A személyiség fejlődése III. rész


Folytatjuk a személyiség fejlődésének tárgyalását a horoszkóp 2. negyedének házaival.
A negyedik ház témái 18.-24. születésnapig
Kardinális zóna 18.-21. születésnap közötti szakasz Belépés a felnőtt korba
A 18. születésnappal a fiatal társadalmilag nagykorúvá válik, mégis a mai világban a továbbtanulás miatt nehéz a családtól függetlenednie.
Ebben a korban már nem szívesen alkalmazkodik a szülői elvárásokhoz,felnőttnek tartja magát, mégis, főként az anyagi kötöttségek miattharcolni kénytelen a szabadságáért. Aki ebben a korban képes a teljes önállóságra, annak az önbecsülésemegszilárdul.
Szilárd zóna 21.-22. születésnap közötti szakasz Kiköltözés a családi otthonból
Ha a képzés kora befejeződött, akkor a fiatal felnőtt igyekezik önállóéletvitelt folytatni. A tanulás még mindig hátráltató lehet ebben atörekvésben, mert a szülői házban alkalmazkodásra kényszerül, amiegyre nehezebbé válik.
Változó zóna 22.-24. születésnap közötti szakasz Öntapasztalás, vállalkozó korszak
A függetlenedési vágy ugrásszerűen megnövekedik. Sikereket keresa foglalkozásban és a partnerkapcsolatokban egyaránt. Ha oppozícióhúzódik a 4.-10.ház között, a törekvések magasra mutatnak. Ebben a korban a családi háttérre támaszkodás már kifejezettenkáros, az elszakadásnak, az önállósulásnak meg kell történnie.

Az 5. ház témái 24. és 30. születésnap között
Kardinális zóna 24.-27. születésnap között imponálni vágyás, önkipróbálás
Bátorságban nincs hiány. Az ember kezdeményező. A célok az egzisz-tenciális érvényesülés és a párválasztás irányába mutatnak.
Szilárd zóna 27.-28. születésnap között egzisztenciális és szerelemi krízisek
Egzisztenciális nehézségek, az álmokban való csalódás új lehetőségekkeresésére ösztönöz. Magánéleti csalódások segítik a partnerválasztáskésőbbi sikerét. Álmok helyett a realitásérzék fejlődésének kedvezaz időszak.
Változó zóna 28.-30. születésnap között a pszichikai teljesítő képesség maximuma
Az önkipróbálási folyamat vége, amikor a megélések kiegyensúlyozóhatást váltanak ki a merészség-bátortalanság végletei között.Ha az 5. házban Vénusz vagy Mars áll, akkor igen intenzív szerelmitapasztalatszerzés történik.Ebben az időben minden fiatal átél egy bizonyos stressz szakaszt.
Nőknél pánikszerű házasodási vagy gyerekszülési vágy, a férfiaknála pánik egzisztenciális kérdések körül forog.

A 6.ház témái 30.-36. éves kor között Egzisztencia
Kardinális zóna 31.-33. születésnap között egzisztencia küzdelem
A teljesítés itt a legfontosabb. Meg kell találni az álmok és a realitásközötti egyensúlyt. Ki kell alakítania végleges egzisztenciát. Sokanebben az időben állást vagy akár foglalkozást is változtatnak.
Szilárd zóna 33.-34. születésnap között foglalkozási krízis
Ha eddig nem találta meg az egyéni életformát, komoly kedély-problémák merülhetnek fel. Ha a vágyak irreálisak maradtak,akkor egy sor csalódást kell megélni. Néhányan betegségbe ismenekülnek, mert nem képesek a kiutat, a megoldást megtalálni. Ez az időszak az öngyilkossági hajlam növekedését is hozza, haennek csirái megvannak az emberben.
Változó zóna 34.-36. születésnap között a vitális maximum
Az élet nem lesz egy csapásra könnyebb, de az életerő ás kedv hatá-rozottan növekedőben van. A fő feladat a helyes értékek megtalálása.Ha a 6.-12. ház között oppozíciós tengely húzódik, akkor fokozottabbanJelentkeznek egzisztenciális problémák. Itt meg kell tanulni együttmű-ködni, felelőséget vállalni önmagunkért és másokért.Olyan egzisztenciális környezetet kell ebben az időben kialakítani,Amely nem csak anyagi előnyöket hoz, hanem az ember önbecsülésétsegíti, ahol valóban örömmel produkálhat.Ebben az időszakban az egzisztencia vagy/és partner kérdése isVálaszutak elé állíthatja az embert.
Mint a többi házakban is, az említett házak, mint életterületek az életben attól egyéniek, hogy a házakban és annak zónáiban mely jegyekre esnek az életévek? Mely bolygók állnak a házban vagy a szemben lévő házban?
http://www.astro-line.hu/html/body/archivum/int_astro12.htm

Nincsenek megjegyzések: