Paksi Zoltán: A Holló csillagkép titkai


A régiek tudták, hogy minden tudás a csillagos égre van írva. Az asztrológusok, táltosok, főpapok, de a pásztor emberek is ismerték a csillagok járását, értették az égbolt kívülre és belülre irányuló üzenetét. Szent királyaink is az égre, a csillagokba néztek jelentős döntések meghozatalakor. Ennek tudatában kezd érthetővé válni, hogy a Holló miért játszott kulcsfontosságú szerepet 250 esztendőn át.

Az 1246-ban alapított Pálos rend címerállata is a holló, és Mátyás király jelképrendszerében is jelentős szerepet kap. Mit árulnak el a Hollóról a régi mítoszok és legendák? Ő jelképezi a jóslást, a gyógyítást, de felügyeli az időt és a Nap jelképes madaraként a beavatás egyik stációját is. Az isteni terv eszközeként szintén gyakran megjelenik. Például a Tudás fáján ül az Édenkertben, de Szent Benedeknek is ő visz táplálékot.
Érdekes, hogy Szent Benedek napján, március 21-én ünnepeljük a Fény győzelmét, hiszen ekkor van a tavaszi napforduló. Talán nem véletlen, hogy az éjszakai égbolton ekkor delel a Holló csillagkép.

No, de tekintsünk végre az égre, és az itt látható csillagtérkép segítségével olvassuk el a Holló csillagjainak üzenetét!
A hét csillag alkotta Holló, akárcsak a Korona csillagképek, a teremtés hetességét idézik. Erre a teremtői energiára igen nagy szüksége volt a tatárjárás után IV. Béla királyunknak és természetesen a Pálos rend alapítójának, Özsébnek is. A Holló szomszédságában látható a Serleg csillagkép. A mítosz szerint, a Holló, ebben a Serlegben vitte el az Örök Élet Vizét Apollónak, a napistennek. Tehát a Hollóhoz kapcsolódik a táplálás, téren és időn túlmutató szintje! Itt a táplálék már rég nem a földi túlélést szolgálja, az étel és az ital most már maga a Fény. Ezért ábrázolják a Hollót úgy, hogy a csőrében drágakő, gyűrű, vagy egy csepp víz van.
A Holló felett a Szűz csillagkép látható. Itt jelenik meg az aratás, most természetesen a fény learatásának a lehetősége és ideje. A karmikus körforgásból való egyik kilépés idejét is képviseli a Szűz, hiszen vele szemben, az ég túloldalán már a Megváltót szimbolizáló Halak egészíti, teljesíti ki a fény avatásának a minőségét. Az aratást a rend rakásával fejezzük be, így várjuk az új időt, és engedjük el a múltat. A múltból csak a fényt visszük tovább! Erre utal a csepp víz, amit a holló hoz el számunkra.
Az Északi Vizikígyó (Hydra) csillagkép látható a Holló alatt. Az igazság Mérlegétől indul és a Rák szenthármasságot jelképező csillagainál bukkan fel a feje. A Hydra szimbolizálja a múltba figyelést, de itt a lelkiismeret szempontjából. Az ősök szereteterejét, szeretetfényét, mennyire sikerült, mennyire sikerül most (!) tovább vinnem? A kérdés fontosságára világít rá, hogy a Hydra az Istenek Útjával, a Lelkek Útjával, a Hadak Útjával, azaz a Tejúttal párhuzamosan úszik. Lelkiismeret, fényaratás, táplálás.
Ezek azok a kulcsszavak, melyek a Holló égi környezetéből kiolvashatóak.
A belső, misztikus ébredés szimbolikus pontja az égen az őszi napforduló pontja. A Pálosok és még Mátyás király idejében is ez a pont a Holló csillagjaival állt együtt! Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a Holló csillagkép 90 ívfok távolságra van a Tejúttól. A 90 fok a titkos asztrológiában a racionalizálás fényszöge. Tehát, a Holló szimbólumán át lehetett a Tejút teremtő, éltető, szeretetenergiáit leracionalizálni, kézzelfoghatóvá tenni az emberek számára. Magyarország Európát is emelő szerepe talán így még érthetőbbé válik a csillagok fényére nyitott szívű emberek előtt.
Az asztrológusok a Hollót az égi egyenlítő (Equator) csillagképeihez sorolják. A Felső és az Alsó világok közötti egyensúly megteremtésének egyik kozmikus lehetősége, a Fényt a csőrében elhozó Holló.

Nincsenek megjegyzések: