A személyiség fejlődése IV. rész

7. ház 36-42 éves korig Intenzív kapcsolatok, partnerség, partnerségi szerződések
Kardinális zóna 36.-39. születésnap között Az életforduló
Az önmegvalósítás a partnerkapcsolat által történik. Új kapcsolatok ésrégi kapcsolatok átértékelése minden területen új sikereket hoz.Az ember ebben a korban a legsikeresebb, mert saját maga irányítaniképes és aktív időszakát éli. Az ember belép a tulajdonképpeni szellemifelnőttkorba.
Szilárd zóna 39.-40. életévek az eddigi élet felülvizsgálata, partnerségikrízisek
A negyvenedik életévhez közeledve felmerül a kétely az eddigi élet értelmével kapcsolatban. A korábbi feladatok, kapcsolatok és kötelékekkezdenek terhesek lenni. A fiatalság végét érezzük és aki az idő múlásá-val nem képes megbékélni, az veszélyeztetebb a betegségek szempont-jából.
Változó zóna 40.-42. születésnapi közötti idő a jellem kialakulásának vége
Most először gondol az ember az öregedésre, halálra. A legnagyobbigyekezettel törekszik a fiatalság látszatát fenntartani. Ebből eredőenházassági, partnerkapcsolati, egzisztenciális problémái adódnak, gyakran halmozottan. Ezeken való sikeres felülkerekedés jellemszilár-ditó hatású. Az öregedés folyamatának kezdetével való szembenállása partnerségi krízisek fő oka.

Ilyenkor kezdeményezik a legtöbb válást.
8.ház 42.-48. életévek Változó kor, klimax
Kardinális zóna 42.-45. születésnapok között Új orientáció a házasság, a családés az egzisztencia terén
A magán- és hivatali életben markáns változások késztetik az embert arra, hogy életének új, kevésbé materiális értelmet adjon. Minél anya-giasabb a személy, annál több „veszteség” vezet el odáig.
Szilárd zóna 45.-46. éves kor Frusztációs krízis
Ez az élet egyik legmélyebb pontja. Az embernek szükségszerűen át kell alakulnia gondolkodásmódjában és viselkedésében. A külső vál-tozásokhoz való sikeres alkalmazkodás feltétele, hogy előbb belültörténjem meg a nagy változás. Rendszerint csak válságok és krízisektudják az emberből ezt a változást, belül és utána kívül, a külvilágbankiváltani.
Változó zóna 46.-48. életévekben Átalakító periódus
A mélyvölgyből való kilábalás akkor lehetséges, ha felfogjuk, az anyagi, a tulajdon (legyen az tárgy, vagy személy) elveszíthető. Azigazi értékek nem a tulajdonban vannak. Ekkorra az ember társadalmilagés egzisztenciálisan elérte, ami elérhető. Innentől a szellemmel, az életértelmével és céljával kell foglalkozni. Aki ezt megérti, az új életcéltkeres és talál.

9.ház 48.-54. életévek között Az egyéni filozófia kialakítása
Kardinális zóna 48.-51. életévek között A filozofikus életfázis
Ekkor merül fel az emberben, miért is született? Honnan jön és hová tart? Fellángol az érdeklődés a filozófia, a vallás, a misztika iránt.Az ember érzi, hogy mily keveset tud még és újra beül az iskolapadba,vagy autodidaktaként erősen érdeklődik új szellemi források iránt.
Szilárd zóna 51.-52. születésnap között Szellemi krízis
Ha eddig nem találtuk meg az élet értelmét, akkor komoly krízis állelőttünk. Az ember újra fiatal szeretne lenni és a fiatalkori ideáljaitmegvalósítani.
Változó zóna 52.-54. születésnap között A szellemi értékrend felépítése
A fő feladat itt az önmegvalósítás előtti tudattágítás. Erre az időrekészen kell állnia annak a tervnek, amely megvalósításával később értelmet kap az öregkor. Ezt az alkalmat nem szabad elszalasztani,mert az később idő előtti öregedéshez vezet.

http://www.astro-line.hu/html/body/archivum/int_astro13.htm

Nincsenek megjegyzések: