Sri Chinmoy: Meditációs technikák

Koncentráció

Koncentrálj és meditálj a tisztaságra.
Nézd csak, minden belső ellenállásod eltűnik,
És szíved ajtaja automatikusan szélesre tárul.

Koncentráció egy tárgyra

Koncentrálj egyetlen egy dologra.
Ha a hüvelykujjad hegyére akarsz koncentrálni, képzeld el, hogy hüvelykujjad az egyetlen tulajdonod. Semmi más nem létezik, amit sajátodnak mondhatsz. A test többi része nem a tiéd ? csak a hüvelykujj. Ha az orrod hegyére akarsz koncentrálni, érezd, hogy csak az orrod a te tulajdonod. A szemed, a füled, a szád, a végtagjaid nem tartoznak hozzád. Ha valami másra kezdesz gondolni, érezd, hogy idegen területre léptél. Ily módon fejlesztheted koncentrációs erődet. Szabadon eldöntheted, hogy melyik testrészedre koncentrálj, de olyan testrészt válassz, amiről érzed, hogy az teljesen a tiéd. De ne koncentrálj a kezedre, a karodra vagy a lábadra. Testednek egy egészen kis pontját válaszd ki ? a szemet, az orrot vagy az ujjhegyet. Minél kisebb, annál jobban megfelel a koncentrációhoz.

Koncentráció a szívverésre

Vannak keresők, akik szívesen koncentrálnak a szívverésükre. Ha ezt szeretnéd tenni, ne félj attól, hogy a szíved megáll, és meg fogsz halni. Nem! Ha igazi hős akarsz lenni a spirituális életben, próbálj meg a szívverésedre koncentrálni. Ez arany alkalom arra, hogy belépj a végtelen életbe. Ha a szívverésed hangját hallod, minden alkalommal érezd benne határtalan és halhatatlan életedet.

Koncentráció lángra

Kérlek, képzelj el a szívedben egy lángot. Most még csak egy apró fel-fellobbanó lángocska, nem erőteljes láng. De egy napon biztosan nagyon erőteljes és teljesen megvilágosító lesz. Tehát minden nap, mielőtt imádkozol és meditálsz, próbálj meg egy égő lángot elképzelni a szívedben. Képzeld el, hogy ez a láng megvilágosítja az értelmedet. Azért nem tudsz úgy koncentrálni, ahogyan szeretnél, mert az értelmed nem képes összpontosítani. Az értelem folyamatosan több dologra gondol, és nagyon sok helytelen gondolatnak esik áldozatul. Az értelem nem kap megfelelő megvilágítást, képzelj el tehát egy gyönyörű szép lángot a szívedben, amely megvilágosít téged. Vidd ezt a fénylő lángot az értelmedbe. Ekkor lassanként egy fénysávot látsz majd az értelmedben. Ha az értelem elkezd fokozatosan megvilágosodni, akkor nagyon könnyű hosszan és mélyebben koncentrálni.

Koncentráció egy fekete pontra

Ha fejleszteni szeretnéd koncentrálóképességedet, próbáld ki a következő gyakorlatot: Először is alaposan mosd meg az arcodat és a szemedet hideg vízzel. Fess egy fekete pontot a falra szemmagasságban. Helyezkedj el a ponttal szemben, attól körülbelül 30 cm távolságra, és koncentrálj rá. Pár perc múlva próbáld meg azt érezni, hogy belégzéskor a lélegzeted valójában a pontból jön, és hogy a pont is belélegzik és lélegzetét tőled kapja. Próbáld meg úgy érezni, hogy két személy van: te és a fekete pont. A te lélegzeted a ponttól jön, és az ő lélegzete tőled jön. Ha a koncentrációd nagyon erős, 10 perc múlva azt fogod érezni, hogy a lelked elhagyott, és belépett a falon lévő fekete pontba. Ekkor próbáld meg úgy érezni, hogy te és a lelked beszélgettek egymással. A lelked elvisz a lélekvilágba a megvalósulásért, te pedig elhozod a lelket a fizikai világba a manifesztációért. Ily módon nagyon könnyedén fejlesztheted koncentrációd erejét. De ezt a módszert gyakorolni kell. Sok minden van, ami gyakorlással könnyűvé válik, de ha nem gyakorlunk, akkor nem is érünk el eredményt.Íme még egy gyakorlat: rajzolj a falra egy kis karikát szemmagasságban, és ebbe a karikába rajzolj egy fekete pontot. Ez a pont fekete kell, hogy legyen, nem kék, piros vagy valamilyen más színű. Ezután helyezkedj el a faltól körülbelül 1 méterre, és összpontosítsd figyelmedet a körre. Szemed legyen ellazítva és félig nyitva. Koncentrációd ereje a homlokod közepéből áramoljon. Három, négy perc múlva nyisd ki a szemedet teljesen, és próbáld meg azt érezni, hogy tetőtől talpig csupa szem vagy. Egész fizikai léted kizárólag látássá vált, és ez a látás a karikában lévő pontra összpontosul. Néhány másodperc múlva próbáld meg azt érezni, hogy egész tested olyan kicsi lett, mint ez a pont a falon. Próbáld meg azt érezni, hogy a pont lényednek egy része. Lépj be ebbe a pontba, hatolj keresztül rajta, és menj át a túlsó oldalra. Azután a másik oldalról nézz vissza, és figyeld meg saját testedet. Fizikai tested az egyik oldalon van, de koncentrációd erejével szubtilis testedet átküldted a pont másik oldalára. Szubtilis testeden keresztül látod fizikai testedet, és fizikai testeden keresztül látod szubtilis testedet.Amikor elkezdtél koncentrálni, egész fizikai tested csupa látássá vált. Ekkor a pont volt a valóságod. Amikor beléptél a pontba, a látás és a valóság eggyé vált. Te voltál a látás, és ugyanakkor te voltál a valóság is. Amikor visszafelé néztél a pontból, a folyamat megfordult. Ekkor önmagadon kívül a látássá váltál, és az a hely, amelyhez visszatértél ? a tested ? volt a valóság. Azután a látás és a valóság ismét eggyé váltak. Ha képes vagy a látást és a valóságot ily módon szemlélni, akkor koncentrációd abszolút tökéletes. Ha a koncentrációs erőd képes téged a pont túlsó oldalára vinni, amelyet valóságnak neveztél, akkor a teljes léted messze túl lesz a látáson és a valóságon egyaránt. És amikor úgy tudod érezni, hogy túlléptél látásodon és valóságodon, végtelen erővel fogsz rendelkezni.Ezzel a gyakorlattal megpróbálhatod fejleszteni koncentrálóképességedet: állj a fal elé, és pontosan a harmadik szemed magasságában fess a falra egy pontot. Feketének kell lennie, más szín nem jó. Nézz erre a pontra. Először tágra nyílt szemekkel nézd, azután fokozatosan, egész lassan csukd le a szemedet, de ne teljesen. Próbáld meg a fekete pontot emberi szemed legcsekélyebb látóerejével nézni. Azután nyisd olyan tágra a szemedet, amennyire csak tudod, majd rögtön próbáld meg újra majdnem egészen becsukni, hogy szinte már semmit se láss. Ismételd ezt párszor. Miután ez sikerült, tartsd nyitva a szemedet, és próbáld meg azt érezni, hogy egy lyukat fúrsz a falba, és átlépsz rajta. Növeld a fal áttörésére irányuló eltökéltségedet. Pár perc után észre fogod venni, hogy a tested még az egyik oldalon van, de egy részed már a falon keresztül átment a másik oldalra. A koncentrációd ereje a fal másik oldalára vitt téged. Érezd, hogy a tested a fal egyik oldalán, a lelkierőd pedig a másik oldalon van. A lelkierőd a fal másik oldalára ment, így a testedből pillanthatsz a lelkedre, és a lelkedből a testedre. Engedd, hogy tested felismerje a lélek képességeit, és mutasd meg a léleknek tested törekvését, hogy vele eggyé váljon. Ha ezt a gyakorlatot el tudod végezni, koncentrációs erőd nagyon gyorsan jelentős mértékben növekedni fog.

Koncentráció gondolatra

Ha rendkívüli koncentrálóképességre szeretnél szert tenni, próbáld ki a következő gyakorlatot: végy egy gondolatot, és próbáld meg ezt a gondolatot élővé tenni. Azután vetítsd szemmagasságban a falra. Ha ez túl nehéz, a gondolat helyett vegyél valamilyen fizikai tárgyat, és állítsd a falhoz. Tartsd nyitva a szemed. Jobb, ha mindig nyitott szemmel koncentrálunk. Nézd a tárgyat, és kezdj koncentrálni. Hatolj be a tárgyba. Minden figyelmedre szükség van, hogy áthatolj a tárgyon a másik oldalra. Ha megérkeztél a másik oldalra, kezdj onnan koncentrálni. Te az ott vagy, a tested pedig az itt. Kezdj el koncentrálni a másik oldalról, és pillants onnan saját testedre. Először megpróbálod figyelmedet egy bizonyos tárgyra irányítani, azután belépsz a tárgyba, és végül túllépsz rajta. Ekkor szemlélővé válsz. Ez a valódi koncentráció. Ez a meditáció titka. Ha ezt ismered, akkor igen hatékonyan tudsz koncentrálni.KÉRDÉS: Tehát az a titok, hogy saját magunk szemlélőjévé válunk? SRI CHINMOY: Egészen pontosan. KÉRDÉS: Olyan, mintha ott állnánk, és saját magunkat szemlélnénk?
SRI CHINMOY: Igen, de először be kell lépni a tárgyba, és azután túllépni rajta. Utána visszatérsz saját magadhoz, és szemlélővé válsz.

Koncentráció apró tárgyra

Ha koncentrációs erőt szeretnél fejleszteni, azonosulj a lehető legkisebb tárggyal. Csak így fogsz végtelen erőhöz jutni. Isten nem azért rendelkezik végtelen erővel, mert Ő maga a tágasság, hanem mert Ő éppúgy ott van az elefántban, mint a hangyában. Isten mindenható, mert elefánt és hangya is lehet. Ő a végtelen, és Ő a véges. Mivel egyidejűleg véges és végtelen, ezért mindenható. Ha tehát meditáció útján szeretnél erőt szerezni, gondolj csak magára a Végtelenségre, mert abban rejlik Isten végtelen ereje. De ha koncentrációval szeretnél erőt kifejleszteni, valami nagyon finomra és kicsire gondolj.

Koncentráció képre

Irányítsd a figyelmedet egy képre. Nézheted mestered képét, vagy szemlélheted saját magadat egy tükörben. Ha a tükörképedre koncentrálsz, érezd, hogy teljesen egy vagy azzal a fizikai lénnyel, akit ott látsz. Azután próbálj meg belépni a látott képbe. Onnan egy gondolattal kell növekedj: kellesz Istennek, és szükséged van Istenre. Ismételd: ?Kellek Istennek, szükségem van Istenre. Kellek Istennek, szükségem van Istenre.? Azután meglátod, hogy ez az isteni gondolat lassan, fokozatosan és elkerülhetetlenül beléd hatol és átitatja egész belső és külső létedet, miközben tisztaságot hoz értelmedbe, életerődbe és testedbe. Ha gyakorolni szeretnéd a koncentrációt, olyan tárgyat válassz, ami közvetlen örömet szerez neked. Ha van mestered, akkor mestered képe spontán örömet okoz neked. Ha nincs mestered, válassz valamit, ami szép, isteni és tiszta, mint például egy virág.

Koncentráció virágra

Ehhez a gyakorlathoz szükséged lesz egy virágra. Nézd néhány másodpercig az egész virágot, és miközben koncentrálsz rá, próbáld meg azt érezni, hogy te magad vagy ez a virág. Ezzel egyidejűleg próbáld meg azt érezni, hogy ez a virág szívedben, annak legmélyén növekszik. Azután fokozatosan próbálj a virág egy bizonyos szirmára koncentrálni. Érezd, hogy ez a szirom, amelyet kiválasztottál, a valóságléted csíraformája. Pár perc múlva koncentrálj ismét a teljes virágra, és érezd, hogy az az egyetemes Valóság. Folytasd a gyakorlatot; koncentrálj váltakozva először a virágsziromra ? valóságod csíraformájára ?, azután az egész virágra ? az egyetemes Valóságra. Mindeközben egyetlen gondolatot se engedj értelmedbe. Próbáld megőrizni értelmed teljes nyugalmát és csendjét. A szemedet pedig tartsd félig nyitva.Egy idő után hunyd le a szemed, és próbáld meg a virágot, amelyre koncentráltál, a szívedben látni. Kérlek, koncentrálj behunyt szemmel a szívedben lévő virágra, ugyanúgy, ahogyan korábban a fizikai virágra koncentráltál. A virág a tisztaság jelképe. Próbáld meg úgy érezni, hogy szíved olyan tiszta lett, mint a virág.

Részlet Sri Chinmoy: Meditációs technikák c. könyvéből

Nincsenek megjegyzések: