Villámcsapás sújtott Csíksomlyón


Villámcsapás sújtott Csíksomlyón
[ 2010. július 19., 18:10 ] Erdély.ma

Tegnap délután hatalmas zivatar volt Csíkban, villámcsapás érte a két Somlyó hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltár méretes keresztjét. A csíksomlyói nyeregben épített, Makovecz Imre által tervezett oltár középső csúcsán található, több méteres magasságú keresztbe csapott bele vasárnap délután a villám. Abban az órában a nyeregben tartózkodott a csíksomlyói kegytemplom kórusa, és egy zarándokcsoport.

A hirtelen jött zivatar elől a zarándokok a Hármashalom oltár alá menekültek, és a villámcsapás alatt is ott tartózkodtak. Csodával határos módon nem keletkezett tűz, viszont egy nagy darab lehasadt a fából készült keresztből. Senki nem sérült meg. "Nagy robbanás kísérte a villámcsapást, a kereszt darabjait szanaszét szórta, mindenki nagyon megijedt" - mesélték a villámcsapás rémítő élményeit átélő szemtanúk.

Dobos László, Marosvásárhelyi Rádió


Rövid, megdöbbentő hír Csíksomlyóról
2010. július 24.

"Isten nyila sújtott a kettős keresztre

A zivatar, villámlással és égzengéssel egyike ama jelenségeknek, melyek már ősidők óta foglalkoztatják az embert. A természeti népek a felsőbb hatalmak haragjának tartották.
Ez majdnem minden nép ősvallásában ilyen értelemben szerepelt. A görögök és a rómaiak villámokkal együtt ábrázolták Zeuszt és Jupitert. A magyar nyelvben is az "Isten haragja" vagy "Isten nyila" kifejezések ősi időkből származnak.
Áldás havának 19-ik napján, délután hatalmas zivatar támadt Csíkban, villámcsapás sújtotta a két Somlyó hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltár keresztjét.
Hihetetlen. A csíksomlyói nyeregben épített, Makovecz Imre által tervezett oltár középső csúcsán található kettős keresztbe csapott bele délután a villám, méghozzá vasárnap, az Úr napján!
Érdekesség, hogy ebben az órában a nyeregben tartózkodott a csíksomlyói kegytemplom kórusa és egy zarándokcsoport.
Itt, ahol több ezren gyűlnek össze évente, hogy kegyeletüket leróják Babba Mária előtt. Itt ahol a szél is az suttogja "Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!... "

Július 22-én jutott el hozzám a hír, mindössze két napja,. Döbbent, és szomorú lettem, hiszen Urunk megígérte: "Lesznek jelek égen és földön."
Imádkoztam, kérdeztem, reménykedve, hogy félreértem a jelet, de a fájdalmas szomorú érzés csak nem akart múlni. Hiszen tudtam, mindannyian tudhatjuk, akik figyelünk, hogy ez mit jelent. De azért mégis.
Lassan, szokatlanul nehezen formálódott bennem a válasz:

Először egy versidézet jutott folyton eszembe, ha akartam, ha nem, majd Uram kinyitatta velem a Bibliát.
Az idézet így szólt:
"Apostoli Király" ez lesz a titulus, s e Jelkép által köztetek leszek,
Hogy közvetlenül érezhessétek Vezetésemet és végtelen, Isteni Szeretetemet!
És Boldogasszony Népe így indította el az új évezredet."

Majd a bibliai szavak: ".Jézus azt felelte neki: "A rókáknak odujuk van, a madaraknak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét." Egy másiknak ezt mondta: "Kövess engem!" Az így felelt: "Uram! Engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat." Jézus ezt válaszolta neki: "Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, te pedig menj, hirdesd az Isten Országát! Egy másik is mondta: "Uram! Követlek, de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől!" Jézus azt felelte neki: Aki kezét az eke szarvára teszi, és hátratekint, nem alkalmas az Isten Országára!" (Lk. 9/58-62)

Végül, megszólalt az Úr is:

"Csodálkoztok Gyermekeim?!
Adtam jeleket, figyelmeztetéseket, az utóbbi száz évben többet, mint kétezer év óta összesen, de kinevettétek érzékeny követőim!
Földmozgás, szökőár, tengeri katasztrófa, vulkánkitörés, árvíz, légi katasztrófák, . mindez nem elég?
Édesanyám sűríti jelentkezéseit, és sírva könyörög országaitokban, könnyeznek a szobrok, és kősebeimből is vér folyik, de a ti szemetek száraz, elmétek alszik, és szívetek hideg, mint a villám, mely lesújtott!
És még kérdezitek, hogy miért?!
Hát, hogy legalább egy villámcsapás ébressze fel már alvó gyermekeim!
Ha csak egy ismeretlen falucska templomtornyát éri figyelmeztetésem, meg sem halljátok, süket fülekkel mentek tovább.
Csíksomlyóra talán felkapjátok a fejetek, talán felfigyeltek folyamatosan, és fájdalmasan könyörgő Anyámra, Mennyei Édesanyátokra!

Büszkélkedtek múltatokkal, de ti, mai nemzedék: mit tettetek azért, hogy a múlt eredményein igaz jövőt építsetek?
Mit jelent nektek ma a kettős kereszt?
Milyen szívből, milyen imát mondotok, és mit tesztek azért, hogy Boldogasszonyotok végre mosolyogjon könnyezés helyett, és hogy az Én Jézus-vezetésem (mint az Általam ígérve lett) érvényesülni tudjon életetekben, és népeitekben?

"Apostoli Király" - Ez a fogalom tartozott a kettős kereszthez. De ez a titulus egyáltalan nem illeti meg a jelen nemzedéket! Gondolkodásában,
szavaiban, viselkedésében alig-alig követ Engem, tehát nem is lehet "apostoli"!
A mai világnak nincs királya, csak császára. Akire mégis azt mondjuk, hogy "királyi", annak jellemében kellene, hogy megmutatkozzon a királyság.
Amikor Én, Jézus, az Ég Királyaként a Földön éltem, a Szeretet szolgálatát mutattam be néktek, hogy lelketek el ne vesszen.
Vajon ki az köztetek, aki csak tizedennyire szolgálja a Teremtő Atyát, a Legszentebb Anyát, Boldogasszonyt, vagy akárcsak benneteket is? Cselekvő szolgálatra gondolok, és nem felesleges beszédre, vagy ajakimára! Hol van az a nemes szolgálat, és fegyelem, ami egy földi "királyt" meghatározhatna?
Mivel büszkélkedtek hát?! Mivel, mikor otthont keresek a szívekben, és nem találok! Mivel, amikor nem halljátok meg Egységre, és vezetésre hívó
Szavamat?
Mit tesztek a nektek adott talentumokkal, őseitek tiszta, megharcolt örökségével?!

A Kereszt, mit a villám eltalált, a fizikálisan megépített Oltár fölött van.
A nagybetűs Oltár fölött, ahol minden alkalommal a Megváltás áldozata, és Mária mélységes anyai fájdalma újul meg!
Mit tesztek ti gyermekeim erre az Oltárra?
Hamis, gőgös büszkélkedést, érzéketlen szíveket, kiüresedett szokásaitokat, ...hogy a többi csúfságról ne is beszéljek...!
Mária - Ő volt a Legszentebb, legtisztább Oltár, Aki által a Megváltás elindulhatott. Hogy szeretitek, és tisztelitek Őt, Aki folyton könyörög
értetek?
És végül mi a van a saját szívetek Oltárán? Ki trónol ott Énhelyettem?
Pénz? Hatalom? Ellenségeskedés?

Ha tudnátok, hogy mennyire fáj, hogy süket fülekre talál köztetek legszeretőbb hívásom! Ha csak egy pillanatig éreznétek ezt a fájdalmat, lehet, hogy ki sem bírnátok!...
A villámcsattanás helye, és mondanivalója is elég nagy volt ahhoz, hogy felébredjetek!
Nagyot csattant, de most még nagyobb volt a hangja, mint a füstje. "hideg villám" volt, hideg, mint sokak szíve. Kevés kárt tett, de figyelmeztetett!
Erősen figyelmeztetett!

Vegyétek hát komolyan a kétezer évvel ezelőtti Szavaimat, mert nem véletlenül küldtem a fenti sorokat, és most, rögtön, azonnal kezdjétek megtisztítani azt az Oltárt, amely a Szeretet áldozatát hirdeti, és mely jelen állapotában méltatlan az Istenanyához, és a Megváltáshoz is!
Tiszta szívetek munkája, szeretetből fakadó örömötök, áldozatos tetteitek kerüljenek fel Felmagasztalásom Oltárára!
Legyetek élő hívei a szeretetnek, és ne élőhalottjai! Tegyétek ezt sietve, hogy méltók legyetek arra a címre, melyért valóban nemes őseitek a maguk áldozatát meghozták. Ők vérüket ontották hitükért, Értem, Édesanyámért, és a Hazájukért, s azért, hogy ti most, ebben a Hazában élni tudjatok!

Isteni Szeretetemmel megerősítem, megáldom lelketek, és minden, szeretettel, jó szándékkal elindított tettetek! Legyen béke köztetek! Ámen. Jézus.

* * *

Szeretettel lejegyeztem, és továbbítom az elgondolkoztató szavakat.
Az idézet a "LÁTOMÁS ISTENI SUGALLATRA - Ima, meditáció, és elmélyülés a Szent Koronával" című írásból való. Csatolmányként megadom ugyanennek a műnek "A Szent Korona születése" című fejezet néhány sorát, mely igencsak a fenti mondanivalóhoz illik.
Isten Áldása legyen Mindannyiunkon, és Hazánkon!
M.G.Mária
Köszönöm Ani!

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=54107&n=szuromieszter

2 megjegyzés:

névtelen írta...

Csapkodkat az Isten nyila,
ahova csak akar.
Elzeng nyomtalan
az aluvók fölött.
- Tovább alszanak.
Csak az ébrenlévők rettenek
és fogadkoznak még panaszosabban,
mikor a nagy ricsajban
mindenek süketek.

makabe írta...

Máriához imádkozni, annyi, mintha a halottakhoz beszélnél, és a Biblia szerint bűn a holtakkal társalogni, megíratott, hogy nincs más közvetítő ember és Isten között csakis Jézus Krisztus! nem kell csodálkozni, hogy ennyi pofont kapott a magyarság az elmúlt évezredben, és ha nem hagy fel a nép a bálványimádással fog még kapni. A sátán az orránál fogva vezeti az egész máriás társaságot, könnyezések, stigmák stb, ezek nem Isten módszerei...