A személyiség fejlődése II. rész


A személyiség teljes fejlődése nyomon követhető a horoszkópban. Mint korábbi részekben leírtuk, az életóra progressziós technikával lépésről lépésre - a mindenkori életóra bolygó fényszögek szerint - megfigyelhetjük egy ember személyiségének fejlődési állomásait.

A házak 6 évre történő és a három energia zónára való beosztása konkréten életévekben leolvashatóvá teszi az aktuális kor problémakörét. A saját egyéni hozzáállás és viselkedés a tipikus problematikához a született képességekből, az éppen ott található jegyekből fejthető meg. Ha egy bizonyos életévben valamely radix bolygó és az életóra mutatója között fényszög keletkezik, akkor ez a bizonyos bolygó (energia) még külön feladatot állit az ember elé.
A gyermekkori traumák sokszor lemerülnek a tudattalanba. Később, felnőtt korban a pszichológus is nehezen fér hozzájuk. Minden felnőttkori viselkedési és lelki probléma mögött egy gyermekkori élmény áll. Ezt a megélést tudatosíthatjuk, így feldolgozhatóvá tehetjük, ha megfigyeljük a korábbi életóra fényszögeket.
Minden életkornak megvannak a maga sajátosságai. Ezeket vesszük itt most sorba.

Az első ház témái a születéstől a 6. születésnapig: Az Én-alakítás fázisa
Kardinális zóna 0.-3. születésnap között az Én ébredése
A tudattalan kor. A pszichomotorikus tanulás időszaka. Az öröklött tulajdonságok már láthatók. A kisgyermek még nem határolja el magát a külvilágtól. Az újszülött még nem tesz különbséget önmaga és édesanyja vagy gondozója között. A táplálék (az anyai mell) maga a szeretet. Később kialakul a nem verbális, majd a verbális kommunikáció.Egy éves kor után érzékeli a kisgyermek, hogy az apa is jelen van a családban.
Szilárd zóna 3.-4. születésnap között. Dackorszak
A gyermek felismeri saját individualitását és megkezdi elhatárolódását A külvilágtól. Itt kezdődik a saját akarat kialakulása. Az első életkrízis az Én krízise.
Változó zóna 4.-6. születésnapig. Az Én rögzülése
Az első ösztönös kapcsolatok kialakulása. Az "Én" szó gyakori ismétlése. Megtanulja, hogy mindenki külön egyén és mindenkinek helyre és jogokra van szüksége. A kérdezős korszak.
Az első ház tipikus megélései olyanok, amilyen a ház jegye. Legtöbbször egy házban két vagy akár három asztrológiai jegy is lehet. Amint haladunk az időben, a tipikus problémakörhöz a hozzáállás, a reakciók a szerint változnak.
Természetese, hogyha az 1. ház közepén, a dackorszak idején a Kos jegy áll, akkor hevesebb reakciók várhatók a kisgyermektől, mint például Halakkal az első ház közepén. Ha a Kos jellegű dackorszakban a szülő minden áron le akarja törni a gyermek "szarvait", akkor még inkább heves reakciókat kap. A későbbi akarat nyilvánítások ennek a korszaknak megéléseiből származnak.

A második ház témái a 6.-12. születésnapig: A saját élettér és a tulajdonszféra
Kardinális zóna 6.-9. születésnapig Értékelés
A gyermek hatéves korában rövid idő alatt nagyot nő és elkezdődik a fogcsere. A gyermek iskolába megy és ezzel lelkileg el kell szakadnia az anyától. A gyermek kialakítja és védelmezni igyekszik saját életterét.
Szilárd zóna 9.-10. születésnapig realitás krízis
A "házépítő" korszak is ez, amely az "enyém" jelképe. Az ekkor kialakult viselkedés a későbbi szociális fejlődésben is komoly nyomokat hegy. A veszteségeket kisebb tragédiaként élheti meg.
Változó zóna 10.-12. születésnapig. Élőpubertás
A mesék korszaka elmúlik. Az illúzió vesztés egyénenként más-más megnyilvánulásokat hoz a viselkedésben: pl. motorikus nyugtalanság, affektálás, elmesélő kényszer, stb. Megnő az élmények iránti vonzalom. Az érdeklődés megindul a másik nem iránt.
Menyire is lesz anyagias, ragaszkodó és féltékeny egy ember, az a 2. ház élményeitől függ. A tulajdonhoz való viszony egészséges kialakulásához szintén a született asztrológiai jegyekből vehetünk információt. A Bika jegy a 2. házban, különösen a közepén, a 10. születésnap körül, arra figyelmeztetheti a szülőt, hogy gyermeke bizony hajlamos lehet a túlzott anyagiasságra és nehezen tud veszteni. Nagyon sokat tehet helyes neveléssel a későbbi felnőtt jó egzisztenciális elindítása érdekében és azért, hogy partnerkapcsolataiban majd a zöldszemű szörny ne játszhasson szerepet.

A harmadik ház témái 12.-18. születésnapig. Tanulási és képzési fázis
Kardinális zóna 12.-15. születésnapig. Pubertás, ötletalakítás, romantika
Hirtelen fizikai fejlődés indul be. Szerelmek és barátságok kötődnek. Általában a szexualitás még csak saját örömszerzésnél marad, de a pubertás vége felé már előfordulhat valóságos szexuális élmény. A közösségi érzés fejlődik. Ezzel egyre inkább saját korosztályában szeret tartózkodni.
Szilárd zóna 15.-16. születésnapig. Egyéniség krízis
Iskolai nehézségek és frusztációk erős megrázkódtatással járnak. A figyelem szétszórt. Gyakori összeütközések a szülőkkel és nevelőkkel a rendszabályok miatt. A hangulatok mélypontja.
Változó zóna 16.-18. születésnap között ideál és akarat kialakítás
Ebben az időszakban lép be a megérzés képessége. Nő a függetlenségi vágy, érdeklődés a filozófia, etika és világnézeti kérdések iránt. Ideálok és célok születnek. A nevelői korlátozásokat egyre kevésbé viseli a fiatal. A meg nem értettség és elárvultság érzései alakulnak ki a szülőkkel szemben. Komoly hangulati változások kísérik e folyamatokat. A felnőttkor kapujának minden nehézsége rászakad.
A fiatal szellemének nyiladozása tartozik ehhez a házhoz. Itt alakul ki alkalmazkodó képessége is, továbbá a többé-kevésbé ügyes kommunikáció. A környezet szellemi hatásaiból alakítja majd ki később a saját filozófiáját, hitét és világnézetét. Mennyire sikeresen védheti majd meg később saját nézeteit, hogyan individualizálódik majd, nagyban e korszaktól függ.A 3.ház közepén különösen az Ikrek jegy még érdeklődőbbé, szellemileg mozgékonyabbá és alkalmazkodóbbá teszi a fiatalt.
Szerencsére feltehető, hogy az emberek egy nagy része a teljes horoszkópkör végén, 72 évesen, újra belekezd az 1.ház témáiba. Most már másként, a nagy élettapasztalat, de ugyanakkor még az esetleges fel nem dolgozott gyermekkori traumák is szóhoz jutnak az idősebb emberek megéléseiben.

Másodszor az 1.ház 72.-76. születésnapig. Az újjászületés, új életforrások
Kardinális zóna 72.-75. születésnapig. Életkedv visszatérése
A korábbi 70.-72. éves korban megélt mélypont után az idős ember szó szerint újjászületettnek érzi magát. Szinte gyermekes optimizmus jellemzi, feledésbe merül a félelem, a gyász és depresszió. A veszélye a kornak, hogy a nagy lelkesedésben nem vesz tudomást fizikai korlátiról. Élénken emlékezik a gyermekkorra, sokkal kevésbé. a közelmúlt eseményeire.
Szilárd zóna 75.-76. születésnapig Második dackorszak
Az egyéni saját akarat ütközik mások akaratával. Gyerekes csökönyösség is felléphet. Leggyakrabban saját gyermekekkel dacol ez a korosztály.
Változó zóna 76.-78. születésnapig Családi érzés feledése
A rebellis korszak számos fájdalmas tapasztalat után lezárul. Képes újra a kompromisszumokra. A család egyre távolabb kerül. Befelé fordulás kezdődik.

Másodszor a 2. ház 78..-84. születésnapig. Elengedés, emlékezés, álmok
Kardinális zóna 78.-81. születésnapig. A gyermekkori élmények feldolgozása
Az anyagiasság újra fellángol. Aki egész életében anyagias volt, az Most kifejezetten irigy és kicsinyes lehet. Félnek attól, hogy valamiből kimaradnak, hogy valamiből nem jut nekik.
Szilárd zóna 81.-82. születésnapig Az elválás krízise
Egy anyagi vagy nem anyai jellegű veszteség megtanít arra, hogy sem mit sem vihetünk magunkkal a másvilágra. Le kell mondani ebben a korban anyagiakról, szokásokról. Önként kellene lassan mindent elengedni. Ennek nehézsége a korábbi anyagiasság fokától függ.
Változó zóna 82.-84. születésnapig Az életerő csökkenése
Fizikai állapottól függetlenül szellemi hanyatlás indul be. Lassan fel kell készülni a búcsúzásra, el kell engedni mindent, amihez ragaszkodunk.

Másodszor a 3. ház 84.-90. születésnapig. Változások, gondolatok, helyreállítás
Kardinális zóna 84.-87. születésnapig Ötletek születése
Hihetetlenül nyitott tud lenni az ilyen korú ember az új ötletek iránt. Még arra is képesek, hogy valami újat megtanuljanak.
Szilárd zóna 87.-88. születésnapig Identitás krízis
Az érdeklődés még fennáll, de már csak a régmúltra emlékezik. Erősen csökken a megkülönböztető képesség és az időérzék.
Változó zóna 88.-90. születésnapig
Az én és a többiek képe egyre jobban összemosódik. Nehéz megkülönböztetnie, hogy egy dolog vele vagy mással esett-e meg. A napi dolgokban erősen nő a feledékenység. Ugyan akkor néhányan (ez nem tipikus) hirtelen nagy felismerések kel és bölcsességgel lepik meg környezetüket.
http://www.astro-line.hu/html/body/archivum/int_astro11.htm

Nincsenek megjegyzések: