Az egyéni fejlődés a horoszkópban


I.rész
Az élet minden pillanatában folyamatosan fejlődünk. Minden életkornak, életévekre is lebontva saját, egyéni tematikája van. A horoszkóp ismerete nélkül is felismerhetjük ezt, de ha a horoszkópot , annak szimbólumait értelmezni tudjuk, akkor sok másra is fény derül.
Képzeljük el, hogy egy láthatatlan mutató jár körbe a horoszkópunk körén az AC-től az óramutató járásával ellentétes irányban.

Haladása közben érinti a házakat (életterületek), azon belül az három energiazónát (kardinális, szilárd és változó). A ház elején (az adott életterületnek megfelelő témakörben) aktívak, passzívak vagy elégedetlenek vagyunk. A változó zóna kezdete a házban a talppont, ahol egy krízis időszak kezdődik, amelyből körülbelül két év alatt lábalhatunk ki, akkor, amikor elértük a következő házcsúcsot, vagy legalább is nagyon közel vagyunk hozzá.

Az első krízis tehát az 1.ház talppontját 3,5-4 éves kor körül érjük el, ez az Én-krízise, azaz a dackorszak kezdete. Ha azt akarjuk tudni, mely életéveinkben kezdődik újabb krízis, mindig újabb 6 évet kell hozzászámolnunk, tehát 10 éves korban, majd 16 éves korban és így tovább.
Az egyes életszakaszokban (6 éves ciklusokban) egy-egy ház a személyiség, a szocializálódás, a kapcsolatok és a belső orientáció (a lélek) fejlődésének szakaszait éljük meg.

A személyiség, a szocializálódás, a kapcsolatok és a lélek fejlődésének 3-3 háza, azaz életterülete van. A második és harmadik életterület egy témán belül magában hordozza az első téma szerinti ház tapasztalatait, sokszor traumáit. Amikor tehát azt vizsgáljuk, valaki miért féltékeny felnőtt korában, akkor vissza kell nyúlni a 2.házhoz, a szociális fejlődés első szakaszához, ahol az enyém-tied, a birtoklás és veszteségek a fő téma.

A személyiség fejlődésének szakaszai
1. ház a habitus, a testi felépítettség, a céltudat, az önösség fejlődése=testi fejlődés
5.ház a cselekvés módja, a fellépés, az offenzív kapcsolatfelvétel, az erotika=érzelmi fejlődés
9. ház gondolkodásmód, életfelfogás, igazságérzet, hit, világnézet=szellemi fejlődés

A szociális fejlődés szakaszai
2.ház birtoklás, tehetség, energia háztartás, életerő, birtokhoz való viszony, enyém-tiedkérdések
6.ház egzisztencia, egzisztenciaharc, munkamódszer, teljesítő képesség, pszichoszomatikusfolyamatok
10.ház hivatás, társadalmi helyzet, önmegvalósítás, karrier, célok, önállóság

A külső kapcsolatok fejlődési szakaszai
3. ház alkalmazkodás, természetes kapcsolatok, szomszédság, testvérek, kollektív gondolkodás, trend
7.ház jogi kötöttségek, partnerség, odaadás
11.ház választott közösségek, szabadon választott kapcsolatok, barátság, moralitás

A belső orientáció fejlődési szakaszai
4. ház származás, család, otthon, kollektívhez való tartozás
8.ház másokkal szembeni kötelezettségek, veszteségek, transzformáció
12.ház befelé fordulás, magány, elszigeteltség, lelki munka

A horoszkópban a mutató a házban való haladásán kívül átmegy egyik jegyből a másikba.
A nagyobb terjedelmű házak akár 3 jegyet is érinthetnek. A ház csúcsának jegye (hacsak nem 2 fokkal egy másik jegy határán van a házcsúcs) az alap beállítottságot mutatja az életterülettel kapcsolatban.
Ez az alap beállítottság mindenkor változik, amikor a házon belül egy másik jegybe lép az óra, vagyis az ember halad az életkorban.
Az óra haladása közben minden bolygó (szimbólumának megfelelő energia) egy bizonyos ponton - mindig együttállásban vagy oppozícióban) arra késztet bennünket, hogy tudatosan éljük meg az adott energiát. Ezek a bolygók cikluskezdései.
Előfordul, hogy ezek a feladatok túl korán érkeznek az életkorhoz képest, ha a bolygók az 1. és 2. illetve a 7. és 8. házakban állnak. Különösen az 1.- 7. tengelyen álló bolygók ezért a kisgyermek számára nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető megéléseket hoznak, amelyekből könnyen traumatikus élmény keletkezik, amely csaknem mindig a tudattalanban kíséri a szülöttet egész életén át, amíg azt tudatába nem képes hozni és fel nem tudja dolgozni.
Nem hiába mondják, hogy az első hat életévben alakul ki az ember alaptermészete.
A bolygó ciklusának kezdete tehát nagyon lényeges a szülött egyéni fejlődése szempontjából.
Minden további (nem pontosan 6 évenkénti, mert a házak nem azonos nagyságúak) újabb "találkozás" a bolygóval egy újabb feladat, de most már egy másik életterületen. Ilyenkor korrekcióra van lehetőség.
Példa: Szaturnusz cikluskezdés az 1.házban az anyával, a félelmekkel és gátlásokkal, nehézségekkel és problémákkal jelentkezhet az egyén személyiségi fejlődésében.
A 2.házban a Szaturnusz a birtoklással, veszteségekkel lehet összefüggésben, de ugyanakkor óvatosságra, visszafogottságra is nevel a saját értékekkel összefüggésben.
A 3.házban a nem szabadon választott kapcsolatokban lép újra színpadra Szaturnusz.

Természetesen mindenkor egyéni választási lehetőség van Szaturnusz megélésének szintjére. Az alapszint=fizikai, mindig probléma, nehézség, félelem és gátlás. A következő szint=érzelmi szint, amely szorongást, komplexusokat, esetleg pszichoszomatikus betegségeket okoz. A legjobb megélési szint a szellemi Szaturnusz, amikor is a szülött erősödik, több felelőséget vállal, biztonságot tud teremteni, javul a memóriája és teherbíró képessége, céltudatosan és türelmesen halad tervei megvalósításában.
http://www.astro-line.hu/html/body/archivum/int_astro10.htm

Nincsenek megjegyzések: