Hervay Tamás: Teremtés

Mivel, ha jó házat akarunk építeni, jó alapokat kell raknunk, ez esetben is vissza kell nyúlnunk a kezdetekig, a teremtésig.
Kezdetben volt a megnyilvánulatlan végtelen. Ezt az állapotot leginkább úgy képzelhetjük el, mintha a Teremtő alvó állapotban lenne. Onnan tudható, hogy van ilyen állapota, hogy megnyilvánult, de megnyilvánulni, csak egy megnyilvánulatlan állapothoz képest lehet!
A megnyilvánulás azonban kétarcúvá (két dimenziójúvá) teszi őt, így megjelenik az Atya és Fiú kettőse. Ez az állapot azonban kiegyensúlyozott a megnyilvánulás szempontjából. (Ha a megnyilvánulatlant is beszámítanánk, már három arculat lenne, az azonban más dimenzió, így nem lehet egyszerre tárgyalni ebből a szempontból!)
Látható, hogy meg is kell jelennie a harmadik arc/ulat/nak (dimenziónak) hogy a teremtés folyamata elinduljon. Így kettejük által megjelenik a Szentszellem. Így egy a három, s mégis hierarchia (szent sorrend) van közöttük. Az atyai rész a lelkiségi oldal (önfeláldozás és szeretettel tartás, az anyai jellegű működés), a fiúi a testiségi ("minden általa lett"), a szentszellemi a szellemiségi (elvezet majd minden tudásra, "nyelveken szólást" ad... stb. ). Természetesen itt csak a működésük szerinti meghatározottságról van szó! (Mi sem a lábunkkal látunk, nem a fülünkkel beszélünk, pedig mindezek részeink, sőt egyes szélsőséges esetben képesek más funkciót is ellátni, ám minden résznek saját funkciója van, amiben ő tökéletes, másban azonban a többi rész működésére van utalva, így minden rész egyszerre vezető és beosztott is egyben, ahogy a régi magyar közösség minden szinten működött! Mind a család, mind a nemzetség, mind a falu, vagy pásztorközösség, mind a nemzet szintjén. )

Megnyilvánult tehát a Teremtő, és mert Isten maga a Szeretet, és mert nem narcisztikus, nem önmagát szereti, létre kell, hogy hozza szeretete tárgyát. Azonban, minthogy minden benne foglaltatik és mindenható, benne van a sötétség magvalósításának a lehetősége is. Ezt ki kell zárnia magából, ha tökéleteset és jót akar alkotni, mert az csak a tökéletes világosság állapotában lehetséges. Így létre jön a külső sötétség, ami a megnyilvánulatlanon belül, ám a megnyilvánulton kívül lesz. ábra 1. A külső sötétség fogalom elvi vázlata (saját elképzelés szerinti)
És ekkor, azért, hogy megteremthesse szeretteit, megtörténik az első önfeláldozás!
A teremtett Szellemeknek, kiknek testi arculata az anyagi világ kódrendszere, saját magából való Lélekfénymagokat ad. Így lesznek azok Élő lélekké, ahogy beléjük "leheli" az életnek "leheletét", az isteni szeretetfényt.

Eleink komolyan vették a "természeti" jeleket, ezek az Isteni működést mutatták fel nekik. Ilyen jelről beszél a Biblia is: "És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
És legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat. "
Megteremtődének ekkor a bolygók is! Népünk bujdosó-csillagnak mondja őket. Neveik szerint: a Vénusz az Esthajnalcsillag, a Mars a Vérszemű-csillag, a Merkúr a Szaporacsillag, a Szaturnusz a Székelyek csillaga, a Jupiter a Magyarok csillaga. Ha a CSiLLaG CSiLLoG összefüggést észreveszem, megértem, hogy miért csillag a bolygó is. "És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre.
És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a setétségtől. "
És mert a keleti mágusok is a csillagok vezetésével találták meg a megszületett messiást, nekünk sem szabadna feledni az égi tájékozódást, mert az mindig mutatja, mire is kell számítanunk, milyen erők, energiák működnek éppen.
http://hmult21.275mb.com/cikkek/astral.htm#r002

Nincsenek megjegyzések: