Sri Chinmoy: Meditációs technikák 2.


Az értelem lecsendesítése

Az értelem olyan, mint egy majom. Ha egy majom rád támad, állandóan harapdál és csipked téged, meg kell, hogy félemlítsd. Ha erőteljes csapást mérsz a majomra minden alkalommal, amikor odajön, észre fogja venni, hogy reménytelen vállalkozás zavarnia téged. Mindig olyan ébernek kell maradnod, amennyire csak lehetséges. Ha egy istentelen gondolat hatol beléd, azonnal el kell űznöd. Ha állandóan éber vagy, akkor ezek a gondolatok feladják, és nem zavarnak többé.

Legfontosabb a gyakorlás. Ma értelmed úgy viselkedik, mint egy majom. Állandóan kopogtat szíved ajtaján, és megzavarja szíved békéjét. De értelmed ahányszor csak odajön hozzád, egyszerűen üldözd el, vagy fordítsd teljes figyelmedet tudatosan valami másra. Ha hagyod, hogy eltérítsen, akkor csak erősödik. Tudnod kell, hogy ebben a világban mindenkiben van büszkeség, hiúság és önbecsülés. Ha tehát szíved ajtaját zárva tartod minden alkalommal, amikor értelmed jön, és semmiféle figyelmet nem szentelsz neki, akkor értelmed egy idő után méltóságán alulinak fogja találni, hogy zavarjon téged.

KÉRDÉS: Miért térítenek el engem állandóan a zavaró gondolatok?
SRI CHINMOY: Azért térítenek el a gondolatok, mert az értelmedben próbálsz meditálni. Az értelem természetéből adódóan minden gondolatot szívesen fogad ? jó gondolatokat, rossz gondolatokat, isteni gondolatokat és istentelen gondolatokat. Ha értelmedet emberi akaratoddal szeretnéd uralni, az olyan, mintha egy majmot vagy egy legyet arra kérnél, hogy ne zavarjanak. A majomnak az a természete, hogy harap és csipked, és a légynek is természetéből fakad, hogy bosszantsa az embereket.

Az értelem elhallgattatásához egy magasabb erő szükséges. Ez az erő a lélek ereje. Előtérbe kell hoznod a lélek fényét szíved mélyéről. Két szobád van: a szívszoba és az értelemszoba. Pillanatnyilag az értelemszoba sötét, megvilágosulatlan és tisztátalan; nem hajlandó megnyílni a fénynek. A szívszoba ellenben mindig nyitott a fényre, mert ott lakik a lélek. Ha ahelyett, hogy az értelmedre koncentrálnál, a szíved belsejében lévő valóságra tudsz koncentrálni és meditálni, akkor ez a valóság előtérbe jön. Ha már biztosan gyökeret vertél szívedben, és átitatott a lélek fénye, akkor már beléphetsz értelemszobádba, hogy azt megvilágosítsd.

Vigyük az értelmet a szívbe

Érezd azt, hogy a szívedben létezik valami, ami végtelenül erősebb, mint az értelmed. Érezd a lelket, és hozd elő szíved mélyéről. Érezd, hogy a lélek mérhetetlen erővel rendelkezik. Talán nem látod a lelket, ennek ellenére hozd előtérbe belső erődet, és ragadd meg vele az értelmedet. Mondd meg az értelmednek: ?Megengedted, hogy pár percig csendben legyek, és ezért hálás vagyok neked. De még mindig imádkozom és meditálok, még mindig Békéért, Fényért és Üdvösségért könyörgök, és te nem hagyod, hogy folytassam.? Egyszerűen ragadd meg értelmedet, és húzd be szíved folyamába.

Amíg az értelem enged meditálni, addig nem kell törődnöd vele. De ha elkezd zavarni, és fejfájást kapsz, az azt jelenti, hogy ellenkezik. Nem engedi, hogy több Békét és Fényt kapj fentről.

Ilyenkor érezd azt, hogy az értelmed olyan, mint egy neveletlen gyerek. Eddig aludt, és hagyta az anyját meditálni, és Istenhez imádkozni. De most a gyerek felébredt, és rendetlenkedni szeretne. Nem akarja hagyni, hogy az anyja még több Békére, Fényre és Üdvösségre tegyen szert. Mit tesz tehát az anya? Megfenyegeti a gyermeket, és azt mondja neki: ?Még imádkozom és meditálok. Nem szabad háborgatnod, nem szabad zavarnod, különben megbüntetlek.?

Koncentráció a belső isteniségre

KÉRDÉS: Szeretném javítani a koncentrálóképességemet, hogy értelmemet eredményesebben tudjam egyetlen gondolatra irányítani.
SRI CHINMOY: Mielőtt elkezdenél meditálni, ismételd körülbelül hússzor Isten nevét: ?Supreme?, olyan gyorsan, ahogy csak lehet, hogy megtisztítsd lélegzetedet. A lélegzetet meg kell tisztítani, mert amíg a lélegzet nem tiszta, addig az értelem ide-oda csapong, és nem célirányos. Ha a lélegzet tiszta, az értelem sem viselkedik úgy, mint egy nyugtalan majom. Azután kérlek, koncentrálj belső isteniségedre. Próbáld mindig azt érezni, hogy védelmet élvezel, ha Istennél az isteniségnél vagy. Hagyd, hogy Isten és az isteni tulajdonságok hassanak a benned lévő emberi és istentelen tulajdonságokkal szemben. Ha az ?Isten? szót használod, kérlek, próbáld meg érezni Isten iránti valódi szeretetedet. Miközben koncentrálsz, érezd, hogy valóban Istenné, Isten lélegzetévé válsz. Akkor a koncentrációd biztos, hogy segít.

Az értelem kiürítése

KÉRDÉS: Hogyan tudnám az értelmemet kiüríteni, hogy meditálhassak?
SRI CHINMOY: Először is törekedned kell. Azután üressé kell tenned értelmedet. Nem szabad megengedned, hogy akár egyetlen egy gondolat is értelmedbe lépjen, és ott formát öltsön. Tételezzük fel, hogy felmerül egy név. Mihelyt a név első betűje megjelenik, megsemmisíted. Az értelmedet koncentrációd erejével olyan üressé kell tenned, amennyire csak lehetséges. Tételezzük fel, hogy felmerül benned egy gondolat, egy rezgés, vagy valami más. Azonnal lőj ki rá egy nyilat, és zúzd darabokra. Jön egy elképzelés, egy ember neve, vagy felmerül egy másik gondolat. Egyszerűen dobd ki őket azonnal. Nem szabad, hogy megjelenjenek, és behatoljanak az értelmedbe. Szét kell zúznod őket, mielőtt elérnék értelmedet. Ha azonban a gondolatok és az elképzelések már benned ? testedben és értelmedben ? vannak, a következő módon kell meditálnod: lazulj el annyira, amennyire csak lehetséges, és képzeld el, hogy a tenger közepén vagy. Azután fogadd be ezeket a gondolatokat és elképzeléseket olyannyira, hogy azoknak ne legyen többé tőled elkülönült létük. Belevesznek a tengerbe. Ha a gondolatok már benned vannak, akkor dobd őket a tengerbe. Ha kívülről jönnek, akkor ne engedd, hogy beléd hatoljanak. Ha ezt gyakorlod, meditációd bizonyosan sikeres lesz.

Uralom a gondolatok felett

KÉRDÉS: Hogyan tudnám uralni a gondolataimat?
SRI CHINMOY: Ha a gondolataid nem jó gondolatok, ha istentelenek, egészségtelenek, két módon uralhatod azokat. Az egyik mód, ha elképzeled, hogy értelmedben van egy szoba, és a szobának természetesen van egy ajtaja. Ez a te szobád, tehát ott állhatsz az ajtaja előtt, hogy kívül tartsd a gondolatokat. Értelemszobádat belakatolva tarthatod, és őrködhetsz az ajtónál. Ez a te szobád. Ki léphetne hát be engedélyed nélkül? Ha azonban az ajtót nyitva hagyod, mindenki beléphet, és ha a gondolatok egyszer már bent vannak, nehéz őket kidobni. Tehát meg kell akadályoznod, hogy bejöjjenek.

Ha megjelenik egy gondolat, amely nem tiszta, jó vagy isteni, azonnal kezd el nagyon gyorsan ismételni a ?Supreme? szót. A Supreme az én Gurum, a te Gurud, mindenki Guruja. Mindazoknak, akik elfogadták a mi utunkat, tudniuk kell, hogy a valódi Guru a Supreme. Ismételd tehát a ?Supreme?-ot nagyon gyorsan, és érezd, hogy mindahányszor kimondod a ?Supreme?-ot, egy kígyót teremtesz, amely az istentelen gondolatok köré tekeredik, és megfojtja azokat. Ha féltékenység jön, mondd nagyon gyorsan: ?Supreme?, és meglátod, hogy féltékeny gondolataid köré egy spirál tekeredik, és megfojtja azokat.

A meditáció elsajátítása

Ha úgy szeretnél megtanulni meditálni, hogy előtte nem gyakorlod a koncentrációt, azt kell érezned, hogy ott állsz belső szobád ajtajában. Ha ennél az ajtónál állsz, csak a barátaidnak engeded meg, hogy belépjenek a szobádba. Idegeneket, vagy ellenségeket nem engedsz be. Csak jó gondolatokat, isteni gondolatokat szabad köszöntened. Ők a te igaz barátaid. Nem szabad, hogy istentelen gondolatok, ellenséges gondolatok lépjenek be hozzád. Értelmedhez állandóan gondolatok érkeznek ? nagyon ébernek kell lenned.

Csak az isteni gondolatokat szabad fogadnod. Azután játssz ezekkel az isteni gondolatokkal. Hadd játszanak értelmed kertjében. Játssz az isteni tulajdonságokkal, az isteni Szeretet, isteni Erő vagy az isteni Béke gondolatával. Hadd játszanak, és növekedjenek. Miközben játszol, isteni Igazsággá válsz. Ha csak az isteni gondolatoknak engeded meg, hogy benned játszanak, akkor eljön majd az idő, amikor észreveszed, hogy nincsenek már benned gondolatok. Egész lényedet elárasztja a benső Isteniség. Tudatod csak arra törekszik majd, hogy fogékony legyen. És mi jön le és hatol beléd ekkor? Mérhetetlen Igazság, mérhetetlen Fény, mérhetetlen Szeretet és mindenből határtalan bőség.

A gondolatoknak két fajtája van: jó gondolatok és rossz gondolatok. Az egyik egészséges, a másik egészségtelen. Az egészségtelen, istentelen gondolatok az ellenségeink; a jó, isteni gondolatok ellenben a barátaink. A házunk ajtajánál állunk, és valaki kopogtat. Meg kell néznünk, hogy egy barátról vagy egy ellenségről van-e szó. Ha barát, akkor beengedjük. Ha ellenség, akkor nem engedjük be. A nehézség ebben csak az, hogy az ellenségek néha azonnal benyomulnak, ha az ajtót akár csak résnyire is kinyitjuk. Mit kell tehát tennünk? Először egyáltalán nem nyitjuk ki az ajtót. Belülről bereteszeljük. Igazi barátaink nem mennek el. Azt gondolják majd magukban: ?Valami nincs rendben. Általában olyan kedves velünk. Jó oka kell legyen, hogy nem nyitja ki az ajtót.? Együtt érző egységükből fakadóan végtelen türelemmel várnak hát.

Ellenségeink azonban csak zavarni és kínozni akarnak, meg akarnak semmisíteni minket. Ők csak néhány percig várnak. Kis idő múlva elveszítik türelmüket, és azt mondják: ?Méltóságunkon aluli, hogy itt vesztegessük az időnket.? Ezeknek az ellenségeknek megvan a maguk büszkesége. Még nem győzték le a büszkeséget, így azt mondják majd: ?Kit érdekel? Kinek van rá szüksége? Menjünk, és támadjunk meg valaki mást!?

Ha nem figyelünk a majomra, a majom végül otthagy minket, és valaki mást zaklat majd. Ugyanígy a negatív gondolat is elhagy, és másvalakinek az értelmét fogja zaklatni. Barátaink azonban azt mondják: ?Nem, nekünk igenis szükségünk van rá, és neki is szüksége van ránk. Akármeddig is várni fogunk rá.? Ellenségeink tehát pár perc után elmennek. Akkor kinyithatjuk az ajtót, és kedves barátaink ott lesznek és várnak ránk.

Vegyünk tehát egy gondolatot. Azt mondod, hogy magától értetődően csak jó gondolatokra koncentrálsz. De sajnos öntudatlanul mégis rossz gondolatokra is meditálunk. Féltékenység, kétség, bizalmatlanság ? tudat alatt mindegyiküket tápláljuk. Ha ilyenfajta rossz gondolatok jönnek, képzeld el, hogy a rossz gondolatok egy-egy személyt jelképeznek. Egyszerűen tekintsd a féltékenységet, a félelmet, a kétséget és a képmutatást embernek, és adj nekik emberi alakot: ?Ennek a fickónak istentelen tulajdonságai vannak.? Ha egy jó gondolatról van szó, annak is ugyanúgy adj alakot: ?Ez az ember minden jó tulajdonsággal rendelkezik ? alázatossággal, őszinteséggel és így tovább.?Mit tegyél ezután? Ha egy jó embert látsz, érezd, hogy vezet téged, és próbáld meg őt követni, ameddig csak kívánja. Ha azonban egy rossz embert látsz ? valakit, aki tele van félelemmel, nyugtalansággal és hasonlókkal ? érezd, hogy ő könyörtelenül üldözni fog téged, és azonnal fuss el előle. Soha nem szabad megengedned, hogy közel jöjjön hozzád. Ha valaki olyat látsz magad előtt, aki veszélyesnek tűnik, akkor azonnal cselekedj úgy, mintha ő meg akarna semmisíteni téged. Érezd, hogy az életed maga is veszélyben van. A spirituális életben az emberek nagyon gyakran nem veszik elég komolyan a rossz gondolatokat. Tápláljuk ezeket az istentelen tulajdonságokat, és azt hisszük, hogy ezek csak rovarok, akik megszúrnak minket. De ha ilyen istentelen tulajdonságokkal rendelkezel, érezned kell, hogy azok rosszabbak, mint a sárkányok; nagyon veszélyesek.

Kezdheted azzal, hogy jó gondolatokat táplálsz: ?Szeretnék jó lenni. Szeretnék spirituálisabb lenni. Szeretném Istent jobban szeretni. Csak Őérte szeretnék létezni.? Engedd ezeket az elképzeléseket növekedni magadban. Kezdd egy vagy két isteni gondolattal: ?Ma teljesen tiszta leszek. Ma egyetlenegy rossz gondolatot sem engedek be, csak a béke léphet belém.? Ha hagyod, hogy egy isteni gondolat növekedjék benned, meglátod, hogy a tudatod pozitív irányba változik.

Az a legjobb, ha azonosulsz mestered tudatával. Ha azonban ezt nehéznek találod, kezdd az isteni gondolatokkal. ?Ma azt szeretném érezni, hogy valóban Isten gyermeke vagyok.? Ez nem puszta érzés, hanem létező valóság. Képzeld el Szűz Máriát, ahogyan a gyermek Krisztust tartja. Érezd, hogy az Isteni Anya téged is, mint egy csecsemőt a karjaiban tart. Érezd azután: ?Igazán szeretnék bölcsességfénnyel rendelkezni. Szeretnék Atyámmal tartani. Bárhová menjen is, vele megyek. Fényt fogok kapni tőle.?

Minden pillanatban vagy rossz gondolatok támadnak meg, vagy jó gondolatok ösztönöznek. Minden gondolat úgy hathat életünkben, mint egy atombomba. Ha rossz gondolat támad meg, megpróbáljuk eltaszítani. Ha jó gondolat érint meg, megpróbáljuk kibontakoztatni és felerősíteni. Ha korán reggel elkezdünk meditálni, és megjelenik egy jó gondolat, erősítsük fel azt.

Tegyük fel, hogy ez az isteni szeretet gondolata ? nem az emberi, emocionális szeretet, hanem az isteni, egyetemes szeretet gondolata: ?Szeretem Istent, szeretem Isten egész teremtését.? A szeretet lehet eszményünk. A szeretet lehet legvégső célunk. Ha tehát isteni szeretetről, egyetemes szeretetről, transzcendentális Szeretetről van szó, akkor magával Istennel van dolgunk.

Meditálhatsz, és megmondhatod értelmednek: ?Nem engedem meg, hogy saját kedved szerint működj. Most Istenre akarok gondolni.? Ismételd csendben vagy hangosan Isten nevét. Majd mondd azt: ?Egész lényemben tisztaságot akarok?, és ismételd: ?tisztaság, tisztaság, tisztaság?. Így nem hagyod, hogy értelmed tisztátalanságra, vagy bármi másra gondoljon. Ne adj egyetlen esélyt sem értelmednek, hogy ide-oda csapongjon; egyszerűen csak használd az értelmet a saját célodra. Számtalan dolgot elérhetsz az értelmedben, illetve az értelem segítségével. De az értelem annyira neveletlen és csintalan, hogyha nem használod, akkor ő használ téged.

Az értelem tisztán tartása

KÉRDÉS: Hogyan tarthatom tisztán az értelmemet?
SRI CHINMOY: Értelmedet úgy tarthatod tisztán, ha állandóan azt érzed, hogy egyáltalán nincs is értelmed; csak egy gyermeki virágszíved van. Ha valaki megkérdezi tőled: ?Mi jár az eszedben??, mondd egyszerűen azt: ?Nincsen értelmem. Csak gyermekszívem van.? Nem szükséges értelmedet tisztán tartanod, ha egyáltalán nincs is értelmed. Ily módon könnyedén megoldhatod a problémát. KÉRDÉS: Egy éve gyakorlom a koncentrációt és a meditációt, úgy, hogy figyelmemet a köldökcsakrámra irányítom. De úgy tűnik, hogy a gondolataim feletti uralmat illetően nem haladok olyan gyorsan, mint szeretnék. Tudnál nekem valamilyen tanácsot adni?SRI CHINMOY: Nagyon helyes, amit teszel. Testünkben hat spirituális központ van. Te a Manipurának nevezett központra koncentrálsz. A hagyományos Zen-rendszerben ennek a központnak tulajdonítanak a legnagyobb jelentőséget. Indiai spirituális tanításaink értelmében ebből a központból kapod a dinamikus energiát. Ha ezt az isteni energiát isteni célra használod, teremtesz. Ha agresszív célra használod, akkor pusztítasz. Ha uralni szeretnéd gondolataidat, akkor a két szemöldököd közötti központra kell koncentrálnod. Ha nagyon merevvé válsz, és koncentrációd intenzív, nem szabad két percnél tovább koncentrálnod erre a helyre, különben kezdetben nagyon kimerülsz. Ha viszont a szívközpontra koncentrálsz, békét, szeretetet és örömet kapsz. Amikor a szívbe lépsz, próbáld meghallani a kozmikus hangzást, a hangtalan hangzást. Ha szívedből szeretetet, örömet, békét és üdvösséget tudsz felhozni a két szemöldököd közti központba, meglátod, hogy nem lesznek gondolataid. A szívre a legbiztonságosabb koncentrálni és meditálni. Így automatikusan tisztulást érsz el, mert a szívben található a lélek, és a lélek egy a Végtelennel. Innen mindent megkaphatsz.

Részlet a Sri Chinmoy: Meditációs technikák c. könyvből

Nincsenek megjegyzések: