Miért vagyunk megint gazdasági világválságban? 1.

Az úgynevezett 'demokrácia' illúzió; nem a nép akaratát jelképezi, hanem a bankárok irányítását. Egyszer Benjamin Disraeli, a zsidó miniszterelnök és Lionel Rothschild kegyence, a valóságot könyvének, a Coningsbynek pár sorában kimondta: "A világot egész más személyek uralják, akiket azok képzelnek el, akik nem látnak a színfalak mögé." "A kormányok nem kormányoznak; csak irányítják a kormány gépezetét, míg őket a rejtett kéz irányítja."

A legtartósabb gyűlölet A városközti kutatók nemzsidó-ellenesség-vizsgálata

A kiadó előszava

Nem túl dicséretes közhely manapság, hogy ma a keresztény nyugat materialista társadalomban él. De ez mindig így volt?
Valahol fény derülhet erre is, ha csak tudjuk, hogy hol nézzünk utána.
Kétségtelenül jó kiindulási pont a Biblia, ahol például az Újtestamentumban megtaláljuk Szent Máté intését a 6. fejezetben, a 24. evangéliumában: "Nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és Mammonnak", azaz a világiságnak, a javaknak és a kapzsiságnak. Ez a hat intő szó egyszerre sugall keresztény józanságot és értelmet. Arra is kellene gondolnunk, hogy maga Krisztus dobta ki haragosan az alkuszokat a templomból.
Magukra és kissé sajátságos elveikre hagyva a britek a múltban ösztönösen elkerülték a nagy gazdagságot, előnyben részesítve az egyszerűbb ízlést, az időtöltést és tulajdont, szabadon az erőteljes gazdasági kuszaságba való bonyolódástól, amely annyira kihasznál bennünket a 21. század küszöbén.
Tehát hol van a baj? Hogy kezdhetjük el, hogy helyére rakjuk a pénzt az élet 'napi általános feladatai' közepette, anélkül, hogy magunkat a kielégíthetetlen kölcsönzés rabjaivá tegyük, amely örökségünkként még szerencsétlen gyermekeinket is nyomorúságba dönti?
Próbáljuk meg alaposan szemügyre venni, hogy mit mond ez a könyvecske az előttünk tornyosuló problémákról? Bölcs dolog, ahogy önök is látni fogják, mert "mammont szolgálni" csak nagyon kis hasznot hoz. "Istent szolgálni" másfelől, hamarosan arra emlékeztethetne bennünket, hogy a 'hatalom felelősség nélkül', melyet azok, akik ma manipulálják mindennapi életünket, naponta bemutatnak, nem helyettesítheti az Istennel szemben becsületes életet.
Jane Birdwood, Londonban, 1991 júliusában.

A bankcsalás

Elgondolkozott-e valaha azon, hogy honnan szerzik a bankok pénzüket? Ha hitelt adnak Önnek vagy megengedik folyószámlájáról többet költsön, mint amennyi pénz azon van, honnan jön az ehhez szükséges pénz? Frederick Soddy, volt Oxfordi egyetemi professzor véleménye szerint, a bankok: "Olyan intézmények, melyek úgy tesznek, mintha pénzt kölcsönöznének, valójában nem kölcsönzik, hanem előállítják azt, és ha visszafizetik nekik, akkor megsemmisítik azt, és ilyen módon fizikailag lehetetlen csodát visznek végbe, nemcsak kapnak valami semmiért, hanem állandó jövedelmük van ebből. "
Ezek szerint a bankok semmiből állítanak elő pénzt, és önnek, vevőjüknek több mint 10% kamat ellenében kölcsönzik azt ki. És ha nem fizeti vissza időben baja lesz belőle. A bankok csaló módon azt a benyomást keltik, hogy csak vevőik folyószámlájának intézői, hogy ezekre a folyószámlákra adnak kölcsönöket és nyereségük csak a kamatok különbsége, melyet ők számolnak fel hiteleikért és melyet ők adnak kamatként a takarékoskodóknak.
Az igazság az, hogy egyetlen bank sem kölcsönöz ki egyetlen fillért sem a takarékoskodók pénzéből. Minden bank teljesen új pénzt kölcsönöz ki hitelvevőinek vagy a folyószámlájukon túl költekezőknek, amely hozzáadódik a közösségben körbe forgó pénzhez. Valójában ez egy szám, melyet a bank könyveiben vagy számítógépében a pénzmennyiséghez hozzáadnak és valójában új pénz előállítását jelenti semmiből.
Ha egy folyószámla tulajdonos csekket állít ki és a csekk egy másik folyószámlán íródik jóvá ugyanannál vagy egy másik banknál, a jóváírt pénz valójában megnöveli a körben forgó pénz mennyiségét. Így a bankhitelek 'betéteket' hoznak létre, melyek nem a kölcsönadott pénz forrásai, hanem ellenkezőleg, ezek a kölcsönök jövedelme. A bankok gyakorlatilag korlátozatlan mennyiségű hitel alkotására képesek. De általában a józan banki gyakorlat a hitel mennyiségét annak a készpénznek vagy értékmennyiségnek a tízszeresére határolja be, amely a bank tulajdonában van.
Ha arról van szó, hogy egy bizonyos bankban ennyi millió betét van, akkor hibásan azt hiszik, hogy ennyi pénzt tud kikölcsönözni. Ez teljes csalás. Ezek a betétek egyáltalán nem készpénzből állnak- ezek nem mások, mint egy hatalmas hitel-szuperszerkezet.
A korai harmincas években a nagy gazdasági válságot szándékosan provokálták ki a hitel (túljegyzés, kölcsönök) korlátozásával és ezzel a népeket munkanélküliségbe és csődbe sodorták. Ez a tervezett válság nem járt együtt áruhiánnyal, az üzletek tele voltak, de a bankok leállították a pénzforgalmat.
Kormányok, bizottságok, üzletek és az ipar a bankok rabjai. Mivel a bankok a pénz egyetlen forrása, a társadalomnak a bankoktól kell kölcsönöznie azt a pénzt, melyet a már kölcsönvett pénz kamataként kell hogy fizessen. Ilyen rendszer mellett mind mélyebben süllyedünk bele az adósságba. A nyilvános vállalkozások adósságai állandó adósságok - ezeket ritkán fizetik ki teljesen. Az adósság adósságot szül, a kamat kamatot és ez a végtelenségig így megy.
1865 június 25-én a Rothschild fivérek levelet küldtek Ikleheimer, Morton and Vandergould uraknak New Yorkba a Wall Street 3-ba, melyben a következő szakasz foglalkozott azzal a rendszerrel, mellyel a bankok monopolizálják a nemzet pénzének előállítását, irányítását és szétosztását semmiből és hatalmas kamatokat szednek a kölcsönzésért: "Azok a kevesek, akik értik a rendszert ... vagy annyira érdekelve van a nyereség megszerzésében, vagy annyira függ annak jóindulatától, hogy attól az osztálytól nem várható ellenvélemény, míg másfelől az emberek nagy tömege szellemileg képtelen fölfogni azokat a hatalmas előnyöket, melyet a töke a rendszerből nyer, és panaszkodás nélkül viseli annak terheit, és talán nem is gyanítja, hogy a rendszer ellenséges irányában.
Mi vagyunk a balekok, akik viseljük ezt a terhet.

A bankcsalás: hogy működik

Bármelyik szótár definíciója szerint, a bank minden igazgatója - ha nem minden kirendeltség vezetője - bűnös abban, hogy szándékosan becsapja és félrevezeti egyéni vevőit és a brit népet teljes egészében. A csalás és félrevezetés nagyon egyszerű: A bank könyvelésében egy bejegyzést csinál (ez manapság számítógép fájl). Ez egy bizonyos 'pénzösszeget hív életre'. Ezt a 'pénzösszeget' kikölcsönzik a vevőnek - általában kölcsön formájában folyószámláján, melyet ő elkölt, általában csekkek útján. A kölcsönért egy valódi érték kell, hogy kezeskedjen, mint egy ház, és vissza kell azt fizetni - 'tőkében és tényleges értékpapírok formájában, azaz olyan pénzzel, amelyért meg kell dolgozni, tehát ennek valóságos értéke van. Ezután egy másik tollvonással (vagy billentyűk lenyomása útján) az eredetileg előállított 'tőke' megszűnik létezni. Ez tényleg csodás trükk!
Sok ember azt hiszi, hogy a bankok csak saját tőkéjüket kölcsönzik ki és azt a készpénzt, melyeket ügyfeleik tárolnak folyószámláikon. Ezt csak a kölcsönvevők hiszik, és a társadalom olyan tagjai, akikkel a bank kereskedik - úgy képzelik, hogy a bankcsekkek és a nemzet papír és fémpénze valódi pénz, és ez a valódi gazdagság működteti az egész rendszert.
A bankcsalás: hogy találták föl
A bankárok akkor fedezték föl, hogy hogyan tudják az emberi hitelképességet kizsákmányolni, amikor ők voltak a középkor aranyművesei. Nekik erős pincéik voltak, ahol anyagaikat raktározták. Csak gazdagok bérelnek helyet az aranyműves pincéjében azért, hogy ott tárolják értékeiket. Az aranyművesek a biztonságosan tárolandó aranyért és értéktárgyakért írott nyugtákat adnak. Ezeket a tárgyakat megfelelő áron eladásra ajánlották föl. Az aranyművesek észrevették, hogy arany vagy ezüstérmék helyett papírnyugták formájában tudnak kölcsönöket adni.
Kezdetben csak annyit kölcsönöztek ki, amennyi megfelelt annak az értéknek, amit valóban raktárukban tároltak. Idővel, mikor észrevették, hogy nagyon ritkán, vagy soha nem fordul elő, hogy minden ügyfelük egyszerre veszi ki értékeit a raktárból, elkezdtek 'papír' kölcsönöket adni, melyek összege messze túlszárnyalta betéteik összegének értékét. Így kezdődött el a nagy csalás, mely minden bankárt rendkívül gazdaggá és hatalmassá tett.
Ez a gazdagság és hatalom ebből érezhető, hogy mielőtt 1290-ben kiutasították a zsidókat Angliából, a zsidó bankárok egy shilling adósság esetén heti két pennyt követeltek adósaiktól (egy shilling 12 penny, egy font 20 shilling, emlékszik rá?). Csak egy év után a kamatok miatt a kölcsönzőnek 8 shillingje és nyolc pennyje volt csak a kamatokból, és az eredeti egy shilling 'tőkéje'. Kamatos kamat esetén az év végén a kölcsönzőnek megdöbbentő száztizenegy fontja, öt shillingje volt és az eredeti shillingje is megvolt!
1991 elején a BBC 2 műsora nagyon röviden utalt erre 'dokumentumfilmjében', mely a középkorban a zsidók 'üldözéséről' szólt Angliában. A program teljesen figyelmen kívül hagyta az ilyen uzsora szörnyű társadalmi következményeit, és csak azt jegyezte meg, hogy ezek 'szokásos' kamatok voltak! Ez a tény mutatja, hogy ki 'üldözött' kit akkoriban - és manapság! mellékesen érdemes megjegyezni, hogy az a zsidó film és a zsidó média szeret az olasz / szicíliai maffia 'hitelcápáiról' filmeket mutogatni, akik tevékenységét helyesen mutatják be a kábítószer-kereskedelemben és a prostitúcióban. Mikor látott ön utoljára filmet a zsidó pénzkölcsönzőkről - akár a középkorban -, akik tevékenységét így írják le? Ha bármelyik korban zsidó pénzkölcsönzőket ábrázolnak, a filmekben ezek önfeláldozó jótékonykodó jótevőknek mutatják be, akik 'fölvilágosult' politikai célokra vagy művészetek támogatására áldoznak nagy összegeket. De az a személy, aki a maffia 'bankműködését' megerősítette, és így hozta létre a nemzetközi bűnöző szervezetet, melyet a 'Cosa Nostra'-ként ismernek, az a cionista zsidó Meyer Lansky volt. Ezt a bűnbirodalmat helyesebben "Kóser Nostrának" kellene hívni!
A középkorban a zsidó bankárok Angliában és Európában úgy tudták uzsorájukat a lakosságra kényszeríteni, hogy a helyi királyt csalásuk részévé tették. A király katonái és törvényszékei általában védték a zsidókat és ítéleteik a hitel nem fizetői ellen szóltak. (Valójában ez nagyon hasonlít ahhoz, ahogy ma működik a csalás a hataloméhes politikusokkal, akik a zsidók támogatására éheznek, és arra vágynak, hogy mind a négy csülküket és pofájukat is a bankár pénzes vályújába rakhassák!)
Az angol nép szerencséjére a régi időkben I. Edward király alakjában becsületes királya volt. Úgy nevezték, hogy "a jó Edward király" és a "törvényhozó". Ellenezte az uzsorát józan erkölcsi okokból, nem hagyta, hogy a zsidók megvesztegessék, törvényeket hozott, melyek megtiltották ezeknek az uzsorát, és amikor ezek állandóan kihúzták magukat a törvény teljesítése alól, kenyértörésre került a sor. 1290-ben kiutasította őket az országból a "zsidótörvénnyel". (Ezzel a nagy felszabadító aktussal még foglalkozni fogunk egy későbbi fejezetben.)
Mint saját kárunkból tudjuk, a királygyilkos diktátor és köznépi uralkodó, Cromwell Oliver újra megengedte letelepedésüket, és 1694 után újra teljes erővel folytatták csalásaikat az 'angliai' bank, Bank 'of England' megalkotásával.

Az angliai bank /Bank of England/ és a nemzeti adósság,

1694-ben ZSIDÓK hozták létre az 'angliai' bankot - a zsidók és a modern kapitalizmus. A Bank of England nem angol eredetű és nem a kormány alapította, hanem magánintézetek.
Azon a napon a kormány föladta szuverén előjogát a nemzet pénzének kiadására és ellenőrzésére és azt magán finanszírozók kezébe tette. Attól a naptól kezdve máig az egymást követő brit kormányok a bankároktól kölcsönöztek pénzt arra, hogy a nemzet ügyeit intézzék és háborúit vívják - olyan pénzzel, melyet a bankárok semmiből hoznak létre.
Minden nem kifizetett 'kölcsön' növelte a nemzeti adósságot. A jövedelmi adó és más adókat nemcsak azért fizetik, hogy ezek fedezzék a kormány jelenlegi és tervezett kiadásait - ezeket főként az új kölcsönök fedezik - de nagyrészben arra, hogy ezzel fizessék ki a nemzeti adósságot, mely a századok során fölhalmozódott. Így az egész ország és annak népe a bankok markában van, és ennélfogva az igazi hatalom nem a parlamentben van, hanem a megabankároknál, akik a nemzet pénzét adják ki és annak értékét és szétosztását irányítják.
A Bank of England 1946-os államosítása lehetőséget adott ennek a helyzetnek a visszafordítására. De nem használták ki a lehetőséget, így a társasjáték folytatódik, de kissé más eszközökkel. A brit nép századokon át gürcölt, dolgozott, halt éhen és koldult; nem, mert túl kevés lett volna az élelem, az áruk vagy a szolgáltatások, hanem mert a bankok visszatartották a váltás eszközeit. A gazdagság közepén szegénységet hoztak létre.
A kormány kincstári jegyeket kínál (A nemzeti IOU-kat) a bankoknak a pénz fejében a nemzet kiadásainak fedezésére. Így a nemzet javait rendszeresen a bankoknak adták zálogba, és a népet még erőteljesebben az adósságok és adók rabságába hajtották.
Minden kormány és elöljáróság, a városi is, és minden közhasznú vállalat el van adósodva, és hogy megszerezzék növekvő kamataikat, a következő három dolog egyikét kell tenniük:
1. Állandóan emelni a szolgáltatások árát, melyeket nyújtanak, azaz növelni a kormány adóit, a helyi adókat, a díjakat, stb. 2. Új jövedelmi forrásokat kell föltárniuk, pl. eladni a közvagyont mint telkeket, és az állami termelést 'privatizálni'. 3. Több kölcsönt venni föl a bankoktól.
Mint saját kárunkon megtanultuk, mindhármat teszik, és az árak, adók és kamatok spirálisa állandóan fölfelé halad. Reginald McKenna, a királyi kincstár egy volt kancellárja és a Midland Bank elnöke 1920-ban a bank részvényeseinek gyűlésén igazolta, hogy a bankárok irányítják a kormányt és annak politikáját: "A bankok tudnak pénzt előállítani, és meg is teszik azt. A létező pénz mennyiségét csak a bankok tevékenysége változtatja, amikor növelik vagy csökkentik a betéteket és a bank vásárlásait. És azok, akik a nemzet hitelét irányítják, igazgatják a kormány politikáját is tartják kezükben a nép sorsát."
George Knupffer könyvében a "Harc a világhatalomért" -ban bemutatja, hogy a Bank of England alapítója (1694-ben), William Patterson nyilvánosa megállapította: "A banknak van haszna minden pénzből, melyet a semmiből alkot." Knupffer elmagyarázta, hogy hogyan adtak ki és nyomtattak a bankárok bankjegyeket, melyek legnagyobb része 'könyvelési' pénz volt, melyet csekken kaptak. (Manapság a fizetések 90%-a csekkel történik). Továbbmenve ezt állította: "A Bank of England .. volt az első fizetési intézmény, amely jogosult volt arra, hogy államilag engedélyezett papírpénzt adjon ki, és emiatt maga a kormány is adósává vált. Így az állam nemcsak lemondott a pénzkiadás monopóliumáról, de abba is beleegyezett, hogy a magánosok által előállított pénzt kölcsönvegye a bankároktól. ... Nemcsak amit csinált, de a név is előre megfontolt csalás volt [azt "Zsidók bankjának" kellett volna nevezni] hogy elfedje a gaztett lényegét. Semmiből pénzt állítani elő, ezen értékes javakat és szolgáltatásokat vásárolni ellenérték nélkül, ez csalás és rablás, és ezt csak rosszabbították a körülmények, hogy a pénzt kamatra adták kölcsön. ... Ennek következménye az, hogy azok, akiknek hatalmuk van arra, hogy semmiből pénzt 'állítsanak elő', ezeknek teljes a hatalma minden állam, párt, vállalat, rádió, sajtó, egyének és minden más fölött. Ennélfogva a parlament hatalma csak látszólagos. ... A parlament hatalma általában, és különösen a pénzt tekintve nemlétező dolog, és a tényleges uralkodók azok a magán iparosok, akik a pénzt adják ki és meghatározzák annak értékét és elosztását."

Az US Szövetségi tartalék /Federal Reserve/ hasonló csalás

Hasonló csalás, mint ami a Bank 'of England' alapításakor történt, volt az Amerikai Egyesült Államokban a Szövetségi tartalék ('Federal Reserve' ) megalapítása 1913-ban. Az esetet egy délafrikai hazafias újság, a "világ hírei" így írta le: "Ma Amerikában a szövetségi tartalékként ismert intézménynek, melyet a nemzetközi bankárok hoztak létre, több hatalma van, mint a kongresszusnak vagy az elnöknek. 1916-ban Woodrow Wilson ezt mondta: "Egy nagy ipari nemzetet annak hitelrendszere kormányoz. A mi hitelrendszerünk koncentrálva van. A nemzet növekedése, és minden tevékenységünk ennélfogva kevés ember kezében van ... - és ezek az emberek azok örökösei, akik már régen lerakták a világuralom megszerzésének alapjait! ... Olyan bankárok mint a Rockefellerek, a Morgan ház, Goldman Sachs, Kuhn Loeb & Co., Lehman Brothers azok, akiknek hatalmas tulajdonrészük van a Szövetségi tartalékban. A Szövetségi tartalékot soha nem ellenőrizték nyilvánosan és nagyon gyakran teljes ellentétben működött az Egyesült Államok alkotmányával. ..." Szintén megemlítendő, hogy a Szövetségi tartalék tagságát soha nem hozták nyilvánosságra; és hogy a 'Fed' minden igazgatósági tagja annak megalakulása óta zsidó. (Alan Greenspan a jelenlegi ezek közül)

Mi van bankok TV hirdetései mögött...

A sok fényes TV hirdetés mögött arról, hogy a bankok ügyfeleiknek milyen szívélyes és nagyvonalú szolgálatokat nyújtanak, ezek minden évben emberek ezreinek életét és üzletét teszik tönkre - néhányukat öngyilkosságba hajtva - nagy kamatlábuk és erős nyomási taktikájuk segítségével. A bankok milliós hiteleket adtak korrupt harmadik világbeli országoknak. Ezekből a hitelekből sokat állítólag 'leírtak'. Valójában a bankok leírtak néhány harmadik világbeli adósságot, és veszteségeik pótlására megnövelték díjaikat és kamatlábukat Északamerikai és európai ügyfeleik számára. Ezt bizonyítja a tény, hogy Nagybritanniában minden télen sok idősebb ember meghal, mert nem képesek elég élelmet venni és fűteni. Körülbelül százezernyi embernek vannak ilyen gondjai.

A pénzügyek irányításának vissza kell térni a királyhoz

1964 december 22-én Henry Kirby kapitány, az alsóházban egy mozgalom támogatására szólított föl: "Meg kell szűnnie annak, hogy a pénzváltás, legyen az pénzérmék, bankjegyek vagy hitel, többnyire csekk formájában magánvállalatok kamatot hozó üzlete maradjon; ennek joga és a pénzkiadás kötelezettsége vissza kell hogy térjen a királyhoz, és teljesen adósság és tehermentes állapotban kellene közszolgáltatásként újra indulnia, nem mint magánvállalkozás, mely a vállalkozónak jövedelmet hoz, és melyből a brit népnek semmi kézzelfogható haszna sincs. Ez biztosítaná az államnak és a nemzetnek a pénzkiadás hasznát és megóvná őket a parazita nemzeti és magánadósságoktól. Hogy biztosítsuk, hogy az irányítás az adófizetők kezébe kerül és azt kiveszik e jelenlegi törvényellenesen abból hasznot húzókéból, ... ez a ház fölhívja Őfelsége kormányát, hogy alkossa meg az ehhez szükséges törvényt... amely eddig soha nem látott jólétet és tényleges függetlenséget és szabadságot biztosítana."
Ha gyáva és hitvány politikusaink támogatták volna Kirby kapitányt, akkor ma kamatmentes kölcsöneink lennének és gyakorlatilag alig kellene adót fizetnünk. Mi lehetnénk a Föld egyik legjobbmódú nemzete. De az országgyűlés tagjai saját érdekeiket helyezték előtérbe és híven szolgáltak a sátáni bankároknak, akik bomlasztják és romokba döntik Nagybritanniát.

"Őfelsége, az adófelügyelő", egy hazugság

Kirby kapitány mozgalma világossá tette, hogy az adószedők neve - "Őfelsége adóellenőrei" - csak egy hibás név, egy hazugság. A név azt jelzi, hogy a pénzkiadás a korona kezében van a parlamentben. De nincs ott. Csak egy olyan szervezet, melyet a kormány szervez, és ahol a közt arra kényszerítik, hogy a nemzeti adósságot szolgálja.

Japán megmutatja az utat a nemzeti függetlenség felé.

A nagyszerű japán siker a II. vh után az volt, hogy ők maguk ellenőrzik saját pénzrendszerüket és olyan politikusaik vannak, akik szemében elsőrendűek Japán érdekei. Kihasználják a tarifa és kereskedelmi egyezmény /General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/ és más nemzetközi bankárok által létrehozott szervezetek előnyeit, melyeket arra terveztek, hogy a "Szabad világkereskedelemet" segítsék elő, hogy termékeiket eladják más országok piacain, de minden módon akadályokat állítanak föl, ha nem akadályozzák meg teljesen, hogy más országok termékeiket a japán piacon adják el. Valójában gazdasági nacionalizmust gyakorolnak, míg a brit politikusok minden politikai pártban, sőt a világ többi részének összes nagy pártjának politikusa - a gazdasági internacionalizmust sietteti, mintha az emberiség végső célja az lenne, hogy az emberiségnek "egy világot" alakítsanak ki.
Mint tudjuk, egyetlen népnek van előnye az "egy világból", és ezek a zsidó nemzetközi bankárok, akik irányítják a pénzügyi és gazdasági rendszert, és ezzel a világkormányt.

A Rotschildok örökletes uzsorahercegei

A bankcsalás tanulmányozása nem lenne teljes a Rothschild házra való utalás nélkül, melynek tagjai az uzsora örökletes hercegeit alkotják. A családi üzletet Frankfurtban alapította meg a 18. században Mayer Amschel Rothschild. Fiait Angliába, Franciaországba és Ausztriába küldte, hogy helyi lerakatokat alapítsanak meg, és egy nemzedék után Európa minden nemzete az ő kölcsöneik szorításában vergődött.
A 19. század elején Nathan Rothschild, a Rothschild ház 'brit' ágának alapítója ['Rothschild' = 'vörös tábla' németül] kinyilatkoztatta: "Ha egy nép pénzét ellenőrzöm, akkor nem törődöm vele, hogy ki hozza annak törvényeit."
Nathan Rothschildot nagyon bosszantotta uzsoráskarrierje elején, hogy a Bank of England nem adott bankházának különleges előnyöket. Virginia Cowles elmondja Rothschild-barát könyvében, a "Rotschildok: egy gazdag család", melyet a zsidó Weidenfeld és Nicolson kiadó adott ki 1973-ban, hogy hogyan gyűrte le a bank igazgatóit: Egy nap megérkezett a bankba egy csoport szolgával, és a pénzváltási osztályon minden ablaknál aranyat követelt váltók ellenében. (Akkoriban a bankokat törvény kötelezte, hogy kívánságra a papírpénzt aranyra váltsák). Ugyanezt tette a következő két napon, tönkretéve minden más üzletet. Mikor a bankigazgatók észrevették, hogy kész volt arra, hogy legalább 11 millió aranyfontot követeljen - mai értékben fontok milliárdjait -, megijedtek, és gyorsan megadták mindazokat az előjogokat, melyeket Rothschild követelt!
Ilyen hőstettek voltak az oka annak, hogy 1828-ban a parlament liberális párti tagja Hertfordból, T.P. Duncombe a következő kommentárokat mondta Nathan Rothschildról az alsóházban: " Titkos befolyás áll - tagadja le , aki tudja - a kormány mögött, melynek alakját soha nem látjuk, melynek nevét soha nem említik, és amely hozzáfér az állam minden titkához és amely a miniszterek hirtelen előrehaladását rendezi el...."
"Ezzel a láthatatlan, test nélküli kapcsolattal szorosan össze van kötve egy szilárdabb és anyaggá lett forma, egy új, rettentő erő, mely máig ismeretlen volt Európában; a határtalan gazdagság ura, aki azzal dicsekszik, hogy ő irányítja a háborút és békét, és hogy a nemzetek hitele fejbólintásától függ; levelezői sérthetetlenek; futárai megelőzik az uralkodó hercegek és abszolút uralkodót futárait; államminiszterek állnak fizetési listáján. Európa kabinetjeiből kiemelkedve uralmunkra vágyik. ..."
"Bízom abban, hogy Wellington hercege és Sir Robert Peel nem fogja megengedni, hogy ennek az országnak a gazdaságát továbbra is egy zsidó irányítsa." - Hansard, 2.. Sorozat, XVIII, 542-3.
Megengedték - és a Rothschildok és más nemzetközi zsidó bankárok uralma Britannia és a világ gazdasága fölött mind szorosabb lett. Duncombe elkezdett egy könyvet írni, melynek címe Anglia zsidói volt, de sajnos meghalt, mielőtt befejezte és kiadhatta volna a könyvet.

Orosz herceg a Rotschild dinasztiában

Herceg és főtábornagy Cherep-Spiridovich, a régi orosz arisztokrácia tagja, aki látta, hogy hogyan tizedelik a zsidó bolsevikok szeretett Oroszországát, ezt írta könyvében, a titkos világkormányban vagy a rejtett kézben (mely először 1926-ban jelent meg):
"Ördögöt ültettek trónra Moszkvában. A dolgot ne oroszok, hanem zsidók támogatják ... minden szovjet zsidó orosz nevet választott magának --- Minden cárt a rejtett kéz ölt meg ... a modern történelmet úgy kell tekinteni, mint egy halálos, kérlelhetetlen erőszakot, melyet a láthatatlan judeo-mongol kormány követ el (melynek élén 1770 óta a Rothschildok állnak) a keresztények, a kereszténység, a keresztény ideálok és az uralkodók ellen."
"Edward A. Rothschild báró ma a 'világ koronázatlan ura'. Ő irányítja a rejtett kéz 300 emberét, 300 milliárd dollárt és a világsajtó 90%-át. Az "államférfiak" legtöbbje az ő engedelmes lakája! Most a Rothschildok a világ diktátorai és orgyilkosai."
"A világ okkult főuralkodói és a világ orgyilkosai szervezetének alapítói Amschel Mayer és felesége Gutter Schnapper, két zsidó volt Frankfurt-am-Mainban, Németországban. A Rotschildok mindenütt a gazdasági helyzet urai: Egy erő van Európában, és az a Rotschildoké. A Rothschildok elkezdhetnek egy háborút és meg is állíthatják azt. Egy szavuk alapíthat vagy dönthet meg birodalmakat. ... "
A 'francia' forradalmat, mint a többieket a Rothschildok szervezték és finanszírozták, hogy ölhessék a keresztényeket, hogy kifoszthassák őket és megszerezhessenek "minden királyságot". .. A világ minden forradalmát és nyugtalanságát ugyanaz a rejtett zsidó világkormány szervezte és fogja szervezni ... minden vérontást 1770 óta a Rothschildok szerveztek; és ahogy a világsajtó 90%-át ellenőrzik, annak megparancsolták, hogy hallgasson aljas bűneikről.
"A Rothschildok szeretnék magukat tisztára mosni. Félnek, hogy az úgynevezett 'keresztények' nem lesznek többé bárgyú, meg nem hallgatott idióták, gyávák és talpnyalók. Ezért a Rothschildok úgy tesznek, mintha jelszavuk "Egyetértés, tevékenység és tisztesség (Concordia, Industria, Integritas) lenne, noha egyetlen család sem tett többet azért, hogy véres ellentéteket és gyilkosságokat, és kevesebb tisztességet okozzon, mint ezek a sátánfajzatok."
"A Rothschildok minden politikai és gazdasági történés háttérereje 1770 óta. Nevüket minden ország történelemkönyvében minden oldalon meg kellene említeni. Az írókat, tanárokat, előadókat és politikusokat akik nem beszélnek róluk, balekeknek, képmutatóknak vagy bűnösen tudatlannak kell tartanunk."

A bankrendszer megrontja a 'demokráciát',

A korábbi zsidó kincstárnok, Nigel Lawson a brit juhoknak elmondott gagyogásai tele vannak hazugságokkal és hamisságokkal. Mestere, a Rothschildok gazdasági rendszere teljes mértékben hibás a felfutó inflációban, a mind nagyobb adókban és a magas kamatlábban - és a helyzet rosszabbodik ahelyett hogy javulna. "Egyenesség és becsületesség a politika vétkei"- írja cion bölcseinek protokollja.
Az úgynevezett 'demokrácia' illúzió; nem a nép akaratát jelképezi, hanem a bankárok irányítását. Egyszer Benjamin Disraeli, a zsidó miniszterelnök és Lionel Rothschild kegyence, a valóságot könyvének, a Coningsbynek pár sorában kimondta: "A világot egész más személyek uralják, akiket azok képzelnek el, akik nem látnak a színfalak mögé." "A kormányok nem kormányoznak; csak irányítják a kormány gépezetét, míg őket a rejtett kéz irányítja."
Minden választás a hiábavalóság gyakorlása. Egy vicces választás tweedledum és tweedledee között. A mancsok lehet hogy változnak, de az azokat mozgató kéz ugyanaz marad. A demokrácia azt szeretné jelenteni, hogy a többség akarata dönt. De még a nem gondolkodó is látja, hogy a tényleg fontos dolgok esetében, mint a színes bevándorlás, a belépés az EU-ba, a méterrendszer alkalmazása, hogy fölváltsa ősi súly-, mérték- és pénzrendszerünket, a brit nép akarata semmit sem számított, mert a politikusok a megabankárok engedelmes szolgái.
A bankok inflációt és recessziót hoznak létre,
Mikor ezt a tanulmányt írom, a legtöbb 'Főutcai' bank az átlagos ügyfélnek és a kis üzlettulajdonosnak 6 és 7 %-al magasabb kamatot számít, mint a Bank 'of England' alapszázaléka, jelenleg kb. 12%, tehát összesen kb. 18% kamatot! A konzervatív kormány kísérletei, hogy fölélessze a gazdasági pangás sújtotta brit gazdaságot (és esélyüket az újraválasztásra!) azzal, hogy 1/2 %-os csökkenések sorozatával levigyék a 'bankkamatot', nem egyezett a fő kifizető bankok szándékával. A bankok irányvonalát Sir Robin Leigh-Pemberton fogadta el, és ez bizonyítja, hogy a bankárok függetlenek az államhatalomtól. A kamatokon felül a bankok még különféle "komissziókat", "tranzakciós díjakat" és "elrendezési díjakat'" is szednek szerencsétlen ügyfeleiktől.
"A pénz nem áru, noha annak tekintik és úgy működtetik. A pénz az elosztás mechanizmusa. Ha javak és szolgáltatások kaphatók, a pénzhiány miatti korlátozások szentségtörésre emlékeztetnek. A javak és szolgáltatások a pénz valódi alapjai." - J. Creagh Scott ezredes, a rejtett kormány.
Ma Nagybritanniában sok idős nyugdíjas kénytelen filléreket spórolni az élelem és a fűtőanyag árán, noha ezek bőségesen rendelkezésre állnak.

A parlament a bankárok eszköze,

Néhány figyelemre méltó becsületes és bátor képviselőtől eltekintve, mint Henry Kirby kapitány és a fiatal Bedfordi herceg, az emberek, akiket Ön képviselőnek választ, készséges és alázatos szolgái a nemzetközi zsidó tőkének.
Cion bölcseinek protokollja mondja: " Azok a tisztviselők, akiket - a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével - a közösségből ki fogunk választani, nem lesznek a kormányzás művészetében gyakorlott személyek és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká művelt és tehetséges emberek kezében, akik az ő tanácsadóik lesznek"
Rothschild "gondolkozó tankjai", "szakértői" és tanácsadói" korában, akik minden kormány mögött ott vannak, a világ politikai vezetői csak parasztok a játékban. A Bedfordi herceg meg akarta írni az igazságot a felsőházról és kiadott egy könyvet. Idő előtt meghalt (megölték?). Henry Kirby kapitány két indítványt tett az alsóházban 1964-ben hogy egy pénzzel kapcsolatos jogot a koronához juttasson vissza. Kirbi pár évre rá idő előtt meghalt (megölték?). Egy Temple nevű érsek rögtön azután meghalt, mikor elmondta, hogy pénzügyben tervez tenni valamit (megölték?). Az Egyesült Államok elnökeit, Ábrahám Lincolnt és John F. Kennedyt megölték, mert vissza akarták hozni a pénzügyeket a kongresszus hatáskörébe, ahogy ez az amerikai alkotmányban benne van. Az amerikai függetlenségi háborút a koronának való adók miatt vívták - azaz az angol bankárok miatt. A pénz hatalma kegyetlen és mindenkit elhallgattat, aki felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ilyen módon nyomják el őket.

A pénzhatalom központja.

Britannia nagy pénzügyi és kereskedelmi intézményei, a gazdag bankok , melyeket a Rothschild irányította Bank of 'England' dominál, a Lloyds of London, a londoni tőzsde és sok vezető nemzetközi kereskedelmi konszern irodái Londonnak azon a kis területén koncentrálódnak, amit a 'City'-nek neveznek - csak 762 négyszögölnyi terület kiterjedésű, amit úgy ismertek, mint a világ leggazdagabb négyzetmérföldjét. A City volt a nemzetközi pénzügy fővárosa, és noha még erőteljes uzsoraközpont ma is, a hírnevét átadta New Yorknak (Wall Street, Manhattan).
New Yorkban vannak például Rockefeller Chase Manhattan Bankja, a Federal Reserve Board, Kuhn Loeb & Co., a Rockefeller U.N. épület, a Rockefeller által üzemeltetett külföldi kapcsolatok tanácsa, a Warburg Bank és a nemzetközi hatalom és pénzügy birtokosainak maradéka. Lehet hogy New Yorkra "nagy város" -ként hivatkoznak a Jelenések könyvében, a 18 fejezetben: ".. mert kereskedőid a Föld nagy emberei voltak; mert varázslataid minden népet becsaptak .. és abban vért találtak .. és mindez pusztítást hozott a világra."
Des Griffin ezt írta "lesüllyedés a rabszolgaságba" c. könyvében: "A kis klikk, mely a Cityt uralja irányítja a brit parlamentet. Ez mondja meg nekik, hogy mit és mikor tegyenek, és ha elméletben Britanniát a miniszterelnök és a tanácsadók bizottsága is uralja. Ezek az előretolt figurák azt a benyomást keltik, mintha ők irányítanák az előadást, de valóságban csak bábuk, akiket a háttérben uralkodó sötét figurák húzogatnak zsinóron . A történelem világosan fölfedi, hogy a brit kormány zálogos rabszolgája a láthatatlan és hallhatalan erőnek, melynek központja a city. A city hangol, a 'látható és hallható' vezetők csupán bábuk, akik erre a hangolásra parancsra táncolnak. Nincs hatalmuk, nincs tekintélyük. A külső színjáték ellenére ők csak parasztok a játékban, melyet a pénzügyi elit játszik."

A 'készpénz nélküli társadalomban' a zsarnokság számítógépesítve van.

Nyilvánvalóan el fog jönni a nap, amikor a jövedelmek nem lesznek elegendőek az alapvető szükségletekre és a pénzgengszterek kamatainak fizetésére. Amikor ez megtörténik, az egész rendszer össze fog omolni egy elviselhetetlen és megoldhatatlan botrány után. A pénzmogulok azt tervezik, hogy bevezetik a 'készpénz nélküli társadalmat', mely mindenkit csúszómászó szolgává tesz, és fölállítják világkormányukat egy világdiktátorral, akit saját belső elitjükből választanak ki. A jelenlegi irányzat errefelé visz bennünket.
George Knupffer a "Harc a világhatalomért" c. művében ezt írja: "A II. vh. óta megtett lépések egy európai állam létrehozására előkészületek a nemzeti államok összerombolására és a világkormány létrehozására."
Hogy megszilárdítsák hatalmukat a népek és nemzetek fölött, a fő bankárok hamarosan be akarják mutatni 'készpénz nélküli társadalmukat', melyben a készpénz, a bankjegyek és érmék megszűnnek. Minden pénzügyi folyamat teljesen számítógépesítve lesz. Az egyéni jövedelmek (fizetés, díjak, nyugdíj, stb.) a bankszámlára megy és minden fizetés automatikusan levonódik arról. A megvett termékeknek vonalkódjuk lesz, melyről a termék nevét, árát, súlyát és más adatait olvassa le a számítógép fizetéskor. Ez a rendszer működik már ma a legtöbb nagy közértben. Ez a rendszer meggyorsítja a kis független üzletek és kereskedők pusztulását, mert csak nagy üzletláncok és konglomerátumok tudnak ilyen rendszereket megvenni.
Ilyen módon tervezik a bankárok hogy minden személyt láthatatlanul de kitörölhetetlenül lássák el születésekor egy jellel (lézertechnológia segítségével) saját vonalkódjával. Egy hatsávos vonalkód (a 666. rendszer) kódolja a személy nevét, őseit és szociális biztosítási számát. Ezt az információt kiegészíthetik az élet különféle állomásai alkalmával, a tanulási eredményekkel, a foglalkoztatási adatokkal, a jelenlegi gazdasági állapottal, az üzleti érdeklődéssel és társaságokkal, bírósági elítélésekkel, egészségügyi adatokkal, társadalmi kapcsolatokkal, barátok és ellenségek nevével, külföldi utazásokkal, politikai véleménnyel és kapcsolatokkal, hobbikkal, stb. Szkennerek a bankokban és üzletekben, a kormány és városi hivatalokban, az alkalmazók személyzeti osztályain, a rendőrségen és az ellenőrző járműveken, stb. le tudnák olvasni az őket érdeklő adatokat.
Az emberek így mozgó hitelkártyákká válnának. Egy pontosan ilyen rendszer egyszerű változatát már tökéletesítették, mely a hatóságoknak a kóbor állatok azonosításában segít. Ez a rendszer rendkívül hatásosan figyelne meg bennünket, és a pénzügyi mogulok és a hatóságok rabszolgáivá tenne bennünket, akik feladata a 'társadalmi ellenőrzés' megvalósítása.
Egy ilyen rendszer természetesen bizonyos fajta bűncselekményeket, különösen a gazdasági csalást - kivéve a bankárokét - majdnem lehetetlenné tenné. De bármilyen ilyenfajta előnyt végtelen módon meghaladna az az elképesztő hatalom, mellyel a rendszer azokat ruházná föl, akik ezt működtetik. Mindenkit, aki megbántana egy bankárt vagy egy kormánybérencet, megfoszthatnának elektronikus úton jövedelmétől, nyugdíjától, munkájától, orvosi ellátásától, lakásától és szociális jogaitól .. még az egyszerű vásárlás jogától is. Néhány számítógép-billentyű nyomása után bárkit kirekeszthetnek a nemzetközi bankárok által megszabott számítógépesített világrendből és 'nem létező személlyé' degradálhatnak.
Ennek a fejlődésnek a szörnyűségeit az Újtestamentum utolsó kötete jósolta meg - a Jelenések Könyve (amit más néven apokalipszisnak is hívnak: 13. fejezet, 16. és 17 vers: "És amiatt mindenkit, gazdagot és szegényt, kicsit és nagyot, szabadot vagy rabot megjelöltek jobb kezén vagy homlokán. És senki sem adhatott vagy vehetett anélkül, hogy ez a jel rajta lett volna, vagy egy bestia bélyege, vagy a neve vagy nevének száma." 14. fejezet, 9-10. szakasz: "És a harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét, az felveszi vagy homlokára vagy kezére. Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába." 16. fejezet, 2. vers: "Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt és akik imádták annak képét."

A kommunizmus zsidó találmány,

Mindannyiunkkal azt hitették el, hogy a kommunisták a kapitalisták engesztelhetetlen ellenségei, különösen a nagyon gazdagoké, és el akarják rabolni vagyonukat. A valóság ettől nagyon eltér. Könyvében, a "Cionizmus uralja a világot"-ban Henry Klein, a zsidó New Yorki ügyvéd ezt írta: "1917-ben "In 1917, Schiff, Warburg és társaik (szuper-gazdag New Yorki zsidó bankárok) pénzelték Trockijt [Bronstein] és Lenint [Uljanov] akik megdöntötték az orosz kormányt. Forradalmár követőik meggyilkolták a cárt és családját és emberek millióit Ukrajnában ... a kommunizmus nem fenyegeti a pénz uralmát - ez a pénz uralmának egyik eszköze."
Egy hivatalos amerikai titkosszolgálati jelentés az 'orosz' forradalom idején leleplezte: "1916 februárjában először hallottunk róla hogy forradalom erjed Oroszországban. Fölfedeztük, hogy a következő személyek és vállalkozások foglalatoskodnak a pusztítással: Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, Jerome Hanauer, Charles Guggenheim és Max Breitung- a Kuhn Loeb & Co (zsidó bank, Rothschild leányvállalata, New York) zsidó igazgatói.Alig van kétség afelől, hogy az orosz forradalom, amely egy évvel azután tört ki, hogy ez az információ hozzánk megérkezett, kifejezetten zsidó befolyásra tört ki és indult meg."
A jelentés fölsorolt minden személyt, aki az első szovjet kormány által lett ismert, Zinovieffel kezdve [valódi neve Apfelbaum] Zibarig [valódi neve Martinow]. ezek A-tól Z-ig mind zsidók voltak. (A jelentés teljes szövege a "Sátán zsinagógájának tervei" c. könyvben van benne).
Egy orosz tábornok, Arsene de Goulevitch a "cárizmus és forradalom" c. könyvében megerősíti, hogy zsidó bankárok pénzelték a forradalmat. Később (F. J. Irsigler a "ki csinálja pénzünket?" -ben írottak szerint) a pénzelést nemzetközi bankárok szindikátusa folytatta, amelyben J.P. Morgan és a Rockefeller érdekek képviseletében Lord Rothschild több mint 21 millió rubelt költöttek az 'orosz' (sic) forradalom finanszírozására. A 'finanszírozók' szerepe a kommunista hatalomátvételben Oroszországban jól ismert volt a titkosszolgálatok szervezete előtt, de egy ujját sem mozgatta meg senki, hogy megállítsa őket, mert ők a világ valódi urai."
Egy levélben, melyet a Times nyomtatott ki 1919 november 14-én, egy brit katonatiszt Déloroszországban - a bolsevik forradalom egy szemtanúja - ezt írta: "A bolsevisták, akik Oroszország lakosságának 5%-át teszik ki, zsidók. (A komisszárok 80-90%-a zsidó). A városokban, melyet a bolsevikok megkaparintottak, csak a zsinagógákat kímélték a szent épületek közül, a templomokat mozitól mészárszékig mindenre használták. Ha egy komisszár, aki gyilkol és erőszakol, megcsonkít, zsidó, mint szinte mindannyian, akkor őt különleges elbánásban kell részesíteni? Levele folytatja a bestiális kínzások és tömeggyilkosságok szörnyű részleteinek leírását, mellyel az orosz népet kínozzák a zsidó bolsevikok.

Bankárok irányítják a kapitalizmust és a kommunizmust,

A brit tengerészeti titkosszolgálat egy volt igazgatója, Sir Barry Domville admirális memoárjaiban, admirálisból hajósinas c. művében azt írja, hogy a parlamentet a színfalak mögött judeo-szabadkőműves kombináció irányította. Guy Carr parancsnok könyvében, parasztok a játékban idézi Domvillet, aki ezt állítja: " A nemzetközi zsidóság, kiknek vezetői a zsidó bankárok, volt a titkos hatalom a világ minden forradalmi mozgalma mögött."
(Carr véleménye szerint a titkos erő, amire Domville hivatkozott, valójában a szabadkőműves szekta, akik illumináti néven voltak ismertek. A titkos társaságok és bomlasztó mozgalmak sok tanítványa állította, hogy az illuminátiak zsidók voltak intellektuális eszméikben - és valószínűleg vezetőik személyében is. Sok kabbalai és ezoterikus hitet vett át zsidó szövegekből. Az illuminátiak technikái és véleményei sokszor igen hasonlítanak cion bölcseinek jegyzőkönyveihez. Így ebben az értelemben Domvillenek és Carrnak is igaza van.)
Gengszter bankárok és finanszírozók alkották meg a kommunizmust és az évek során ők tartották életben masszív nyugati infúziók segítségével. Ők alkották és irányították azt. A kommunizmus és kapitalizmus közti ellentét csak látszat. A bankárok Douglas Reed szerint messzemenően "óhajaikat az ezek között a tömegek közötti összeütközéssel akarták elérni". Éppen nemrég adott brit bankárok szövetsége 3 milliárd font hitelt Kínának és 2 milliárd körülit Szovjetoroszországnak. Ez azt jelenti, hogy 5 milliárd font hitelt adtak a kommunistáknak azért, hogy vegyenek brit árukat - főleg fejlett technológiai javakat, melyeket használhatnak ellenünk a következő háborúban. Gondoljuk csak meg, hogy mennyit segített volna az az öt milliárd font a rosszul fölszerelt kórházaknak, az idősebbeknek és testi sérülteknek.
A kapitalista nyugatot és a kommunista keletet pontosan ugyanazok a személyek irányítják. "Nemrég adott fajunk egy új prófétát a világnak, de két arca van és két neve: az egyik oldalon Rothschildnak hívják, és ő a vezetője minden kapitalistának, a másikon Marx Károly, azok apostola, akik a többieket el akarják pusztítani." Blumenthal, Judisk Tidskrift, 1929, Svédország.
Folytatjuk!

forrás: http://magyarsors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3314:miert-vagyunk-megint-gazdasagi-vilagvalsagban-1&catid=37:gazdasagi-elemzesek&Itemid=84

Nincsenek megjegyzések: