A szövetség ládája.
A 408-as (kiegészített gyöngyszámot jelentő) rekeszben az; étkezés a szabadban, Palotás Irén küldetése, United States of America, újszövetség, transzcendátor kifejezéseket találtam.
A 409-es (a volt Mária kép feletti utólagosan ráforrasztottnak gondolt gyönggyel együtti szám alatt) a következő kifejezések voltak a szótáramban; egybeolvaszt, kiapadhatatlan ősforrás, szemtől szembe. Gyanús, hogy ki kell egészítenünk a gyöngyöket, de a Ducas képen lévőt rajta kell hagynunk. Ez utóbbi nem "tudományos" vizsgálat, de eléggé fátumszerű és elgondolkoztató az eredmény.
Visszatérve a pártaelemek kérdésére, még nem tisztáztuk az előbb feltett kérdéseket. Miért áttetsző a pártaelem, ha úgysem látszik a színezése csak átvilágító fényben? Miért egészítették ki a lecsüngő láncokat méghozzá technológiailag nagyon hasonló láncokkal? Szakszerűtlen felszerelésük nem emelte a korona esztétikai értékét, hanem rontotta. Ezek még az eredeti műhelyben is készülhettek, csak utánrendelésre, vagy egy másik hasonló korona elemei is lehettek.
Amint említettem, a korona meghatározott és pontos (tudományos) elvek alapján működésbe hozható, ezért a koronánkkal koronázási szertartást nem végezheti akárki, csak az erre külön kiképzett és a szent tudásba beavatott egyházi személy. Maga az előkészítő szertartás is roppant bonyodalmas, és van egy titkos, koronázást megelőző része, melynek során a királyt felszentelt valamivel lefürdeik, majd bekenik szentelt olajokkal, ezután pontos eljárással előkészített gyolcsruhát adnak rá. Ennek nem ruházkodási szerepe van, hanem más.
A koronázásnak nagyon lényeges eleme az aranyszállal kivarrt királyi palást, a fémszálas csizma, és a fémszálas kesztyű is. Ezek ma nincsenek a jelvények mellett, vagy már hiányoznak. Lényeges volt a palást teljessége is, amely ma erősen megcsonkított állapotban van. A teljes elejét, és az alsó korcát is durván levágták róla. Ennek komoly jelentősége volt, mert a palástban alul egy nagy fém vagy aranykarika lehetett, ami a palást alsó szegélyébe helyezve a palástot kifeszítve és pontos szöget bezárva tartotta, hasonlóan egy abroncsos szoknyához. A hiányzó rész mintáit értelemszerűen ki lehet egészíteni, és segítségünkre lehet az a már említett 3,16-os varázsszám is, mert ebből szakszerűen kiszámolható a valamikori (a feltételezett eredeti) állapot. Erről és a többi ereklyéről még elgondolkozunk. A hetedik lap a palástról szól.
A korona éppen ebben a percben, amikor befejeztem ezt a lapot, elindult Esztergomba. Ma 2001 augusztus 15.-e van és hajnali négy óra. Isten Óvja! Utólag ideírom, hogy szerencsésen megjárta az utat Esztergomba és vissza, hogy feltöltődjön Isten fényével. Ez kell a helyes működéséhez. Hatalmas tisztelet és védőapparátus kíséri útján, ahogy ki is jár neki.
A koronánkat szárazon, vízen és levegőben is felségnek járó pompa kísérte útján. Miután a helybéliek és a távolról jöttek lerótták tiszteletüket, a korona visszakerült a parlament épületébe, abba a páncélüveg dobozba, amelyben újabban tárolják. Ebből még a levegőt is kiszívták, hogy a benne elhelyezett relikviákat megóvják a korróziótól. A koronánknak ugyan lelke van, de milyen szerencse, hogy létéhez nem szükséges a levegő.
http://netudki.tar.hu/korona/korona01.html

Nincsenek megjegyzések: