Az elemek titka


"Az, ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van" Hermész Triszmegisztosz

Oly sokszor találkoztunk már ezzel a bölcs mondattal, ami nem más, mint a legnagyobb titok és a hermetikus világszemlélet alapja. Az ember az Isten képmása, minden, ami az Univerzumban megtalálhatunk nagyban, visszatükröződik az emberben kicsiben.
A makro- és mikrokozmoszban minden alkotás az elemek hatásával jött létre. A világmindenség egy óraműhöz hasonló, egymásba kapaszkodó, egymástól függő forgáskerekekkel.
A legrégebbi keleti írások az elemeket Tattváknak nevezik.

Az egészség hermetikus szempontból nézve, a testben dolgozó erők tökéletes harmóniája, az elemek tulajdonságainak tökéletes egyensúlya. Mind testi, lelki és szellemi vonatkozásokban a tattvák összhangja, meghatározó szerepet játszik, és alapja a felemelkedésnek.

Az uralkodó elem szerint megkülönböztethetjük a kolerikus temperamentumot amely a TŰZ tulajdonsága, a szangvinikus a LEVEGŐ, a melankolikus a VÍZ és flegmatikus a FÖLD.

Mind a négy elem, amely az ember temperamentumát határozzák meg, aktív formában jó, passzív formában rossz tulajdonságokkal ruház fel. Az ember Isten képmására lett teremtve, testből, lélekből és szellemből áll. A test és lélek, csak mint szellem burka vagy ruhája teljesítenek szolgálatot, tehát mulandók és csak a szellem a halhatatlan rész, az Isten képmása.
A legmagasabb Őselvből az AKASHA-ból, minden lét ősforrásából jött létre a szellem, a szellemi ÉN a négy különleges elemtulajdonsággal, melyet az Isten képmására lett teremtve a halhatatlan szellem.
A TŰZ elv, az impulzív rész az akarat.
A LEVEGŐ elv az értelemben, az intellektusban mutatkozik meg, a VÍZ az érzelmekben, a FÖLD elve pedig mindhárom elv egyesítője az ÉN- tudatban jut érvénybe.

A szellem minden más tulajdonsága rendelkezik ezzel a négy őselvvel, mint alappal.
Az ötödik tehát az ÉTHER elv (AKASHA) jellemző része a legmagasabb aspektusban, a hitben, illetve a legalacsonyabb az önfenntartási ösztönben mutatkozik meg.

Mind a négy elem a polaritás-analógia, az elem-törvények sok pozitív és negatív aspektusával rendelkezik még. Valamennyi együtt képezi az "Én"-t vagy a szellemet. Az erő a szenvedély és hatalom a TŰZ elv, emlékező tehetség, megkülönböztető és ítélőképesség a LEVEGŐ elv, lelkiismeret, megérzés a VÍZ-, míg az önzés, önfenntartó ösztön a FÖLD elvhez tartozik (A szellem valamennyi minőségét hosszú lenne most felsorolni.) AKASHA a mindenek létrejöttének oka az ősforrás elve a feltétel nélküli határtalan szeretet, az ok szféra, a minden mindenben alapelv.
Amennyiben megtanuljuk az elemeket uralni mind az egészségi, mind a lelki, szellemi vonatkozásokban megváltoztathatjuk a nem túl előnyös tulajdonságainkat. Az elemek ismerete és uralása az igazi mágia alapja.

Az állatövi jegyeket is az elemek szerint osztják fel:
Tűz: Oroszlán, Nyilas, Kos
Levegő: Ikrek, Mérleg, Vízöntő
Víz: Halak, Skorpió, Rák
Föld: Szűz, Bak, Bika

Az egyik legrégebbi ránk maradt beavató eszközBEN, a tarot kártyában is fellelhetjük ezt a vonatkozást, az első lap az elemeket ismerő és uraló mágust ábrázolja. A kard a TŰZ, a pálca a LEVEGŐ, a kehely a VÍZ, az érem pedig a FÖLD elemet szimbolizálja. A leghatalmasabb felfogható lény az Isteneszme is besorolható az elemekkel analogikus szemléletmódba. A TŰZ elvhez a mindenhatóság és mindenható erő. A LEVEGŐ elvhez a bölcsesség, tisztaság és világosság, melynek aspektusából az általános törvényszerűség alakult ki. A VÍZ őselve a szeretet és az örök élet. A FÖLD elvének pedig a mindenütt jelenvalóság, halhatatlanság, vagyis az örökkévalóság. Az univerzum törvényei az elemek titkaira épülnek.

www.feherpegazus.hu

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

A NIMRÓD ÍRÁSOS TÖRTÉNELEMBŐL származó szobrokat találtak "Ukrajnában"...

h i r d e t é s

Tíz őskori kőszoborra bukkantak archeológusok a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megye területén, az Elő-Kárpátokban. A Sznyidavka nevű falu határában talált faragott kőszobrok korát az ivano-frankivszki Vaszil Sztefanik Kárpát-melléki Nemzeti Egyetem archeológusai öt-hatezer évre teszik. Az "ukrán Stonehenge" néven emlegetett lelet legértékesebbnek tartott, 14 méteres darabja terhes nőt ábrázol.

Terhes a málhás szamár.
A meglelt ÉDESANYA meg nem más mint a termékenység ISTENASSZONYA...-SZEMÉLYESEN!
Mondjuk ezt már hiába MAGYAR RÁZNÁM az eltévelyedetteknek, akik csak az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek vetnek keresztet - kihagyva belőle az ANYÁT, aki még ebben a buzeráns világban is az ÉLET hordozója!

Ha tetszik, ha nem!...:))

Babóca írta...

Teljesen egyetértek veled.
Csak éppen nem értem, hogy miért ehhez a beíráshoz fűzted a megjegyzésedet?